Search result for

ฉงน

(40 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉงน-, *ฉงน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉงนใจ[V] doubt, See also: suspect, be skeptical, be suspicious of, be doubtful, be uncertain, be unsure, wonder, Syn. เอะใจ, คลางแคลงใจ, สงสัย, Example: นางเริ่มฉงนใจที่เขาทำทุกอย่างให้เธอเกินความพอดี, Thai definition: เกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจ, รู้สึกแคลงใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉงน(ฉะหฺงน) ก. สงสัย, ไม่แน่ใจ, แคลงใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's amazing,isn't it?มันน่าฉงนใช่มั้ย? The No-Brainer (2009)
It is a mystery.มันช่างน่าฉงนนัก Mark of the Brotherhood (2010)
Her surprising insight,ความน่าฉงนข้างใน Lovely (2010)
Well, that explains those puzzling camel race photos on your Facebook page.มิน่าถึงมีรูปอูฐวิ่งแข่งน่าฉงน ในหน้าเฟสบุ๊คของคุณ และลองคิดนี่ดูสิ The Benefactor Factor (2011)
The curious circumstances following the exciting conclusion of our St. Patrick's Day adventure.สถานการณ์น่าฉงน ซึ่งตามมาด้วยบทสรุปอันน่าตื่นเต้น Paradigms of Human Memory (2011)
Sometimes you do puzzle me.บางครั้งเจ้าทำให้ข้าฉงน The Darkest Hour (2011)
But having a relationship with a child isn't about little bursts of energy.แต่การอยู่กับเด็ก ไม่ใช่แค่ ความกระฉับกระเฉงนะ I Am Unicorn (2011)
I don't want to wake up in 30 years and wonder "what if?"ผมไม่อยากตื่นขึ้นมาในอีก 30 ปี แล้วฉงนคิดถึงสิ่งที่อยากทำ แต่ไม่ได้ทำ Documentary Filmmaking: Redux (2011)
Absolutely stunning. Ah... It is...stunning...ช่างน่าฉงนจริงๆ นีมัน... Honor Among Thieves (2012)
and challenging.. น่าฉงน และท้าทาย Honor Among Thieves (2012)
And in a shocking non-upset, we have a winner.สำหรับเรื่องน่าฉงนนี้ เรามีผู้ชนะแล้ว Divining Rod (2012)
Who are we human beings to doubt even the least little bit?ซึ่งลำพังพวกเรามนุษย์ปุถุชน ย่อมฉงนสงสัยไม่มากก็น้อย De Marathon (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงน[X] (cha-gnon) EN: be in doubt ; be uncertain   FR: douter
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ฉงนสนเท่ห์[v. exp.] (cha-ngon sonthē) EN: be at a loss   FR: être perplexe
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wonder[VI] สงสัย, See also: ฉงนใจ, งงงวย, กังขา, ข้องใจ
wonder[VT] สงสัย, See also: ฉงนใจ, งงงวย, กังขา, ข้องใจ, Syn. doubt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bamboozle(แบมบู'เซิล) vt. หลอกลวง,ทำให้ฉงน, See also: bamboozlement n. ดูbamboozle bamboozler n. ดูbamboozle, Syn. mislead
dumb-found(ดัม'เฟานดฺ) vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ฉงน., See also: dumbfounded adj., Syn. astonish,stun,stupefy
dumbstruck(ดัม'สทรัค) adj. ตกตะลึงจนพูดไม่ออก,ฉงนจนพูดไม่ออก., Syn. dumb -struck,dumb-stricken,dumbstricken
enigma(อะนิก'มะ) n.,ปริศนา,คำพูดปริศนา,คนลึกลับ,สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์, Syn. puzzle
enigmatic(เอนนิกแมท'ทิค) adj. เป็นปริศนา,ลึกลับ,น่าฉงนสนเท่ห์., See also: enigmatically adv. ดูenigmatic, Syn. mysterious
gravel(แกรฟ'เวิล) n. กรวด,หินเล็ก ๆ ,ลูกรัง vt. ปูหรือโรยกรวด,ทำให้ฉงน,ทำให้ระคายเคือง,ยั่วโมโห,กระตุ้น,เกยตื้น. adj. เสียงเสียดสี,เสียงแหบ, See also: gravelish adj.
perplexed(เพอเพลคซฺทฺ') adj. งงงวย,ยุ่งเหยิงใจ,ฉงนสนเท่ห์,สลับซับซ้อน, Syn. dazed
puzzle(พัส'เซิล) n. ปัญหา,ปัญหายุ่งยาก,ปริศนา,เรื่องฉงนสนเท่ห์,สภาวะที่ซับซ้อน vt. ทำให้ฉงนสนเท่ห์,ทำให้งงงวย,ทำให้ยุ่ง. vi. ครุ่นคิดหนัก,ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง, See also: puzzle out แก้ปัญหาโดยความพยายามหรือไตร่ตรอง puzzledly adv. puzzlingly adv.
puzzling(พัส'ซลิง) adj. น่าฉงนสนเท่ห์,เป็นปัญหา,เข้าใจยาก,
riddle(ริด'เดิล) n. ปัญหา,ปริศนา,คำปริศนา,สิ่งที่ทำให้ฉงน,ตะแกรง,กระชอนที่ร่อน,ตรวจสอบ,วิเคราะห์ vi. ทำให้พิศวงงงงวย,ออกปริศนา vt. แทงหรือเจาะเป็นรูพรุน,ร่อนด้วยตะแกรง,ทำให้เสื่อม, Syn. puzzle,enigma,mystery

English-Thai: Nontri Dictionary
bamboozle(vt) หลอกลวง,ลวง,ทำให้ฉงน
doubt(vt) สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ฉงนสนเท่ห์,แคลงใจ,ข้องใจ,กริ่งเกรง,ไม่แน่ใจ
dumbfound(vt) ทำให้พูดไม่ออก,ทำให้เป็นใบ้,ทำให้ฉงน,ทำให้ตกตะลึง
dumfound(vt) ทำให้พูดไม่ออก,ทำให้เป็นใบ้,ทำให้ฉงน,ทำให้ตกตะลึง
enigma(n) ปริศนา,ความสงสัย,สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์,เรื่องลึกลับ
enigmatic(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
enigmatical(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
maze(vt) ทำให้สับสนใจ,ทำให้ฉงน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งเหยิง
perplex(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้งง,ทำให้ฉงน,ทำให้งงงวย
perplexity(n) ความสนเท่ห์,ความงง,ความฉงน,ความงงงวย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top