Search result for

ชัก ๑

(10 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชัก ๑-, *ชัก ๑*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชัก ๑ก. ดึงสายเชือกเป็นต้นที่ผูกอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้สิ่งนั้นเคลื่อนไหวไปตามต้องการ เช่น ชักธงขึ้นเสา
ชัก ๑ดึง, ดึงออกมา, เช่น ชักดาบออกจากฝัก ชักลิ้นชักโต๊ะ
ชัก ๑ดึงเอามา เช่น ชักผ้าป่า ชักผ้าบังสุกุล
ชัก ๑ดึงออกแล้วดันเข้า เช่น ชักสูบ
ชัก ๑นำเอามาอ้าง, ยกเอามาอ้าง, เช่น ชักตัวอย่าง
ชัก ๑เอาออก, หักออก, เช่น ชักค่าอาหาร ชักค่านายหน้า
ชัก ๑ขยายแนวให้ยาวออกไป เช่น ชักปีกกา ชักกำแพง ชักแนวค่าย
ชัก ๑สี เช่น ชักซอ
ชัก ๑กระตุก เช่น ชักจ้องหน่อง.
ชัก ๑ว. ค่อนข้าง, เกือบ, เริ่ม, เช่น ชักโกรธ ชักหิว.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top