Search result for

ฉุนเฉียว

(45 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉุนเฉียว-, *ฉุนเฉียว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉุนเฉียว[V] be bristly, See also: be irascible, be irritable, be quick-tempered, be furious, Syn. โกรธ, ไม่พอใจ, Example: หล่อนรู้นิสัยเขาดีว่าจะฉุนเฉียวหงุดหงิดไปอย่างนั้นเองแหล่ะ
ฉุนเฉียว[ADJ] bristly, See also: easily angered, irascible, Example: อาการฉุนเฉียวของเขาเป็นที่ประจักษ์สายตาแก่ลูกน้องของเขาเป็นอย่างดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉุนเฉียวว. ฉุนจัด, โกรธง่าย, โกรธเร็ว, เฉียวฉุน ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It maybe possible that I was livid upon sight earlier..บางทีฉันอาจฉุนเฉียวก่อนหน้านี้ The Secret of Moonacre (2008)
No tantrum too big?ไม่ฉุนเฉียวเกินไป? Marley & Me (2008)
Ooh,this is hot.ฉุนเฉียวจริง Eggtown (2008)
-3:30, maybe 4:00.เธอดูฉุนเฉียวรึเปล่าเมื่อเขามา Some Kinda Love (2009)
There have to be people that we won't deal or flip.มันยังมีชาวบ้านบริสุทธิ์ ที่เราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยว กับเขาหรือฉุนเฉียวใส่ 137 Sekunden (2009)
No, but it's pretty convenient, her walking in here like this with the cupcakes and the snippy and the--and the pigeons.ไม่หรอก แสดงให้เห็นชัดอยู่แล้ว ว่าเธอเดินเข้ามาหาเราเอง พร้อมกับคัพเค้ก และอารมณ์ฉุนเฉียว และ--และนกพิราบ White to Play (2009)
One more time.เธอทั้งฉุนเฉียว\ และก็ เอ่อ... Tainted Obligation (2009)
So you want to know why they all snapped at that precise moment.งั้นคุณต้องการรู้ว่า ทำไมพวกเขาทั้งหมด อารมณ์ฉุนเฉียว ในจังหวะเดียวกัน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
You know I've been slammed since the blackout.คุณรู้มั้ยผมมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์หมดสติ The Gift (2009)
You're not feeling lightheaded or anxious or cranky, like if someone looks at you the wrong way, you could just rip their head off?คุณไม่รู้สึกมึนงง หรือกระวนกระวาย หรือฉุนเฉียว อย่างถ้ามีคนมองคุณแบบผิดๆ Haunted (2009)
He may have been more emotional than usual.เขาอาจมีอารมณ์ฉุนเฉียว มากกว่าปกติบ้าง Your Secrets Are Safe (2010)
Well, trust me when I say the seating schematic is the most important and complicated aspect of this process.[ฉุนเฉียว] [นายกำลังกดดันตัวเองอยู่นะ] นายกำลังกดดันตัวเองอยู่นะ Our Family Wedding (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุนเฉียว[v. exp.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious   FR: être fâché ; être offensé
ฉุนเฉียว[adj.] (chunchīo) EN: bristly ; easily angered ; irascible   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bristly[ADJ] ฉุนเฉียว, See also: โกรธเร็ว, โกรธง่าย
cross[ADJ] ฉุนเฉียว, See also: โกรธ, Syn. ill-tempered, irritable
heated[ADJ] โกรธ, See also: ฉุนเฉียว, โมโห, Syn. angry, vehement
livid[ADJ] โกรธ, See also: ฉุนเฉียว, Syn. furious, angry
peevish[ADJ] ฉุนเฉียวง่าย, See also: ่ช่างใจน้อย, ขี้โมโห, Syn. annoyed, angry, Ant. patient
sharp[ADJ] ฉุนเฉียว, See also: ฉุน, รุนแรง, ขุ่นเคือง
snappish[ADJ] ฉุนเฉียวง่าย
touchy[ADJ] ที่โกรธง่าย, See also: ฉุนเฉียวง่าย, Syn. irritable, sensitive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acid(แอส' ซิด) adj.,n. กรด, เปรี้ยว, รุนแรง, ฉุนเฉียว, สิ่งที่เปรี้ยว, LSD. -acidly adv.
anger(แอง' เกอะ) n. ความโกรธ,โทสะ,ความฉุนเฉียว, ความ เจ็บปวด. -vt. ทำให้โกรธ, ทำให้ฉุนเฉียว -vi. โกรธ (wrath, ire)
angry(แอง' กรี) adj. โกรธ, ฉุนเฉียว, อักเสบ, Syn. wrathful, irate)
crab(แครบ) {crabbed,crabbing,crabs} n. ปู,เครื่องยกของหนัก,ปั้นจั่น,ดาว,ปูใหญ่,หมัดขนหัวเหน่า,อารมณ์ฉุนเฉียว,คนโมโหร้าย vi. จับปู,เคลื่อนตัวเอียงข้างคล้ายปู -v. หาเรื่อง,บินเอียง,ใช้เล็บจับ, See also: crabber n., Syn. complai
crabbed(แครบ'บิด) adj. มีอารมณ์ฉุนเฉียว,โกรธง่าย,ดื้อรั้น,เข้าใจยาก,อ่านยาก., See also: crabbedness n. ดูcrabbed
crabby(แครบ'บี) adj. มีอารมณ์ฉุนเฉียว,โกรธง่าย, Syn. ill-natured,cross
crabstick(แครบ'สทิค) n. คนที่นิสัยฉุนเฉียว
crank(แครงคฺ) {cranked,cranking,cranks} n. ข้อเหวี่ยง,ที่หมุน,ด้ามหมุน,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียวง่าย,ความคิดที่ประหลาด,คนระห่ำ vt.,vi. งอเป็นรูปด้านหมุน,หมุนข้อเหวี่ยง,หมุนมือหมุน,บิดไปมา adv. ไม่แน่นอน,บ้า ๆ บอ ๆ adj. กลิ้งได้ง่าย,พลิกง่าย,คว่ำง่าย,ร่าเริง,มีชีวิตชี
cranky(แครง'คี) adj. อารมณ์ร้าย,ฉุนเฉียว,ไม่มั่นคง,คว่ำ,ง่าย,เอียงง่าย,ประหลาด,บ้า ๆ บอ ๆ, Syn. cross,sulky,peevish ###A. calm
crepehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียว

English-Thai: Nontri Dictionary
acid(adj) เปรี้ยว,ฉุนเฉียว,สาหัส,รุนแรง
anger(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,โทสะ
angrily(adv) อย่างโกรธ,อย่างฉุนเฉียว
angry(adj) โกรธ,ฉุนเฉียว
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ
chafe(vi,vt) ถู,สี,ครูด,โกรธ,ฉุนเฉียว,โมโห,อารมณ์เสีย,เร่าร้อน
choler(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความเดือดดาล
choleric(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,เจ้าอารมณ์
crabbed(adj) ยุ่งเหยิง,เข้าใจยาก,อ่านยาก,ฉุนเฉียว,โกรธง่าย
exasperate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เคือง,ทำให้โมโห,ทำให้ฉุนเฉียว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top