Search result for

ฉกรรจ์

(23 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉกรรจ์-, *ฉกรรจ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉกรรจ์[ADJ] sturdy, See also: able-bodied, strong, robust, bold, brave, fearless, daring, muscular, Syn. ฉกาจ, แข็งแรง, ห้าวหาญ, แกล้วกล้า, องอาจ, Example: ผิวของเขาหย่อนยานไปตามวัย แต่ก็ยังมีร่องรอยของความเข้มแข็งบึกบึนเมื่อครั้งวัยฉกรรจ์หลงเหลืออยู่ให้เห็น
ฉกรรจ์[ADV] seriously, See also: badly, severely, dangerously, critically, Syn. รุนแรง, สาหัส, ร้ายแรง, มหันต์, Example: เขารู้สึกเหมือนตัวเองอกหักอย่างฉกรรจ์อีกครั้ง
ฉกรรจ์[ADJ] serious, See also: severe, intense, mortal, dangerous, critical, Syn. รุนแรง, สาหัส, ร้ายแรง, มหันต์, Example: ผู้ป่วยมีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณใบหน้า, Thai definition: อยู่ในระดับที่รุนแรงมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉกรรจ์(ฉะกัน) ว. ห้าวหาญ เช่น ใจฉกรรจ์, แข็งแรงสมบูรณ์ เช่น วัยฉกรรจ์ ชายฉกรรจ์, รุนแรงอาจถึงตาย เช่น แผลฉกรรจ์.
ฉกรรจ์ลำเครื่องน. ทหารที่เลือกคัดและแต่งเครื่องรบพร้อมที่จะเข้ารบได้ทันที เช่น พลฉกรรจ์ลำเครื่องแสนหนึ่ง ช้างเครื่องแปดร้อย (พงศ. เลขา).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But all of them are unmarried males between the ages of 18 and 35, correct?ซึ่งมีแต่ชายฉกรรจ์ที่ยังไม่แต่งงาน อายุ 18-35 ปี เนี่ยนะ Body of Lies (2008)
It's like a huge hole has been punched through my chest.หัวใจฉันเหมือนถูกแทงทะลุ เป็นแผลฉกรรจ์... .......... The Twilight Saga: New Moon (2009)
He's a felon, history of fraud.เขามีความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ มีประวัติฉ้อโกง Na Triobloidi (2009)
We were slammed with a mass casualty,a hotel fire-- half a dozen burn victims,a penetrating chest wound, a firefighter with multiple traumas.เรากำลังอยู่ยุ่งอยู่กับอุบัติเหตุหมู่ เกิดไฟไหม้ที่โรงแรม มีเหยื่อถูกเผา 6 คน แผลฉกรรจ์ที่หน้าอก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มีแผลหลายที่ I Saw What I Saw (2009)
Convicted criminals. Child Rapists, and I understand why, but Len ...นักโทษคดีฉกรรจ์, พวกข่มขืนเด็ก ผมเข้าใจว่าทำไม แต่Len ... The Lovely Bones (2009)
He's badly wounded.เขามีบาดแผลฉกรรจ์ Incursion: Part 1 (2010)
It's been a... it's been a tough case.เป็นคดีที่สาหัสฉกรรจ์อยู่ The Boy with the Answer (2010)
And none of this "it's just a flesh wound" crap.และไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันคือบาดแผลฉกรรจ์เลยนะ ไอบ้า Mannequin 3: The Reckoning (2011)
Homicide is a capital offense in the state of Pennsylvania, and you girls are going down.ฆาตรกรรมเป็นความผิดอุฉกรรจ์ ในรัฐเพนซิลวาเนีย และพวกเธอ\ก็กำลังตกอยู่ในสถาณการณ์ที่ย่ำแย่ Over My Dead Body (2011)
But if I hide this and it comes out later, you know, I'm committing a felony.แต่ถ้าเรื่องมันแดงออกมาทีหลัง ผมต้องโดนข้อหาความผิดอุกฉกรรจ์แน่ Always in Control (2011)
It would salt mortal wound.มันจะเกลือแผลฉกรรจ์ Fugitivus (2012)
That's maximum security...มันเป็นที่คุมขังนักโทษอุกฉกรรจ์ Legacy (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical   FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically   FR: sérieusement ; sévèrement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autumnal(ออ'ทัมเนิล) adj. เกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วง,ในวัยกลางคน,ผ่านพ้นวัยหนุ่มฉกรรจ์,ผ่านพ้นสมัยที่เจริญรุ่งเรือง (of autumn)

English-Thai: Nontri Dictionary
capital(adj) มหันต์,อุกฉกรรจ์,สำคัญ,มีโทษถึงตาย,โต,มาก
relentless(adj) ไม่ยอมอ่อนข้อ,กระด้าง,ฉกรรจ์,ทรหด,บึกบึน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top