Search result for

จ้ำ

(52 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จ้ำ-, *จ้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ้ำ[N] bruise, See also: contusion, Syn. รอยช้ำ, รอยฟกช้ำดำเขียว, Example: พรายย้ำมีลักษณะเป็นจ้ำๆ สีม่วง มีอาการคันด้วย, Count unit: จ้ำ
จ้ำ[V] speed up, See also: hasten, hurry up, Ant. เอื่อย, Example: เพราะเขาเอวบางร่างเล็กจึงเดินได้คล่อง เมื่อออกเดินก็จ้ำเอาจ้ำเอา, Thai definition: อาการที่ทำเร็วๆ ถี่ๆ
จ้ำจี้[N] a kind of children's game, Example: เด็กเล็กๆ มักจะชอบเล่นจ้ำจี้กันทุกคน, Thai definition: การเล่นชนิดหนึ่งของเด็ก
จ้ำม่ำ[V] be chubby, See also: be pudgy, be plump, Syn. อ้วนจ้ำม่ำ, Ant. ผอม, ผอมแห้ง, Example: ลูกของเธอจ้ำม่ำจนดิฉันอดกอดไม่ได้, Thai definition: อ้วนน่ารัก (โดยมากใช้เฉพาะเด็ก)
จ้ำเบ้า[V] fall down, See also: strike, Example: ไอ้พันกุมท้องหัวเราะแต่หัวเราะไม่ทันสุดเสียงก็ก้นจ้ำเบ้าลงกับพื้น, Thai definition: อาการที่ก้นกระแทกพื้นลุกไม่ขึ้น
จ้ำจี้จ้ำไช[V] prod, See also: urge, encourage, poke, incite, Example: ภรรยาของเขาจ้ำจี้จ้ำไชให้เขาไปหางาน, Thai definition: พูดหรือสอนซ้ำๆ ซากๆ
จ้ำจี้จ้ำไช[ADV] repeatedly, See also: again and again, Syn. ซ้ำๆ ซากๆ, Example: ลูกชายของเขาไม่ค่อยเชื่อฟัง ต้องให้พ่อแม่คอยพูดจ้ำจี้จ้ำไชตลอดเวลา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ้ำก. จ้วงใบพายลงในน้ำ แล้ววักไปทางข้างตัวโดยแรงและเร็ว เช่น เขาจ้ำเรือข้ามฟาก, ฟันหรือแทงถี่ ๆ เช่น ผู้ร้ายจ้ำแทง.
จ้ำว. อาการที่ทำเร็ว ๆ ถี่ ๆ เช่น พายเรือจ้ำเอา ๆ เขียนหนังสือจ้ำเอา ๆ เดินจ้ำ ๆ.
จ้ำน. รอยฟกชํ้าดำเขียว.
จ้ำน. ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กหลายชนิดในสกุล Ardisia วงศ์ Myrsinaceae บางชนิดดอกและยอดอ่อนกินได้เรียก ผักจํ้า.
จ้ำจี้น. การเล่นชนิดหนึ่งของเด็ก.
จ้ำจี้จ้ำไชว. อาการที่พร่ำพูดหรือสอน.
จ้ำจี้จ้ำไชก. พร่ำพูดหรือสอน.
จ้ำม่ำว. คำประกอบลักษณะอ้วน ให้รู้ว่าอ้วนน่ารัก (โดยมากใช้เฉพาะเด็ก).
จ๋ำหนับว. เต็มที่, เต็มแรง, จั๋ง จังหนับ หรือ จำหนับ ก็ว่า.
จ้ำเบ้าว. อาการที่ก้นกระแทกพื้นลุกไม่ขึ้น เช่น หกล้มจํ้าเบ้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bruises, Spontaneousจ้ำเลือดที่เกิดขึ้นเอง [การแพทย์]
Mottlingจ้ำลายๆ, จุดกระ, ลายเป็นดวงๆ, ผิวหนังเป็นจ้ำ[การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-but you can at least hurry up, come on!\ N การ-แต่คุณสามารถอย่างน้อยจ้ำมาใน! Gas Pills (2008)
- ...contusion. - I know you're gonna enjoy this.จ้ำ ฉันรู้ว่านายจะสนุกกับมัน The Dark Knight (2008)
She love that I'm chunky She love that I'm plumpyเธอรักที่ฉันม่อต้อ เธอรักที่ฉันจ้ำม่ำ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You're the most plumpenest girl I've ever met.เธอเป็นคนที่จ้ำม่ำที่สุดที่ฉันเคยเจอ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Come on, Susan. Hurry up!เร็วๆ เข้า Susan จ้ำThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
