Search result for

ฉวยโอกาส

(29 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉวยโอกาส-, *ฉวยโอกาส*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทิ้งทวนฉวยโอกาสทำเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหมดอำนาจ.
รวบหัวรวบหางฉวยโอกาสเมื่อมีช่องทาง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Miss Scarlet seized the opportunity and under cover of darkness, crossed to the library, where she hit the cop, whom she'd been bribing, on the head with a lead pipe.คุณสการ์เล็ตฉวยโอกาสและ อยู่ในตอนที่มืดอยู่ เธอไปที่ห้องสมุด และตีตำรวจซึ่งเธอเคยติดสินบนอยู่ บนหัวด้วยท่อน้ำ Clue (1985)
This time I took my chance before it was too late.+ คราวนี้ฉันฉวยโอกาสก่อนที่มันจะสายเกินไป The Joy Luck Club (1993)
You think he sees this pie, now he's so sorry take you for granted.ลูกคิดว่าพอเขาเห็นพายนี่ ตอนนี้เขาเสียใจมากที่ฉวยโอกาสกับลูก The Joy Luck Club (1993)
So he only take you more for granted.เขาก็ได้แต่ฉวยโอกาสกับลูกมากขึ้นเท่านั้น The Joy Luck Club (1993)
No, I never take advantage of a woman.ผมไม่เคยฉวยโอกาสกับผู้หญิง Don Juan DeMarco (1994)
- You think I'm a mark ...- คุณว่าผมเป็นนักฉวยโอกาสเหรอ... As Good as It Gets (1997)
That's such a cop-out. It's opportunism at its worst.เหมือนกับที่ตำรวจออกมา/ มันดูคล้ายกับเป็นการฉวยโอกาสเพื่อจะเอาชนะ American History X (1998)
Cut the foreplay and just ask, man. Would...ก็คนที่สนใจ ในการฉวยโอกาสไง Fight Club (1999)
And they've taken it quickly.ฉวยโอกาสเล่นเร็วเลยครับ Goal! The Dream Begins (2005)
Yeah, well, you'd better watch out for this one.จริงเหรอ ใช่ คุณนี่ฉวยโอกาสได้ไม่เลวเลย Match Point (2005)
So you're going to take advantage of Tsukasa again?คุณก็เลย ฉวยโอกาสตอนนี้จากซึคาสะ? Boys Over Flowers (2005)
You send men to slaughter for your own gain.- ข้าเป็นผู้นิยมความจริง - ท่านเป็นนักฉวยโอกาส 300 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity   FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion/l'opportunité

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be onto a good thing[IDM] คว้าโอกาสที่ดี, See also: ฉวยโอกาสดี, Syn. put onto
seize[VT] ฉวยโอกาส, See also: ถือโอกาส, คว้าโอกาส, ใช้อำนาจมิชอบ, Syn. take advantage of, grab, utilize
snatch[VT] คว้าโอกาส, See also: ฉวยโอกาส, รีบทำบางสิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
fish(ฟิช) {fished,fishing,fishes} n. ปลา,เนื้อปลา,สัตว์น้ำ,บุคคล,คนอ่อนหัด vt. ตกปลา,จับปลา,ล้วงออก,ดึงออก,ค้นหา -Phr. (fish in troubled waters ฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน์) -pl., See also: fish,fishes
heads-upadj. ตื่นตัว,ว่องไว,ฉวยโอกาสได้อย่างรวดเร็ว
johnny-on-the-spotn. ผู้ที่ตามได้ทุกเวลา,ผู้ที่อยู่ข้าง ๆ ,ผู้ที่คอยฉวยโอกาส
opportunism(ออพเพอทู'นิซึม) n. ลิทธิฉวยโอกาส, See also: opportunist n.
opportunist(ออพเพอทู'นิสทฺ) n. นักฉวยโอกาส
scoop(สโคพ) n. ทัพพี,กระบวย,กระชอน,ถังตัก,พลั่วตัก,ปริมาณดังกล่าว,โพรง,การตักด้วยทัพพี (กระบวย...) ,การฉวยโอกาส,การแทง,ข่าวตีพิมพ์ที่ออกก่อนฉบับอื่น,ทำให้เป็นโพรง,ตีพิมพ์ข่าวก่อน vi. ใช้ทัพพ' (กระบวย) ตัก, Syn. trowel,shovel,ladle,spoon
snatch(สแนทชฺ) vi.,n. (การ) ฉก,ฉวย,ฉวยโอกาส,แย่งชิง,คว้าไป,จิก,ตอด,กระชาก,ดึง,ลักพา,คร่า,จี้เอาตัวไป,เศษ,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,ตอน,ช่วงระยะเวลาอันสั้น,การลักตัวไป, See also: snatcher n., Syn. seize,grab,clutch
straw(สทรอ) n. ฟาง,ฟางข้าว,กองฟาง,สิ่งที่ทำด้วยฟาง,สิ่งที่มีค่านิดเดียวหรือไม่มีค่า,หลอดดูดของเหลว,หมวกฟาง adj. ซึ่งใช้ฟาง,ทำด้วยฟาง,มีค่าเล็กน้อย,ไร้ค่า., See also: strawy adj. -Phr. (catch (clutch,grasp) at a straw ฉวยโอกาส)

English-Thai: Nontri Dictionary
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
opportunist(n) ผู้คอยฉวยโอกาส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top