Search result for

ชง

(42 entries)
(0.27 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชง-, *ชง*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชงโค (name ) ..............ชงโค................ ชื่อทางวิทยาศาสตร์............Bauhinia purpurea ชื่อวงศ์............................CAESALPINIACEAE ชื่อสามัญ..........................Orchid Tree, Purder ชื่ออื่นๆ............................เสี้ยวดอกแดง, เสี้ยวดอกขาว ถิ่นกำเนิด..........................ทวีปเอเซีย การขยายพันธุ์....................เพาะเมล็ด ประวัติและข้อมูลทั่วไป.........ดอกชงโคมีหลายสี เช่น ชมพู ขาว ม่วง ชาวอินเดียถือว่าเป็นไม้สวรรค์ขึ้นอยู่ในเทวโลกและถือว่าเป็นไม้ของพระลักษมี นิยมปลูกร่วมกับ กาหลง และ โยทะกา เพราะมีใบคล้ายกัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์......ชงโคเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นผลัดใบสูงประมาณ 15 เมตร ใบเป็นรูปไข่แยกเป็น 2 แฉกลึก ช่อดอกออกตามกิ่งข้างและจำนวนดอกน้อย กลีบดอกขาวหรือม่วง ลักษณะคล้ายดอกกล้วยไม้ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เกสรตัวผู้ 5 อัน ขนาดไม่เท่ากัน มีผลเป็นฝักขนาดกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 15-20 ซม. การปลูกและดูแลรักษา...........ชงโคเป็นไม้ที่ชอบแดด ควรปลูกในที่ได้รับแสงแดดทั้งวัน ดินปลูกควรเป็นดินร่วนระบายน้ำดี มีความ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชง    [V] brew, See also: make (tea or coffee), infuse, Example: ทุกเช้าเลขานุการของเขาจะชงชามาให้
ชงโค    [N] Bauhinia purpurea Linn., Syn. ต้นชงโค, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Bauhima purpurea Linn. ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีชมพูอมแดงหรือม่วงแดง
ชงกาแฟ    [V] make coffee, See also: brew, Example: เมื่อผมอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อย ผมก็ชงกาแฟแล้วถือขึ้นมานั่งจิบอยู่ที่โต๊ะทำงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชงก. เทนํ้าร้อนลงบนใบชาหรือสมุนไพรบางชนิดเป็นต้น เพื่อสกัดสาร กลิ่น หรือรสที่ต้องการ เช่น ชงชาจีน ชงชาดอกคำฝอย, ใช้น้ำร้อนทำให้ละลาย เช่น ชงนม, เทน้ำร้อนจากกาลงในภาชนะอื่น ในคำว่า ชงน้ำร้อน เช่น ชงน้ำร้อนใส่กระติก.
ชงคาน. คำสั่ง, คำพูด, เช่น ชุลีกรรับชงคาครรไล (นิ. เกาะแก้วกัลกตา).
ชงฆ-, ชงฆ์, ชงฆา(ชงคะ-) น. แข้ง, ราชาศัพท์ว่า พระชงฆ์.
ชงโคน. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Bauhinia purpurea L. ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีชมพูอมแดงหรือม่วงแดง.
ชงโคดอกเหลืองดู โยทะกา ๒.
ชงโลง ๑ดู โชงโลง.
ชงโลง ๒ดู กดเหลือง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll make you some tea.เดี๋ยวชงชาให้นะ Emotions (2017)
I'll make some hojicha .เดี๋ยวชงโฮจิฉะให้นะ The Mysterious Million Yen Women (2017)
I'll make you some tea.เดี๋ยวชงชาให้นะ Choices (2017)
Hemp is made out of marijuana, you know?กัญชง มันก็เหมือนกับกัญชานั่นแหละ รู้รึเปล่า The King (2017)
Hemp cloth?ผ้าใยกัญชงเหรอ The King (2017)
Hemp is made out of marijuana, you know?กัญชง มันก็เหมือนกับกัญชานั่นแหละ รู้รึเปล่า The King (2017)
- Hemp.- กัญชง The King (2017)
Hemp cloth?ผ้าใยกัญชงเหรอ The King (2017)
Maybe that was the mistake.เดี๋ยวฉันชงชาให้ The Bye Bye Man (2017)
The people of Long Island do not know how to make an iced tea.คนลองไอส์แลนด์ชงชาเย็นไม่อร่อยเลย The Boss Baby (2017)
I'll make some tea, shall I?เดี๋ยวฉันชงชาให้นะ ดีมั้ย The Six Thatchers (2017)
Karim, would you be so kind as to fetch us some tea?คาริม รบกวนนายช่วยไปชงชามาให้เราหน่อยได้ไหม The Six Thatchers (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชง[v.] (chong) EN: brew ; make tea ; make coffee ; infuse   FR: préparer une boisson ; préparer le café
ชงกาแฟ [v. exp.] (chong kāfaē) EN: make coffee ; brew   FR: préparer le café
ชงทันที[adj.] (chong thanthī) FR: instantané ; soluble
ชงโค[n.] (chongkhō) EN: Orchid Tree ; Butterfly Tree ; Purple Bauhinia   

