Search result for

ฉุ

(86 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉุ-, *ฉุ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทางออกฉุกเฉิน (n ) emergency exit

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉุ[ADV] puffily, See also: plumply, swollenly, Syn. บวม, Example: เขากินยามากไปทำให้หน้าของเขาอ้วนฉุ
ฉุ[V] be bloated, See also: be swollen, be fat, get puffy, Example: เขาฉุเพราะเป็นโรคน้ำคาเนื้อ, Thai definition: มีเนื้อไม่แน่น
ฉุ[V] pull, See also: drag, haul, tug, draw, Syn. ลาก, ดึง, ยื้อ, Ant. ผลัก, Example: คนงานชายหลายคนต้องช่วยกันฉุดต้นไม้ใหญ่ที่ล้มขวางทางอยู่ออกให้พ้นทาง, Thai definition: รั้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้น หรือดึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้
ฉุ[V] abduct, See also: ravish, drag off by force, Syn. ลักพา, ชิงไป, โฉบไป, ลักไป, Example: เขามีนักเลงอันธพาลไว้คอยควบคุมความสงบเรียบร้อย และคุมผู้หญิงที่ตนไปฉุดหรือล่อลวงหรือข่มขืนมา, Thai definition: ออกแรงลากหรือคร่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป
ฉุ[V] hold back, See also: stop, destruct, prevent, restraint, Syn. ฉุดดึง, ฉุดรั้ง, Example: เขาคิดอยู่ตลอดเวลาขืนอยู่กับเธอต่อไปคงมีแต่จะฉุดอนาคตเธอให้มืดบอดลง, Thai definition: ทำให้ตกต่ำลง
ฉุ[V] be pungent, See also: be strong, be sharp, be piquant, be poignant, Example: เหล้าที่เซ่นสังเวยมีรสจืดไม่ฉุนเหมือนเหล้าที่ยังไม่ได้เซ่นสังเวย, Thai definition: แรง, กล้า, (ใช้แก่กลิ่นและรส)
ฉุ[ADJ] pungent, See also: biting, strong, piquant, sharp, poignant, Example: เขาไม่ชอบกลิ่นฉุนของทุเรียน, Thai definition: แรง, กล้า, (ใช้แก่กลิ่นและรส)
ฉุ[V] get angry, See also: flare up, be enraged, be infuriated, lose one's temper, be indignant, be vexed with, be an, Syn. โกรธ, โมโห, ขุ่นเคือง, ฉุนเฉียว, Example: เขาไม่เคยฉุนเวลาที่ถูกหัวเราะหรือถูกทักท้วงชี้ความบกพร่อง, Thai definition: รู้สึกชักโกรธขึ้นมาทันที
ฉุ[V] be pungent, See also: be angry, Syn. โกรธ, ไม่พอใจ, Example: คำพูดของเพื่อนทำให้ผมชักฉุนขึ้นมา
ฉุ[ADJ] pungent, See also: strong, sharp (smell, taste), Syn. แรง, กล้า, Example: กลิ่นฉุนนั้นกระทบจมูกผมอย่างแรงจนต้องรีบเดินออกไปให้พ้นบริเวณนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉุว. มีเนื้อไม่แน่น, ใช้แก่ อ้วน หรือ บวม เป็น อ้วนฉุ บวมฉุ.
ฉุก. อาการที่เกิดขึ้นโดยพลัน, มักใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น ฉุกคิด ฉุกใจ.
ฉุกคิดก. คิดขึ้นมาทันที, คิดได้ในขณะนั้น, บังเอิญคิดได้.
ฉุกละหุกก. สับสนวุ่นวายเพราะมีเรื่องเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนโดยไม่คาดฝัน.
ฉุกเฉินว. ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน เช่น เหตุฉุกเฉิน, ที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร เช่น ภาวะฉุกเฉิน สถานการณ์ฉุกเฉิน.
ฉุกใจก. สะดุดใจ.
ฉุก. ออกแรงดึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแรงให้เข้ามาหาตัว เช่น ฉุดคนที่หกล้มให้ลุกขึ้นมา ฉุดไว้ไม่ให้ไป, โดยปริยายหมายความว่า ถ่วงให้ต่ำลง เช่น คะแนนภาษาอังกฤษฉุดให้คะแนนรวมต่ำลง, หรือดึงให้สูงขึ้น เช่น ได้เกาะชายผ้าเหลืองฉุดขึ้นสวรรค์.
ฉุว. แรง, กล้า, (ใช้แก่กลิ่นและรส) เช่น บุหรี่ฉุน เหล้าฉุน.
ฉุก. รู้สึกชักโกรธขึ้นมาทันที.
ฉุนเฉียวว. ฉุนจัด, โกรธง่าย, โกรธเร็ว, เฉียวฉุน ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emergentฉุกเฉิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emergencies, Abdominalฉุกเฉินในช่องท้อง [การแพทย์]
Emergencies, Pediatricฉุกเฉินในเด็ก [การแพทย์]
Emergencies, Thoracic Cardiovascularฉุกเฉินทางระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Genitourinary Emergenciesฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
SHIN MICHIMA'S DRIFTING EMOTIONS EXPLOSIVELY POPULAR!(อารมณ์ที่เลื่อนลอยของมิชิมะ ชิน แรงจนฉุดไม่อยู่) Ready (2017)
There was an emergency council budget meeting last night.เมื่อคืนมีประชุมฉุกเฉิน สภาเทศบาล เรื่องงบประมาณ Smell the Weakness (2017)
Oh, yeah, emergency tax code.ใช่เลย เป็นรหัสภาษีฉุกเฉิน Close Encounters (2017)
Let me run you both down to AE, you lying shitbags.เดี๋ยวผมพาคุณสองคนไปห้องฉุกเฉินเอง ไอ้พวกขี้โกหก Salesmen Are Like Vampires (2017)
Initiating emergency escape sequence in 5... 4... 3... 2... 1.เริ่มต้นขั้นตอนการหลบหนีฉุกเฉินใน 5... 4... 3... Life (2017)
I will get a distress call out.ฉันจะขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน Life (2017)
Initiate emergency course correction and manual retrieval. Cannon arm online.เริ่มต้นแก้ไขเส้นทางฉุกเฉิน และจับยานด้วยมือ Life (2017)
I don't know if I chose it or it just happened-- is I brought Ginger-- Ginger Lynn Allen-- to the set.ฉันไม่รู้ว่าฉันเลือกมัน หรือมันแค่เกิดขึ้นเอง (ทางออกฉุกเฉิน) คือฉันพาจินเจอร์... After Porn Ends 2 (2017)
But for the time being, I'm just gonna put my arm right here.นี่เที่ยวฉุกเฉิน ฉันจะวางมือไว้ตรงนี้ The Lego Batman Movie (2017)
Emergency, emergency. We have intruders in section A-24!ฉุกเฉินๆ เรามีผู้บุกรุกในเขต เอ-24 Okja (2017)
I'm saying, we go short-term contingency.- ใช้แผนฉุกเฉินระยะสั้น The Space Between Us (2017)
Excuse me. That's our emergency eye wash station.ตรงนั้นไว้ล้างตาฉุกเฉินนะ The Space Between Us (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุ[v.] (chuk) EN: occur instantaneously ; happen instanly   FR: survenir ; arriver soudainement
ฉุกเฉิน[n.] (chukchoēn) EN: emergency ; crisis   FR: urgence [f] ; crise [f]
ฉุกเฉิน[adj.] (chukchoēn) EN: urgent ; critical ; pressing   FR: urgent ; critique
ฉุ[v.] (chut) EN: pull ; drag ; haul ; tug ; draw   FR: tirer ; traîner
ฉุ[v.] (chun) EN: be angry with ; get angry ; fly into a rage   FR: être fâché contre ; se mettre en colère ; être fou de rage ; être irrité ; être exaspéré
ฉุ[adj.] (chun) FR: irrité
ฉุ[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant   FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
ฉุนเฉียว[v. exp.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious   FR: être fâché ; être offensé
ฉุนเฉียว[adj.] (chunchīo) EN: bristly ; easily angered ; irascible   

