Search result for

จ้อ

(76 entries)
(0.1619 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จ้อ-, *จ้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ้อ[V] talk, See also: babble, chat, Example: พวกคุณน่ะมันดีแต่ปาก จ้อกันสะบั้นหั่นแหลก อย่าให้เบื้องบนท่านต้องกำราบมาอีกล่ะ, Thai definition: อาการที่พูดหรือคุยเรื่อยไปไม่หยุดปาก
จ้อ[V] stare, See also: gaze, look at, Syn. จ้องมอง, เพ่งมอง, Ant. หลบสายตา, Example: สายตาของท่านจ้องตรงไปทางเจ้าเสือตัวนั้น, Thai definition: เพ่งตาดูหรือมุ่งมองดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ
จ้อ[ADV] incessantly, See also: endlessly, continuously, unendingly, Syn. คล่อง, Example: เด็กอายุแค่ 3 ขวบเท่านั้นพูดจ้อยทั้งวัน
จ้อ[V] be tiny, See also: be small, be little, be diminutive, Syn. เล็ก, กระจ้อยร่อย, น้อย, Ant. โต, ใหญ่, Example: อย่ากังวลไปเลย เรื่องแค่นี้จ้อยมาก
จ้องดู[V] stare, See also: gaze, look at, Syn. จ้อง, เพ่งดู, มองดู, Example: เด็กๆ พากันจ้องดูละครสัตว์ด้วยความตื่นเต้น
จ้องมอง[V] stare, See also: gaze, look at, Syn. จ้อง, เพ่งมอง, มองดู, จ้องดู, Example: เจ้าตูบจ้องมองเจ้านายของมันไม่คลาดสายตา เมื่อนายของมันข้ามถนน, Thai definition: เพ่งตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ
จ้อกแจ้ก[ADV] noisily, See also: loudly, Syn. เสียงดัง, อึกทึก, Ant. เงียบ, Example: ตอนครูยังไม่เข้าห้อง เด็กคุยกันจ้อกแจ้กเลย, Thai definition: เสียงของคนมากๆ ที่ต่างคนต่างพูดกันจนฟังไม่ได้ศัพท์
จ้องเขม็ง[V] stare at, See also: gaze at, goggle at, gawk at, gape at, Syn. ถมึงทึง, ถลึงตา, ขึงตา, Example: เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่ต่อสู้อยู่ตลอดเวลา, Thai definition: จ้องมองอย่างแน่วแน่เป็นจุดเดียวไม่วางตา
จ้องจับผิด[V] watch attentively for a mistake, See also: be a watchdog, Syn. คอยจับผิด, จับผิด, Example: ทั้งหูและตาของเถ้าแก่นั้น เหมือนจะคอยจ้องจับผิดเด็กลูกจ้างอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: คอยสังเกตเพื่อจับความผิดของผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ้อว. อาการที่พูดหรือคุยเรื่อยไปไม่หยุดปาก เช่น พูดจ้อ.
จ๋อน. คำใช้เรียกลิงหรือเด็กที่ซนอย่างลิง ว่า อ้ายจ๋อ.
จ่อ ๑ก. เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปใกล้หรือเกือบจดสิ่งอื่น เช่น เอายาดมจ่อจมูก
จ่อ ๑มุ่งอยู่เฉพาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักใช้เข้าคู่กับคำ จด เป็น จดจ่อ เช่น เขามีใจจดจ่อกับงาน.
จ่อ ๒น. ภาชนะสานชนิดหนึ่ง รูปร่างอย่างกระด้ง มีไส้สานเป็นช่องโค้งอยู่ภายใน ใช้เลี้ยงตัวไหม.
จ๊อกว. เสียงร้องของไก่เมื่อเวลาเจ็บหรือใกล้จะตาย, เสียงร้องของไก่ชนตัวที่แพ้, โดยปริยายหมายความว่า ยอมแพ้, ใช้ตามสำนวนนักเลงไก่ เพราะไก่ตัวใดร้องจ๊อก ก็แสดงว่าไก่ตัวนั้นแพ้
จ๊อกเสียงท้องร้องเวลาหิว, จ๊อก ๆ ก็ว่า.
จ๊อก ๆว. เสียงอย่างเสียงนํ้าที่ไหลตกลงมาเบา ๆ
จ๊อก ๆเสียงท้องร้องเวลาหิว, จ๊อก ก็ว่า.
จ้อก, จ้อก ๆว. เสียงอย่างเสียงนํ้าที่ไหลตกลงมา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fixateจ้องที่จุดใดจุดหนึ่ง [การแพทย์]
Gazing, Fixจ้องอยู่กับที่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You gonna call an ambulance, or are you just gonna sit there and stare?พวกคุณจะโทรตามรถพยาบาลหรือจะเอาแต่นั่งจ้อง? Dying Changes Everything (2008)
I was just in the lounge. I kept staring at Amber's locker.ฉันนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น ได้แต่จ้องล๊อคเกอร์ของแอมเบอร์ Dying Changes Everything (2008)
Cut the chatter, Ahsoka.อย่าเพ้อเจ้อน่า อโศกา Shadow of Malevolence (2008)
Watch those towers, boys.จ้องหอนั่นไว้ พวก Shadow of Malevolence (2008)
You know why I'm looking at you.เจ้ารู้ว่าข้าจ้องเจ้าทำไม ปล่าว Excalibur (2008)
Park Hyuk Kwon can do the cello and double bass, but what are you going to do with those violin playing chatterboxes?ปาร์คฮีควอน สามารถเล่นเชลโล่ กับดับเบิ้ลเบสได้ แต่คุณจะทำยังงัยกับพวกไวโอลินที่ทำตัวเป็นคนช่างจ้อBeethoven Virus (2008)
You two have been staring daggers at each other since we left the bankต่างจ้องกันเคือง ๆ มาตั้งแต่ออกจากธนาคารแล้ว The Bank Job (2008)
Oxley lost control of his mind by staring too long into its eyes.อ็อกเลย์เสียสติ เพราะจ้องตามันนานเกินไป Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I've got a better idea. You look at it.ผมมีความคิดดีกว่า คุณจ้องมันเองสิ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You look familiar. Joey, look at this guy's mug.นายดูคุ้นๆจังนะ\ โจ้อี้ นายดูหน้าเจ้านี่สิ Bolt (2008)
If I stare at the lock really hard, it'll burst into flames and melt.ถ้าฉันจ้องกุญแจนี่นานพอล่ะก็ มันจะลุกเป็นไฟแล้วละลาย Bolt (2008)
Why are you staring at me, sir?ทำไมคุณลุงถึงจ้องหนูล่ะคะ? My Sassy Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ๋อ[n.] (jø) EN: monkey   FR: singe [m]
จ๊อกกิ้ง[n.] (jǿkking) EN: jogging   FR: jogging [m] (anglic.) ; course à pied [f]
จ้อ[v.] (jøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: regarder ; guetter ; se tenir prêt
จ้องจับผิด[v. exp.] (jøng japphit) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog   FR: surveiller attentivement
จ้องดู[v.] (jøngdū) EN: stare ; gaze ; look at   FR: fixer (du regard) ; regarder
จ้องดูหน้า[v. exp.] (jøngdū nā) FR: dévisager
จ้องมอง[v.] (jøngmøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: observer ; surveiller ; fixer du regard
จ้องหาโอกาส[v. exp.] (jøng hā ōkāt) FR: être à l'affût ; guetter l'occasion
จ้องเขม็ง[x.] (jøng khamēng) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at   
จ่อม[v.] (jǿm) EN: pickle   

