Search result for

ชนก

(49 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชนก-, *ชนก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนก[N] father, See also: dad, Syn. พ่อ, บิดา, Ant. ชนนี, Example: พระชนกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชนกลุ่มน้อย[N] minority, Syn. ชนหมู่น้อย, Example: ประเทศไทยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่หลายกลุ่ม, Count unit: กลุ่ม, พวก, เผ่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชนก, ชนก-(ชะนก, ชะนะกะ-) น. ชายผู้ให้กำเนิด, พ่อ, คู่กับ ชนนี.
ชนกกรรม(ชะนะกะกำ) น. กรรมอันนำให้เกิดหรือกรรมอันเป็นต้นเค้าทั้งข้างดีหรือข้างชั่ว เช่น กรรมอันทำให้เกิดเป็นคนชั้นสูง เป็นชนกกรรมฝ่ายกุศล (อรรถศาสน์).
ชนกลุ่มน้อย, ชนหมู่น้อยน. ชนต่างเผ่าหรือต่างเชื้อชาติที่อยู่อาศัยรวมกันกับชนเผ่าอื่นหรือเชื้อชาติอื่นที่มีจำนวนมากกว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proletariatชนกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority groupชนกลุ่มน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
group, minorityชนกลุ่มน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ethnic minorityชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
linguistic minorityชนกลุ่มน้อยทางภาษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
religious minorityชนกลุ่มน้อยทางศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
national minorityชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติ, ชนชาติส่วนน้อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Minoritiesชนกลุ่มน้อย [TU Subject Heading]
Minority Groupชนกลุ่มน้อย [การแพทย์]
Minority Groupsชนกลุ่มน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's-a very nice people.ประชาชนก็ดีมากๆ The Great Dictator (1940)
A slight touch of monetary complications... with bucolic semi-lunar contraptions of the flying trapezes.สัมผัสเล็กน้อยของ ภาวะแทรกซ้อนทางการเงิน กับบ้านนอกโคนทแรปชนกึ่ง จันทรคติของ Pinocchio (1940)
He's busting the shaft.มันพยายามชนก้านใบพัด Jaws (1975)
All nations contain religious minorities.ทุกชาติมีชนกลุ่มน้อยทางศาสนา Gandhi (1982)
The people's tribunal was In session.ศาลของประชาชนกำลังอยู่ในช่วง Idemo dalje (1982)
We're in the minority now.เรากลายเป็นชนกลุ่มน้อยแล้ว Day of the Dead (1985)
If you so much as scratch that bike, I'm gonna kill you!ถ้านายทำให้รถชนกับมอเตอร์ไซค์คันนั้น ฉันจะฆ่านาย! Akira (1988)
I hit something on the road. Jimmy will tell you.ฉันขับชนกวางบนถนน เดี๋ยวจิมมี่เล่า Goodfellas (1990)
We took a ride out to the country and hit a deer.เราขับรถออกนอกเมืองมา และขับชนกวาง Goodfellas (1990)
We hit the deer and his paw... What do you call it?เราขับชนกวางและตีนมัน เรียกว่าไรนะ? Goodfellas (1990)
I'm going to hit the wall.ฉันจะชนกำแพงแล้ว The Lawnmower Man (1992)
"All the romance will hit the mirror, poom, go back the opposite direction."ความรักจะไปชนกระจก แล้วสะท้อนไปอีกทิศทางหนึ่ง" The Joy Luck Club (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนกัน[v.] (chon kan) EN: collide ; bump into   FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bang against[PHRV] ชนเข้ากับ, See also: ชนกับ, กระแทกกับ, Syn. knock against
bang into[PHRV] ชนเข้ากับ, See also: ชนกับ, กระแทกกับ
barge against[PHRV] ชนกับ (คำไม่เป็นทางการ)
collide with[PHRV] กระแทกกับ, See also: ชนกับ, Syn. be in with
hit against[PHRV] ชนกับ, See also: ตีกับ, ฟาดกับ, ตบกับ, Syn. knock against
knock up against[PHRV] กระแทกกับ, See also: ชนกับ, กระทบกับ, Syn. knock against
minority[N] คนกลุ่มน้อย, See also: ชนกลุ่มน้อย, เสียงข้างน้อย, ส่วนน้อย, Syn. small quantity, Ant. majority
pile up[PHRV] ชนกัน, See also: กระแทก
smack[VI] ปะทะกันเสียงดัง, See also: ชนกันเสียงดัง, กระทบกันเสียงดัง, Syn. hit, pelt, slap
strike against[PHRV] ชนกับ, See also: กระแทกกับ, Syn. knock against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angora(แองโก' ระ) n. ขนแพะของชนกระค่ายพันธุ์ Angora, สิ่งทอที่ทำจากขนดังกล่าว. =Ankara., Syn. Angora wool
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
bump(บัมพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทำให้ชน,ชนล้ม,ไล่ออกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สัมผัส,เอาตะโพกชน,พบโดย บังเอิญ,ประสบ,วิ่งโคลงเคลง -Id. (bump off ฆ่า) n. การชน,การกระแทก,หัวโหนก,ส่วนนูน,การเอาก้นชน
collide(คะไลดฺ') {collided,colliding,collides} vi. ปะทะกันโครม,ชนกันโครม,ขัดแย้ง, Syn. smash -Conf. knock
crash(แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง,มีเสียงกระทบหรือชนกัน,พุ่งชน,พัง,ล้มเหลว,พ่ายแพ้,ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) ,การตกของเครื่องบิน,ความล้มเหลว,ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั
ethnic(เอธ'นิค) adj. ดู ethnical,เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย n. สมาชิกชนกลุ่มน้อย., See also: ethnically adv.
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
pit(พิท) n. หลุม,บ่อ,บ่อแร่,เมล็ดในของผลไม้,ปลัก,ถังดัก,หลุมพราง,รอยโบ๋,รอบโหว่,เหมือง,นรก,อุโมงค์เก็บพืชผล,เล้าสัตว์,สังเวียนไก่หรือสัตว์,เมล็ดในของผลไม้. vt.อาเมล็ดในออก,เก็บไว้ในหลุม,ทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ,ฝังในหลุม,ขุดหลุม,ปล่อยไก่ให้ชนกัน,ทำให้ต่อสู้กันvt. กลายเป็นหลุม
smash-up(สแมช'อัพ) n. การชนกันอย่างรุนแรง,อุบัติเหตุรถชนกันอย่างรุนแรง,การพังทลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
clash(vt) ปะทะกัน,ชนกัน,กระทบกัน,ขัดแย้งกัน,โต้แย้งกัน,ทะเลาะกัน
minority(n) ส่วนน้อย,จำนวนน้อย,ชนกลุ่มน้อย,ความเป็นผู้เยาว์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top