Search result for

ชกมวย

(33 entries)
(0.2006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชกมวย-, *ชกมวย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชกมวย[V] box, See also: punch, cuff, jab, hit, Example: เขาออกจากบ้านมาเสี่ยงโชคด้วยการเป็นนักมวย ขึ้นชกมวยที่ต่างๆ จนมีชื่อเสียง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชกมวยก. ใช้หมัดต่อยกันตามกติกา.
ชกมวยน. ชื่อกีฬาประเภทหนึ่ง ที่คู่ชกชกกันตามกติกา.
ชกมวยน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then you're gonna have to work on your boxing or your cycling.งั้นเธอก็ไปชกมวย หรือขี่จักรยานแทนสิ Cool Runnings (1993)
You know, there was a man that lived here once... that had a prizefighting kangaroo.มีผู้ชายคนหนึ่งที่เคยอยู่ที่นี่ เขาเลี้ยงจิงโจ้ชกมวย Mulholland Dr. (2001)
The destructive power of boxing doesn't come from the fists.พลังการทำลายล้างของการชกมวย\ ไม่ได้อยู่ที่หมัด Sweet Spy (2005)
I don't wanna go back to boxing.ฉันไม่อยากกลับไปชกมวย Flyboys (2006)
Kang Taewook is putting the final touches to his training for a nation-wide boxing tournament,คัง เทวุก กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้าย ของการเก็บตัวเพื่อเข้าแข่งขัน การชกมวยระดับประเทศ Fly, Daddy, Fly (2006)
This guy, he's the best boxing student I have ever had.คนนี้นะ เขาเป็นนักเรียนชกมวย ที่ดีที่สุดที่ผมเคยสอนมาเลย That Night, a Forest Grew (2007)
I'm like: "You're learning how to boxผมก็แบบว่า นายมาเรียนชกมวย That Night, a Forest Grew (2007)
I'll use some colorful vernacular and if necessary, you'll engage in fisticuffs.ฉันจะใช้ภาษาท้องถิ่นอย่างมีสีสัน และถ้าจะเป็นนายก็จะร่วมในการชกมวย American Duos (2007)
Boxing.ชกมวย Music and Lyrics (2007)
All right, listen, I had no idea they meant boxing.เอาล่ะ ฟังนะ ฉันไม่รู้ว่าเขาจะหมายถึงการชกมวย Music and Lyrics (2007)
Bobby! You tell Kyle about the knucklehead?บ๊อบบี้ นายบอกไคล์เรื่องเวทีชกมวยหรือยัง Giving Back (2008)
Where'd you learn to fight like this?นายไปเรียนการชกมวยนี้ มาจากที่ไหน Old Bones (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit   FR: boxer ; combattre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spar[VI] ต่อยมวย, See also: ชกมวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boxing(บอค'ซิง) n. วัตถุที่ใช้ทำกล่องหีบหรือลัง,การบรรจุกล่อง,หีบหรือลัง ,การต่อยมวย,การชกมวย
boxing gloven. นวมชกมวย
fight(ไฟทฺ) {fought,fought,fighting,fights} n. การต่อสู้,การสู้รบ,ยุทธการ,การแข่งขัน,การดิ้นรน,การชกมวย vi.,vt. ต่อสู้,สู้,สู้รบ,เอาชนะ,ชกต่อยกับ, Syn. battle
fisticadj. เกี่ยวกับการชกมวย
fisticuffn. การใช้หมัดชก,การชกมวย (fisticuffs) vt.,vi. ใช้หมัดชก,ชกมวย, See also: fisticuffer,n., Syn. boxing
kayo(เค'โย) n. น็อคเอ๊าท์ (ในการชกมวย)
prize fightn. การแข่งขันชกมวยเพื่อเอารางวัล เงินหรืออื่น ๆ ,การแข่งขันชกมวยอาชีพ.
prize ringn. เวทีมวย,การซ้อมชกมวย
round(เราดฺ) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) กลม,เป็นกิจวัตร,อ้อมกลับมา,มาก,เต็มที่,กลมกล่อม,อวบ,คล่องแคล่ว,ชัดเจน,ดังกังวาน,มีชีวิตชีวา,รุนแรง n. สิ่งที่เป็นวงกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงแหวน,สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม,รอบ,การหมุนรอบ,การตรวจ,การลาดตระเวณ, (การชกมวย) ยก,เกม, (กระสุน) นัด,ชุด,พัก,ครั้ง
shadowbox(แชด'โดบอคซฺ) vi. ชกมวยหน้ากระจกโดยปราศจากคู่ชกเพื่อส่องดูท่าทางการชกของตัวเอง,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง, See also: shadowboxing n.

English-Thai: Nontri Dictionary
box(n) หีบ,กล่อง,กลัก,ลัง,ที่นั่งคนขับรถม้า,คอก,ตู้ไปรษณีย์,การชกมวย
box(vt) ใส่หีบ,ใส่กล่อง,บรรจุหีบ,ชกมวย
boxing(n) การชกมวย
fight(n) การต่อสู้,การสู้รบ,การชกมวย,การแข่งขัน,ยุทธการ,การดิ้นรน
glove(n) ถุงมือ,นวมชกมวย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top