English-Thai: Longdo Dictionary
blather(n vi vt) เพ้อเจ้อ, (also written as) blether

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fasten on[PHRV] จ้อง, See also: จ้องมองไปที่, Syn. lay on, pin on, place on, put on, throw on
fix on[PHRV] จ้องมอง
fix upon[PHRV] จ้องมอง
fix with[PHRV] จ้องมองด้วย (ลักษณะการมองแบบใดแบบหนึ่ง)
dig[VT] มองดู, See also: จ้อง, ดู
eyeball[VT] จ้องมอง (คำไม่เป็นทางการ), See also: จ้อง, Syn. examine, stare
fix[VT] จ้อง (ตา), See also: เพ่ง (ความสนใจ), Syn. focus, direct
gape at[PHRV] จ้องมองอ้าปากค้าง, Syn. gawk at, gaxe at, goggle at, stare at
gawk at[PHRV] จ้องมองด้วยท่าทางโง่ๆ (มักมีอาการอ้าปากค้าง), See also: จ้องมองอ้าปากค้าง, จ้องมองด้วยความสงสัย, Syn. gawp at, gape at, gaze at, goggle at, stare at
gaze around[PHRV] จ้องมองไปรอบๆ (ด้วยความสงสัยหรือความประหลาดใจ), Syn. gaze round

