Search result for

จ้อง

(64 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จ้อง-, *จ้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ้อง[V] stare, See also: gaze, look at, Syn. จ้องมอง, เพ่งมอง, Ant. หลบสายตา, Example: สายตาของท่านจ้องตรงไปทางเจ้าเสือตัวนั้น, Thai definition: เพ่งตาดูหรือมุ่งมองดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ
จ้องดู[V] stare, See also: gaze, look at, Syn. จ้อง, เพ่งดู, มองดู, Example: เด็กๆ พากันจ้องดูละครสัตว์ด้วยความตื่นเต้น
จ้องมอง[V] stare, See also: gaze, look at, Syn. จ้อง, เพ่งมอง, มองดู, จ้องดู, Example: เจ้าตูบจ้องมองเจ้านายของมันไม่คลาดสายตา เมื่อนายของมันข้ามถนน, Thai definition: เพ่งตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ
จ้องเขม็ง[V] stare at, See also: gaze at, goggle at, gawk at, gape at, Syn. ถมึงทึง, ถลึงตา, ขึงตา, Example: เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่ต่อสู้อยู่ตลอดเวลา, Thai definition: จ้องมองอย่างแน่วแน่เป็นจุดเดียวไม่วางตา
จ้องจับผิด[V] watch attentively for a mistake, See also: be a watchdog, Syn. คอยจับผิด, จับผิด, Example: ทั้งหูและตาของเถ้าแก่นั้น เหมือนจะคอยจ้องจับผิดเด็กลูกจ้างอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: คอยสังเกตเพื่อจับความผิดของผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ๋องว. หงอยเหงา, เซื่อง, ไม่กล้า, ไม่คึกคัก.
จ้องน. ร่ม.
จ้องก. เพ่งตาดูหรือมุ่งมองดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น จ้องหน้า, มุ่งคอยจนกว่าจะได้ช่อง, คอยที, เช่น จ้องจับผิด จ้องจะทำร้าย จ้องจะแทง, กิริยาที่เอาปืนหรืออาวุธเล็งมุ่งตรงไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.
จ้องหน่องน. เครื่องทำให้เกิดเสียงเป็นเพลง โดยใช้ปากคาบแล้วกระตุกหรือชักด้วยเชือกให้สั่นดังเป็นเสียงดนตรี.
จ้องเตน. ต้องเต.
เฝ้าจ้องดู, คอยดู, เช่น นั่งเฝ้าโทรทัศน์ตลอดวัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fixateจ้องที่จุดใดจุดหนึ่ง [การแพทย์]
Gazing, Fixจ้องอยู่กับที่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You gonna call an ambulance, or are you just gonna sit there and stare?พวกคุณจะโทรตามรถพยาบาลหรือจะเอาแต่นั่งจ้องDying Changes Everything (2008)
I was just in the lounge. I kept staring at Amber's locker.ฉันนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น ได้แต่จ้องล๊อคเกอร์ของแอมเบอร์ Dying Changes Everything (2008)
Watch those towers, boys.จ้องหอนั่นไว้ พวก Shadow of Malevolence (2008)
You know why I'm looking at you.เจ้ารู้ว่าข้าจ้องเจ้าทำไม ปล่าว Excalibur (2008)
You two have been staring daggers at each other since we left the bankต่างจ้องกันเคือง ๆ มาตั้งแต่ออกจากธนาคารแล้ว The Bank Job (2008)
Oxley lost control of his mind by staring too long into its eyes.อ็อกเลย์เสียสติ เพราะจ้องตามันนานเกินไป Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I've got a better idea. You look at it.ผมมีความคิดดีกว่า คุณจ้องมันเองสิ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If I stare at the lock really hard, it'll burst into flames and melt.ถ้าฉันจ้องกุญแจนี่นานพอล่ะก็ มันจะลุกเป็นไฟแล้วละลาย Bolt (2008)
Why are you staring at me, sir?ทำไมคุณลุงถึงจ้องหนูล่ะคะ? My Sassy Girl (2008)
Said to be so sharp you can cut yourself just by looking.มันคมมาก ขนาดจ้องมองยังบาดได้ Kung Fu Panda (2008)
Know that the eyes of the world are upon you.ขอให้รู้ว่าทั้งโลกกำลังจ้องมองคุณอยู่ Death Race (2008)
Look, she has her eye on you.ดูสิ นางเอาแต่จ้องมาที่เจ้า The Other Boleyn Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ้อง[v.] (jøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: regarder ; guetter ; se tenir prêt
จ้องจับผิด[v. exp.] (jøng japphit) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog   FR: surveiller attentivement
จ้องดู[v.] (jøngdū) EN: stare ; gaze ; look at   FR: fixer (du regard) ; regarder
จ้องดูหน้า[v. exp.] (jøngdū nā) FR: dévisager
จ้องมอง[v.] (jøngmøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: observer ; surveiller ; fixer du regard
จ้องหาโอกาส[v. exp.] (jøng hā ōkāt) FR: être à l'affût ; guetter l'occasion
จ้องเขม็ง[x.] (jøng khamēng) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fasten on[PHRV] จ้อง, See also: จ้องมองไปที่, Syn. lay on, pin on, place on, put on, throw on
fix on[PHRV] จ้องมอง
fix upon[PHRV] จ้องมอง
fix with[PHRV] จ้องมองด้วย (ลักษณะการมองแบบใดแบบหนึ่ง)
dig[VT] มองดู, See also: จ้อง, ดู
eyeball[VT] จ้องมอง (คำไม่เป็นทางการ), See also: จ้อง, Syn. examine, stare
fix[VT] จ้อง (ตา), See also: เพ่ง (ความสนใจ), Syn. focus, direct
gape at[PHRV] จ้องมองอ้าปากค้าง, Syn. gawk at, gaxe at, goggle at, stare at
gawk at[PHRV] จ้องมองด้วยท่าทางโง่ๆ (มักมีอาการอ้าปากค้าง), See also: จ้องมองอ้าปากค้าง, จ้องมองด้วยความสงสัย, Syn. gawp at, gape at, gaze at, goggle at, stare at
gaze around[PHRV] จ้องมองไปรอบๆ (ด้วยความสงสัยหรือความประหลาดใจ), Syn. gaze round