English-Thai: Longdo Dictionary
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response. , S. touchy, huffy
hot basil(n) กะเพรา ซึ่งพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ใช้ปรุงอาหาร ทำให้มีกลิ่นหอมฉุน และร้อน และดับคาวได้ มีทั้งกระเพราแดง (red hot basil) และกะเพราขาว(white hot basil)
on short noticeบอกล่วงหน้าอย่างฉุกละหุก, แจ้งล่วงหน้าในระยะใกล้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abduct[VT] ลักพาตัว, See also: ฉุดคร่า, Syn. kidnap, nobble, snatch
acrid[ADJ] รุนแรง (กลิ่นหรือรส), See also: ฉุน, แสบจมูก, Syn. bitter, sharp, stinging
bristly[ADJ] ฉุนเฉียว, See also: โกรธเร็ว, โกรธง่าย
be up in arms[IDM] ยัวะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ฉุน, โกรธจัด, โกรธมาก
cross[ADJ] ฉุนเฉียว, See also: โกรธ, Syn. ill-tempered, irritable
do one's nut[IDM] โกรธมาก (คำสแลง), See also: ฉุนมาก
exigent[ADJ] ฉุกเฉิน, See also: เร่งด่วน, จำเป็น, Syn. critical, pressing, urgent
hale[VT] ฉุด, See also: ลาก, กระชาก, Syn. drag, pull
heated[ADJ] โกรธ, See also: ฉุนเฉียว, โมโห, Syn. angry, vehement
get a bright idea[IDM] ฉุกคิดขึ้นมา, See also: คิดออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
acid(แอส' ซิด) adj.,n. กรด, เปรี้ยว, รุนแรง, ฉุนเฉียว, สิ่งที่เปรี้ยว, LSD. -acidly adv.
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
aid(เอด) vt.,n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
airlift(แอร์' ลิฟทฺ) n. ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะในเวลาฉุกเฉิน) ; -vt. ขนส่ง (คนหรือสินค้า) ทางเครื่องบิน
anger(แอง' เกอะ) n. ความโกรธ,โทสะ,ความฉุนเฉียว, ความ เจ็บปวด. -vt. ทำให้โกรธ, ทำให้ฉุนเฉียว -vi. โกรธ (wrath, ire)
angry(แอง' กรี) adj. โกรธ, ฉุนเฉียว, อักเสบ, Syn. wrathful, irate)
bloat(โบลท) vt.,vi. (ทำให้) ขยายตัว, (ทำให้) บวม, (ทำให้) หยิ่งหรือเหลิง -n. โรคลำไส้ใหญ่บวมแก๊ส,คนที่หยิ่ง,คนอ้วนฉุ, Syn. inflate,swell
breechingn. ช่องทาง,สายตะโพกใช้ฉุดหรือเทียบม้า
clamant(เคล'เมินทฺ) adj. อึกทึก,เสียงดัง,รีบด่วน,ฉุกเฉิน

