Search result for

ชรา

(57 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชรา-, *ชรา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชรา[V] old, See also: aged, senile, Syn. แก่, หง่อม, เฒ่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชรา(ชะ-) ว. แก่ด้วยอายุ, ชำรุดทรุดโทรม.
ชรากากี(ชะ-) น. ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง.
ชราธรรมว. มีชราเป็นธรรมดา, มีความแก่ความชำรุดทรุดโทรมเป็นธรรมดา.
ชรา(ชะราบ) ก. ทราบ.
ชราบชรับ(ชะราบชะรับ) ก. ซึมซาบ.
ชราภาพน. ความแก่ด้วยอายุ, ความชำรุดทรุดโทรม, เช่น อันทุพพลชรา ภาพแล้ว (โลกนิติ).
ชรายุ(ชะรา-) น. คราบงู, รกที่ห่อหุ้มลูกคนหรือลูกสัตว์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
senileชรา, เกี่ยวกับวัยชรา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
senilityชราภาพ, วัยชรา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gerontologyชราภาพวิทยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gerocomia; gerocomyชราวัยบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gerocomy; gerocomiaชราวัยบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gereology; geraeology; geratology; gerontologyชราวัยวิทยา, พฤฒวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geraeology; geratology; gereology; gerontologyชราวัยวิทยา, พฤฒวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geratology; geraeology; gereology; gerontologyชราวัยวิทยา, พฤฒวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gerontology; geraeology; geratology; gereologyชราวัยวิทยา, พฤฒวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
An old man in a twilight of his life.เป็นคนชราในวัยใกล้อัสดง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We gotta put some life into these old sticks for you.เราต้องทำให้ขาชราคู่นี้ของเธอมีชีวิตหน่อย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And what's this old man's irrediction?แล้วมีอะไรผิดปกติกับชายชราผู้นี้ล่ะ? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He's gonna see this little old man walk without the use of a crutch or a cane.พระองค์จะทรงเห็นชายชราผู้นี้เดินได้ โดยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำหรือไม้เท้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-No need to be. Nothing wrong with old age.- ไม่ต้องหรอก ชราภาพไม่ใช่เรื่องผิดปกติ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- You just saved that old lady's life. - Amazing.คุณ ได้ช่วยชีวิต หญิงชราคนนั้น สุดยอด Superhero Movie (2008)
Listen, if you want, you know, you could stop by the nursing home... because we always need volunteers to help out... and visit with the old people... if you're interested.ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถไปที่สถานพยาบาลได้นะ เพราะเราต้องการอาสาสมัครมาช่วย และเยี่ยมเยียนคนชรา The House Bunny (2008)
/He was master of millions, /but like the lowliest peasant, /he could not stop growing old.แต่ก็เฉกเช่นปุถุชนสามัญ ที่มิอาจยับยั้งความชรา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
There are old folks at Sunflower's Home staying overnight.แล้วพวกคนชราที่อยู่บ้านทานตะวันล่ะ? Ponyo (2008)
Only reason I started selling pot... is so I could put my bubbe in a nice retirement home.เหตุผลเดียวที่ฉันเริ่มขายกัญชา ก็เพื่อหาเงินส่งยาย ไปอยู่บ้านพักคนชราชั้นดี Pineapple Express (2008)
- My old man worked at Knox.ชายชราคนหนึ่งของฉันทำงานอยู่ที่น็อกซ์ Revolutionary Road (2008)
(SCOFFS) Shady Oaks Retirement. Oh, brother.บ้านพักคนชรา โธ่ เวรกรรม Up (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile   FR: âgé ; vieux ; décrépit
ชรา[adj.] (charā) EN: dilapidated ; ruined ; decrepit   FR: décrépit
ชราภาพ[n.] (charāphāp) EN: old age ; aging ; decrepitude   FR: vieillesse [f] ; sénélité [f] ; décrépitude [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
geriatrician(n ) แพทย์ที่ดูแลคนชรา และรักษาโรคในคนชรา จำพวกdementia

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
senescence[N] ชราภาพ, See also: ความชรา, Syn. senility
senile[ADJ] แก่, See also: ชรา, สูงอายุ, Syn. aged, declining

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow)
ancient(เอน' เชินทฺ) adj. โบราณ, เก่าแก่. -n. คนสมัยโบราณ,คนชรามาก,ผู้ถือธง, ธง,แบบ
antiquated(แอน' ทีเควเทด) adj. ล้าสมัย, โบราณ, เก่าแก่, ชรา, อดีต. -antiquatedness, Syn. obsolete, antique ###A. current, new)
decrepit(ดิเครพ'พิท) adj. อ่อนกำลังด้วยวัยชรา,ชรา,แก่ตัว,เก่าแก่,เสื่อมเพราะการใช้มาก, Syn. feeble
decrepitiude(ดิเครพ'ทิทิวดฺ) n. ภาวะที่เป็นรอยแตก,อ่อนแอ,แก่ชรา, Syn. feebleness
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
dote(โดท) {doted,doting,dotes} vi. ให้ความรักมากเกินไป,ชอบมากเกินไป,โอ๋,มีสติเลอะเลือน (โดยเฉพาะในวัยชรา)
elderly(เอล'เดอลี) adj. ค่อนข้างเก่า,ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่างวัยกลางคนกับวัยชรา,เกี่ยวกับคนวัยชรา, See also: elderliness n. ดูelderly
gammer(แกม'เมอะ) n. หญิงชรา
geratologyn. ชราภาพวิทยา,การศึกษาเกี่ยวกับวัยชรา., See also: geratologic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
age(n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
anile(adj) เหมือนหญิงชรา,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ
decrepit(adj) หมดกำลังวังชา,อ่อนเปลี้ย,เสื่อม,ไม่มีแรง,ชรา
decrepitude(n) ความอ่อนเปลี้ย,ความไม่มีแรง,ความชรา
dotage(n) ปัญญาอ่อน,ความหลง,ความชรา,ความเลอะเลือน
elderly(adj) มีอายุ,ค่อนข้างแก่,เกี่ยวกับคนชรา,สูงอายุ
emeritus(adj) ซึ่งปลดเกษียณ,ที่ปลดชรา,นอกตำแหน่ง
grandsire(n) ปู่,ตา,คนชรา,บรรพบุรุษ
gray(adj) สีเทา,สีหมอก,มืด,สลัว,แก่,ชรา,หงอก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Amp[แอ๋ม] (n ) ชราแล้ว

German-Thai: Longdo Dictionary
Altenheim(n) |das, pl. Altenheime| บ้านพักคนชรา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top