Search result for

ชอง

(34 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชอง-, *ชอง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชองน. ชื่อชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งในตระกูลมอญ–เขมร มีมากทางตอนเหนือของจังหวัดจันทบุรี, เรียกตัวเองว่า สำเร หรือ ตำเหรด, เขมรเรียกว่า ปอร์.
ชองระอาน. ชื่อไม้เถาชนิด Strychnos thoreliiPierre ex Dop. ในวงศ์ Strychnaceae ดอกสีขาวนวล ผลกลม ใช้ทำยาได้.
ชองระอาชื่อไม้เถาชนิด Securidaca inappendiculata Hassk. ในวงศ์ Polygalaceae ดอกสีเหลือง ผลมีปีก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
champlevéชองเปลอเว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jeong-nan Kim / Yang-woo Kimคิม ชอง นาน / คิม ยาง วู Baby and I (2008)
Cheongpyeong Temple.วัดชองเพียง Heartbreak Library (2008)
And then again as Cheongpyeong Temple in 1550.และชื่อชองเพียงในปี 1550 Heartbreak Library (2008)
When our troops stationed at the border reach the capital, they will join the Council troops and begin a full offensive.เมื่อกองทหารของเราแผ่ขยายไปทั่วเมืองหลวง พวกเขาจะร่วมมือกันกับทหารชองสภา แลเริ่มโจมตีเต็มรูปแบบ The Kingdom of the Winds (2008)
- This is your wife.- นี่ภรรยาชองคุณ Superhero Movie (2008)
You should hope your brother's sword is sharper than his pen.ทำให้แน่ใจว่าดาบชองพี่ชายเจ้าแหลมคมพอ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
And that warm feeling you experienced, when that boy looked at you with trust, was not the sensation of virtue.และคุณช่ำชองเรื่องแสดงความเป็นมิตร เมื่อเด็กนั่นมองคุณด้วยความไว้วางใจ ไม่ใช่ในแบบบริสุทธิ์เชิงศิลธรรม Doubt (2008)
Go make pizzas!และต้องใช้ช่างที่ช่ำชอง Gomorrah (2008)
And you, young man...ฉันหวังจะได้ยินเรื่องชอง ธีช่า สปาก ในการเจอกันคราวหน้า Bedtime Stories (2008)
The truth could destroy my mother's administration.ความจริงนี้มันอาจทำลายคณะรัฐบาลชองแม่ฉัน Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Would you like a little Schoenberg?เอสคอร์ทที่ช่ำชอง เท่าที่อ่าน The Girlfriend Experience (2009)
You are mine!แกป็นชองข้า! Drag Me to Hell (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poke one's nose into[IDM] ชองยุ่งเรื่องคนอื่น, See also: เสือก, Syn. stick into
toy[N] ของจำลอง, See also: ชองชิ้นเล็กๆ, Syn. miniature, diminutive, babylike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant)
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
aliquot(แอล' ลิโควท) adj. เป็นตัวหารได้พอดี ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนชองทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงด้วย. -n. ส่วนที่หารลงตัว
aminoacidopathyโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการย่อยของเอนไซม์ใน metabolic pathway ชองกรดอมิโนแอซิด
cheongsam(ชอง'ซาม') n. ชุดกี่เพ้าของจีน
cop-out(คอพ'เอาท) n. การไม่ยอมรับผิดชอบ,การไม่ยอมปฏิบัติตามคำมั่นหรือสัญญา,ผู้ที่ชองละทิ้ง
housecarl(เฮาซ'คาร์ล) n. ราชองค์รักษ์,ทหารประจำตัวขุนนาง
old handn. คนชำชอง ผู้มีประสบการณ์
skill(สคิล) n. ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความสามารถ,ฝีมือ,ความช่ำชอง,ความแคล่วคล่อง. vi. ช่วยเหลือ,เป็นประโยชน์,มีผล, See also: skillless adj.
skilled(สคิลดฺ) adj. เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,มีฝีมือ,ช่ำชอง,แคล่วคล่อง,ต้องใช้ฝีมือ, Syn. skillful

English-Thai: Nontri Dictionary
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย,ชองเสี่ยงภัย,กล้า
expert(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,ช่ำชอง,จัดเจน
expert(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญ,ผู้ช่ำชอง,ผู้จัดเจน
inexpert(adj) ไม่ชำนาญ,ไม่ช่ำชอง
veteran(adj) เก่าแก่,มีประสบการณ์,จัดเจน,ช่ำชอง

German-Thai: Longdo Dictionary
alter Hase(phrase) ผู้ช่ำชอง ผู้ชำนาญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top