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agaze(อะเกซ') adj. จ้องเขม็ง, Syn. gazing)
bend(เบนดฺ) {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทำให้งอ,ทำให้โค้ง,ทำให้ยอม,ก้ม,งอ,โค้ง,น้าว,โน้ม,ดัด,หัน,บ่าย,เบี่ยง,จ้องเขม็ง n. การงอ,การดัด,การเบี่ยง,หัวโค้ง,คุ้ง,เงื่อนเชือก, Syn. curve
envisage(เอนวิซ'ซิจฺ) vt. คิด,มองเห็น,เผชิญหน้า,จ้องหน้า., See also: envisagement n. ดูenvisage, Syn. conceive
eye(อาย) n. ตา,นัยน์ตา,จักษุ,สายตา,การดู,การจ้อง,ความตั้งใจ,ความคิด,ข้อคิด,ทัศนะ,ช่อง,รู,ทิศทางลม,ตาของหน่อพืช,จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง,สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู,ดูแล,เพ่งเล็ง) -pl. eyes,eyen, Syn. observe,wa
eyeball(อาย'บอล) n. ลูกตา. -vt. จ้องดู,เพ่งดู,ตรวจดูอย่างละเอียด, Syn. stare
gapeseed(เกพ'ซีด) n. สิ่งที่ถูกจ้องด้วยความประหลาดใจและอ้าปากค้าง
gawk(กอค) vt. จ้องมองอย่างแปลกใจ,จ้องมองอย่างโง่ ๆ n. คนที่เซ่องุ่มง่าม
gaze(เกซ) vi.,n. (การ) จ้องมอง,เพ่งมอง,มองเขม็ง., Syn. stare,gape
glare(แกลร์) n. แสงเจิดจ้าที่เข้าตา,การจ้องเขม็ง,ผิวหน้าเรียบที่เจิดจ้า,ความครึกโครม vi. ส่องแสงเจิดจ้า,จ้องเขม็ง
glaring(แกล'ริง) adj. เจิดจ้า,บาดตา,แสงวาววับ,ซึ่งจ้องเขม็ง,ครึกโครม,ชัด ๆ ,โต้ง ๆ, See also: glaringness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
eye(vt) มองดู,แลเห็น,มองเห็น,จ้อง,เพ่งดู
gaze(n) การเพ่ง,การจ้อง,การจ้องเขม็ง
gaze(vt) เพ่ง,จ้องเขม็ง,จ้องมอง
glare(n) การจ้อง,การจ้องเขม็ง,การจ้องมอง,แสงจ้า
glare(vi) ส่องแสงจ้า,แสงเข้าตา,จ้องเขม็ง,จ้องมอง
glower(vt) จ้องดู,ถลึงตา,จ้องเขม็ง,มองถมึง
goggle(vi) กลอกตา,มองค้อน,จ้องเขม็ง
pry(vi) สอดส่อง,จ้องมอง,ลอบมอง,เที่ยวค้น
spinet(n) จ้องหน่อง,พิณ
stare(n) การจ้องเขม็ง,การถลึงตา,การจ้องมอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Blick(n) |der| การจ้อง, การมอง, การส่งสายตา
angucken(vt) |guckte an, hat angeguckt| ดูไปที่, มองดูที่, จ้องดู , See also: ansehen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top