As long as Jacques "Le Coq" Grande is banging Darren's wife,ตราบใดที่เลอค้อก ยังจ้ำจี้เมียของดาร์เรนอยู่ The Love Guru (2008)
And I bet your house has a love seat for your lovely seat, eh?และเล่นจ้ำจี้กับคุณบนเก้าอี้แห่งความรัก ด้วยเก้าอี้ที่น่ารักของเธอใช่ไหมจ๊ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You ate that lollipop out of that stripper's snatch. You wanted to do it.นายกินอมยิ้มจากจิ๋มของสาวจ้ำบ๊ะ นายอยากทำมัน Pineapple Express (2008)
Move your ass.จ้ำกันหน่อย Greatness Achieved (2008)
Is that the one where they're on the desk?ใช่คนเดียวกัน กับที่เล่นจ้ำจี้บนโต๊ะหรือเปล่า Duplicity (2009)
Why don't we pass the time with you telling me how much fun you and Colin had having sex in Los Angeles?ทำไมเราไม่ฆ่าเวลาโดยมาคุยกันว่า.. ..คุณสนุกแค่ไหนกับการ จ้ำจี้กับคอลลินที่ลอสแองเจอริสละ The Ugly Truth (2009)
I like to fuck like a monkey. Don't fall in love, it's scary. "ผมชอบจ้ำจี้เหมือนลิง อย่าไปหลงรักใคร มันน่ากลัววว" The Ugly Truth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ้ำ[n.] (jam) EN: bruise ; contusion ; patches ; blotches   FR: contusion [f] ; bleu [m] ; ecchymose [f] ; meurtrissure [f]
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken   FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
จ้ำม่ำ[adj.] (jammam) EN: plump ; fleshy ; chubby ; pudgy ; plump   FR: grassouillet ; potelé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belt down[PHRV] รีบไปตาม (ถนน), See also: จ้ำไปตามถนน
belt up[PHRV] รีบไปถึง, See also: จ้ำไปถึง
hasten[VT] รีบเร่ง, See also: จ้ำ, กุลีกุจอ, ผลุนผลัน, กระวีกระวาด, Syn. hurry, rush, speed, Ant. crawl, creep
plump[ADJ] ท้วม, See also: จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วนท้วน, สมบูรณ์, Syn. chubby, obese, Ant. thin
plump[VI] อ้วนขึ้น, See also: จ้ำม่ำขึ้น, กลมขึ้น, Ant. fatten
portly[ADJ] ท้วม, See also: จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, Syn. corpulent, heavy
purpura[N] จ้ำเขียวบนผิวหนัง
roly-poly[ADJ] จ้ำม่ำ, See also: อ้วน, Syn. fat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butterballn. คนอ้วนจ้ำม่ำ
kewpie(คิว'พี) n. ตุ๊กตาจ้ำม่ำตัวเล็ก ๆ
pellagra(พะเล'กระ,พะแลก'กระ) n. โรคที่เนื่องจากการขาดแคลนniacinในอาหารการกิน,ทำให้ผิวหนังเป็นจ้ำ ๆ มีสีม่วงและอาการท้องร่วง., See also: pellagrose adj. pellagrous adj.
plump(พลัมพฺ) adj.,v. (กลายเป็น,ทำให้) จ้ำม่ำ,มีเนื้อ,ค่อนข้างอ้วน, See also: plumpness n. vi. ตกลงมาฮวบ,พูดโพล่ง,โผล่พรวด,n. การตกลงฮวบ,เสียงตกลงมาฮวบ adj. โดยตรง,ทื่อ ๆ ,โผงผาง
purpura(เพอพิว'ระ) n. จ้ำเขียว (พรายน้ำ), See also: purpuric,adj.
purpuric rashเป็นจ้ำเลือด

English-Thai: Nontri Dictionary
chubby(adj) อ้วน,จ้ำม่ำ
inculcate(vt) อบรม,พร่ำสอน,จ้ำจี้จ้ำไช,ย้ำ
meaty(adj) เหมือนเนื้อ,มีเนื้อหาสาระ,จ้ำม่ำ,เจ้าเนื้อ
plump(adj) ท้วม,อวบ,จ้ำม่ำ,เจ้าเนื้อ,อูม,พอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top