Search result for

จ๊อก

(28 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จ๊อก-, *จ๊อก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ๊อกว. เสียงร้องของไก่เมื่อเวลาเจ็บหรือใกล้จะตาย, เสียงร้องของไก่ชนตัวที่แพ้, โดยปริยายหมายความว่า ยอมแพ้, ใช้ตามสำนวนนักเลงไก่ เพราะไก่ตัวใดร้องจ๊อก ก็แสดงว่าไก่ตัวนั้นแพ้
จ๊อกเสียงท้องร้องเวลาหิว, จ๊อก ๆ ก็ว่า.
จ๊อกว. เสียงอย่างเสียงนํ้าที่ไหลตกลงมาเบา ๆ
จ๊อกเสียงท้องร้องเวลาหิว, จ๊อก ก็ว่า.
จ้อก, จ้อก ๆว. เสียงอย่างเสียงนํ้าที่ไหลตกลงมา.
จ้อกวอกว. ขาวมาก (มักใช้แก่หน้าที่ผัดแป้งไว้ขาวเกินไป).
จ้อกแจ้กว. เสียงดังเช่นนั้น, เสียงของคนมาก ๆ ที่ต่างคนต่างพูดกันจนฟังไม่ได้ศัพท์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, I'm gonna need some really, really low-level al Qaeda contacts, all right?ผมอยากได้พวกอัล เคด้า ระดับลูกกระจ๊อกสักคน Body of Lies (2008)
Now, I want you to take the day, go get together your personal things, then tomorrow you get yourself some exercise.ตอนนี้ผมอยากให้คุณใช้เวลาที่เหลือของวันนี้ เก็บข้าวของส่วนตัวของคุณซะ แล้วพรุ่งนี้ คุณก็ไปออกกำลังกายซักหน่อย ไปจ๊อกกิ้ง Up in the Air (2009)
Come on. We'll get the best seats, yeah?นี่ เธอเป็นแค่ลูกกระจ๊อกหรอ? Everyone (2009)
So, once I show this little Kodak moment to everyone I know, you're gonna look stupid, and I'll be a legend for managing to take it.ดังนั้น ถ้าฉันโพสรูปนี้ ให้ทุกๆคนรู้ แกจะกลายเป็นไอ้กระจ๊อก และทุกคนจะยกย่องฉัน ที่ถ่ายรูปแก ในสภาพนี้ได้ว่ะ Cook (2009)
Ooh. Yeah.ใช่ วิ่งจ๊อกกิ้งน่ะ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
And that attractive couple who jogs by every morning?และคู่รักที่ออกมาวิ่งจ๊อกกิ้งทุกเช้า The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
I'm starving.ท้องร้องจ๊อกเลย Sex and the City 2 (2010)
Me and Sam dropped two of your jockeys.ฉันและแซมจัดการกับจ๊อกกี้ของนายไปแล้วสอง ฉันคิดว่านายรู้นะ The Devil You Know (2010)
Gaby and I went jogging, and, uh... so my earring probably got caught in... in her... sports bra, and when she went to take a bath...แกบบีกับฉันไปจ๊อกกิ้งกัน ตุ้มหูฉันคงจะตกลงไปใน.. บราของเธอ แล้วพอเธอไปที่อ่างอาบน้ำ We All Deserve to Die (2010)
If you're smart, you'll take up jogging now.มาวิ่งจ๊อกกิ้งกันหน่อยมั้ยจ๊ะ Epiphany (2010)
Rebecca Daniels- she went missing while joggingรีเบ็กก้า แดเนียลส์-- เธอหายไปขณะจ๊อกกิ้ง ...A Thousand Words (2010)
You're Crowley's bitch.คุณเป็นลูกกระจ๊อกของคราวลีย์ Family Matters (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ๊อกกิ้ง[n.] (jǿkking) EN: jogging   FR: jogging [m] (anglic.) ; course à pied [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chipper(ชิพ'เพอะ) {chippered,chippering,chippers} adj. ร่างเริง,อารมณ์ดี,เป็นสุข vi. พูดสอด,พูดแทรก,คุย,ส่งเสียงร้องจ๊อก ๆ ,พูดจ้อ n. เครื่องตัด,เครื่องสกัดสว่าน
chirm(เชิร์ม) vi. ร้องเสียงจ๊อก (คล้ายเสียงนก) พูดจ้อ
chirp(เชิร์พ) {chirped,chirping,chirps} v.,n. (ทำ) เสียงร้องของนกหรือแมลง (จ๊อก ๆ ,กรี๊ด ๆ), See also: chirper n. ดูchirp chirpingly adv. ดูchirp
whistling(วิสทฺ'ลิง) n. การเป่าหวีด,การเป่าหวูด,การเปิดหวูด,การเพรียกร้องของนก,เสียงหวีด,เสียงหวูด,เสียงเพรียกร้องของนก,การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดเสียงหวือ,เสียงจ๊อกแจ๊ก,เสียงหวือดังกล่าว, See also: whistlingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
equestrian(n) นักขี่ม้า,จ๊อกกี้,อัศวินบนหลังม้า
jockey(n) นักขี่ม้าแข่ง,จ๊อกกี้,คนนำร่อง,คนนำทาง

German-Thai: Longdo Dictionary
joggen(vt) |joggte, hat gejoggt| วิ่งจ๊อกกิ้ง

French-Thai: Longdo Dictionary
faire un jogging(vt) วิ่งจ๊อกกิ้ง
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top