Search result for

ฉุย

(24 entries)
(0.0679 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉุย-, *ฉุย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉุย    [ADV] fluently, See also: skillfully, Syn. คล่อง, คล่องแคล่ว, ชำนาญ, Example: หลังจากเรียนรำไทยไม่นานหล่อนก็รำฉุยแล้วตอนนี้
ฉุย    [ADV] odoriferously, Syn. กรุ่น, Example: เมื่อเดินผ่านร้านอาหารได้กลิ่นอาหารหอมฉุยท้องก็ชักร้อง, Thai definition: อาการที่กลิ่นโชยมากระทบจมูก
ฉุยฉาย    [N] name of Thai tune and attitude, See also: name of Thai dance, Syn. รำฉุยฉาย, Example: วันอาทิตย์นี้จะมีการแสดงฉุยฉายที่โรงละครแห่งชาติ, Thai definition: ชื่อเพลงร้องและท่ารำชนิดหนึ่ง
ฉุยฉาย    [ADV] elegantly, Syn. กรีดกราย, Thai definition: มีท่าทางกรีดกราย
ฉุยฉาย    [V] stroll, See also: glide, strut, swagger, Syn. กรีดกราย, Example: ผู้หญิงในอุดมคติผมต้องเป็นผู้หญิงเรียบง่าย เห็นใจคนจน และมวลชนผู้ทุกข์ยาก ที่จะมากรีดกรายฉุยฉายแต่งหน้าทาปากนั้นไม่อยู่ในความคิดของผมเลย
ฉุยฉายเข้าวัง    [N] an attitude assumed by Thai actors or dancers, Thai definition: ท่าละครท่าหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉุยว. อาการที่กลิ่นโชยมากระทบจมูก
ฉุยอาการของควันที่พลุ่งขึ้นมาเรื่อย ๆ เช่น ควันฉุย
ฉุยคล่องแคล่ว เช่น เดินฉุย.
ฉุยฉายน. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงร้อง.
ฉุยฉายว. กรีดกราย.
ฉุยฉายเข้าวังน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวงสูง ระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบส่งหลัง เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ตั้งวง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Prodigal son returns home and becomes the heir apparent.ลูกชายอีหลุยฉุยแฉกกลับคืนสู่บ้าน และกลายเป็นทายาทที่แท้จริง Honor Thy Father (2012)
♪ A singer in a smoky room#นักร้องคนนึงในห้องที่มีควันฉุยSweet Dreams (2013)
Everything is great. I'm doing awesome.ทุกอย่างราบรื่น ฉลุยฉุยฉาย Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Let's be honest, we're not worth $14 a share if my partner takes a sabbatical as the local domino champion of Crazy Town.พูดตรงๆ หุ้นเรา 14 เหรียญก็หรูแล้ว ถ้าหุ้นส่วนฉันทำตัวอีลุ่ยฉุยแฉก เป็นไอ้คลั่งบ้าเล่นโดมิโนอยู่นั่น Collateral Beauty (2016)
Andy crawled to freedom through 500 yards of shit-smelling foulness I can't even imagine.แอนดี้คลานเสรีภาพผ่าน 500 หลาอึฉุยความร้ายกาจฉันไม่ได้คิด The Shawshank Redemption (1994)
We need some fun in our lives. You know, be spontaneous, kick up our skirts.เราต้องมันส์กับชีวิตบ้าง ซู่ซ่า อีลุ่ยฉุยแฉะ Maid in Manhattan (2002)
- The expression is "heels".-อีลุ่ยฉุย " แฉก" Maid in Manhattan (2002)
My fingers are extra fishy today, if you care to take a whiff.นิ้วมือของผมวันนี้กลิ่นปลาหอมฉุยเลย สนใจจะดมมั้ยครับ 50 First Dates (2004)
Right, You need to hang out and flirt with the shy guy with the nice-smelling sweat,ใช่สิ แม่ต้องออกไปจีบหนุ่มขี้อาย ที่มีกลิ่นเหงื่อหอมฉุย Shall We Dance (2004)
Imagine me shinning on down to Mexico with Ben Wade on my arm.เห็นภาพฉันเดินฉุยฉาย ใน เม็กซิโก เลย ควงแขนไปกับ เบน เวด ด้วย 3:10 to Yuma (2007)
She walked around without a top all night. She's a slut.เธอเดินฉุยฉายอ่อยเหยื่อทั้งคืน ดูไม่งามเลย Goal II: Living the Dream (2007)

English-Thai: Nontri Dictionary
whiff(vi) เป่าลม,ฉุย,ส่งกลิ่น,กระพือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top