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agaze(อะเกซ') adj. จ้องเขม็ง, Syn. gazing)
babble(แบบ'เบิล) vt.,vi. พูดไม่ชัด,พูดพล่าม,พูดไม่เป็นสาระ,พูดจ้อ,เปิดเผยความลับ n. การพูดพล่ามหรือไม่เป็นสาระ,ถ้อยคำไม่เป็นสาระ
bend(เบนดฺ) {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทำให้งอ,ทำให้โค้ง,ทำให้ยอม,ก้ม,งอ,โค้ง,น้าว,โน้ม,ดัด,หัน,บ่าย,เบี่ยง,จ้องเขม็ง n. การงอ,การดัด,การเบี่ยง,หัวโค้ง,คุ้ง,เงื่อนเชือก, Syn. curve
bubble(บับ'เบิล) {bubbled,bubbling,bubbles} n. ฟอง,ฟองอากาศ,ฟองน้ำ,สิ่งที่ไร้ความแน่นหรือความถาวร,การลวงตา,การเป็นฟอง,เสียงแตกเป็นฟอง,การโกง. vi. เป็นฟอง,เกิดฟอง,เดือด,พูดจ้อ,พล่านไปด้วย,โกงหลอกลวง vt. ทำให้เป็นฟอง
chipper(ชิพ'เพอะ) {chippered,chippering,chippers} adj. ร่างเริง,อารมณ์ดี,เป็นสุข vi. พูดสอด,พูดแทรก,คุย,ส่งเสียงร้องจ๊อก ๆ ,พูดจ้อ n. เครื่องตัด,เครื่องสกัดสว่าน
chirm(เชิร์ม) vi. ร้องเสียงจ๊อก (คล้ายเสียงนก) พูดจ้อ
delusion(ดิลู'เ??ชิน) n. การลวงตา,การหลอกลวง,ความเชื่อผิด ๆ ,ความคิดเพ้อเจ้อ,การเข้าใจผิด,มหันต์
envisage(เอนวิซ'ซิจฺ) vt. คิด,มองเห็น,เผชิญหน้า,จ้องหน้า., See also: envisagement n. ดูenvisage, Syn. conceive
eye(อาย) n. ตา,นัยน์ตา,จักษุ,สายตา,การดู,การจ้อง,ความตั้งใจ,ความคิด,ข้อคิด,ทัศนะ,ช่อง,รู,ทิศทางลม,ตาของหน่อพืช,จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง,สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู,ดูแล,เพ่งเล็ง) -pl. eyes,eyen, Syn. observe,wa
eyeball(อาย'บอล) n. ลูกตา. -vt. จ้องดู,เพ่งดู,ตรวจดูอย่างละเอียด, Syn. stare

English-Thai: Nontri Dictionary
babble(n) การพูดพล่อย,การพูดพล่าม,การพูดจ้อ,เสียงอึกทึก
babble(vi) พูดพล่อย,พูดพล่าม,พูดจ้อ,พูดไร้สาระ
babbler(n) คนพูดพล่อย,คนพูดจ้อ,คนพูดพล่าม
chimera(n) สัตว์ประหลาดในนิยาย,ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความเพ้อเจ้อ
chimerical(adj) เพ้อฝัน,ฝันลมๆ แล้งๆ,เพ้อเจ้อ
eye(vt) มองดู,แลเห็น,มองเห็น,จ้อง,เพ่งดู
garrulous(adj) ช่างพูด,พูดมาก,พูดจ้อ,ปากจัด
gaze(n) การเพ่ง,การจ้อง,การจ้องเขม็ง
gaze(vt) เพ่ง,จ้องเขม็ง,จ้องมอง
glare(n) การจ้อง,การจ้องเขม็ง,การจ้องมอง,แสงจ้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Blick(n) |der| การจ้อง, การมอง, การส่งสายตา
angucken(vt) |guckte an, hat angeguckt| ดูไปที่, มองดูที่, จ้องดู , See also: ansehen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top