English-Thai: Longdo Dictionary
barista(n) นักชงกาแฟเอสเปรสโซ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อชงกาแฟเอสเปรสโซ, R. espresso

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brew    [VT] ชง, Syn. infuse, make
brew up    [PHRV] ปรุงชา, See also: ชงชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chancroid(แชง'ครอยดฺ) n. แผลกามโรค,แผลริมอ่อน
infuse(อินฟิวซ') vt. กรอกใส่,ใส่,ฉีด,ซึมซาบ,แช่,ชง,เทลงใน. vi. ผ่านกระบวนการแช่,ชง., See also: infuser n. infusive adj., Syn. imbue
infusion(อินฟิว'เชน) n. การชง,การแช่,การแช่สมุนไพร,ของเหลวที่ได้จากการแช่สมุนไพร,การฉีดยาเข้าเส้นเลือด,สารละลายที่ใช้ฉีดยาเข้าเส้นเลือด
lye(ไล) n. สารละลายน้ำของpotassium (or sodium) hydroxide สารละลายจากการชะล้าง กรองหรือชง
percolate(เพอ'คะเลท) vt. กรอง,กลั้ว,ชง,ทำให้ซึมผ่าน,ทำให้ไหลผ่าน. vi. ปล่อยให้ไหลผ่านสิ่งกรอง,ซึมผ่าน,ชง,คึกคัก,มีชีวิตชีวา., See also: percolable adj. percolation n. percolative adj., Syn. filtrate,filter
percolator(เพอ'คะเลเทอะ) n. เครื่องกรอง,ที่กรอง,ที่ชง
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมา,เสือก,ทะลึ่ง,วางมาด,วางท่า vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,อวดดี,เชิดหน้า,เงยหน้า,แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
shank(แชงคฺ) n. กระดูกแข้ง,หน้าแข้ง,ขา (รวมทั้งขาอ่อน) ,ขาท่อนล่าง,ชงฆ์,เนื้อขาสัตว์,ส่วนขาของถุงเท้ายาว,ก้าน,ก้านดอกไม้,ก้านสมอเรือ,ก้านลูกกุญแจ,ก้านพืช,ก้านเครื่องมือ,ก้านเข็ม,ด้ามเหล็ก,ตัวพิมพ์ตะกั่ว,ส่วนปลาย,ส่วนหลัง,ส่วนกลางของพื้นเท้า,ระยะแรกของเวลา
souse(เซาซฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,แช่,กดน้ำ,สาดน้ำ,จิ้ม,ลวก,ชง,โกรก,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,น้ำจิ้ม,ขี้เมา., Syn. ret,steep,drench
teapot(ทีพอท') n. การชงชา,หม้อชา

English-Thai: Nontri Dictionary
brew(vt) ต้ม,ปรุง,ชง(น้ำชา),กลั่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
purple orchid[เพอร์เพิล ออร์คิด] (n) ชงโค พืชใบเลี้ยงคู่ยืนต้นชนิดหนึ่ง ดอกมี 5 กลีบสีม่วง ขาว ชมพู ใบเป็นสมมาตรคล้ายผีเสื้อ
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top