English-Thai: Nontri Dictionary
acid(adj) เปรี้ยว,ฉุนเฉียว,สาหัส,รุนแรง
acrid(adj) แหลม,ขม,เผ็ดร้อน,ฉุ
ambulance(n) รถพยาบาล,รถฉุกเฉิน
anger(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,โทสะ
angrily(adv) อย่างโกรธ,อย่างฉุนเฉียว
angry(adj) โกรธ,ฉุนเฉียว
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ
chafe(vi,vt) ถู,สี,ครูด,โกรธ,ฉุนเฉียว,โมโห,อารมณ์เสีย,เร่าร้อน
choler(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความเดือดดาล
choleric(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,เจ้าอารมณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
救急[きゅうきゅう, kyuukyuu] (n) ฉุกเฉิน (ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
引っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ฉุดกระชาก English: to drag

German-Thai: Longdo Dictionary
Krankenwagen(n) |der, pl. Krankenwagen| รถพยาบาล, รถฉุกเฉินบรรทุกคนป่วย
Notfall(n) |der, pl. Notfälle| เหตุฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน
Notlandung(n) |die, pl. Notlandungen| การลงจอดฉุกเฉินของเครื่องบิน เช่น Nach dem Start war die Maschine beim Versuch einer Notlandung in ein Hochhaus gestürzt.
Notausgang(n ) |der, pl. Notausgänge| ทางออกฉุกเฉิน เช่น Notausgänge müssen den Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Sie stellen sicher, dass im Gefahrenfall das Gebäude sicher verlassen werden kann.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top