Search result for

จ่า

(106 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จ่า-, *จ่า*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
จ่า[เพ] pay
บ๊ะจ่า (n ) rice dumpling, Zongzi

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ่า[N] sergeant, See also: sergeant major, Syn. นายสิบ, Example: อัยการจังหวัดจันทบุรีได้ลงความเห็นสั่งฟ้องจ่ามี, Count unit: นาย, คน, Thai definition: ยศทหารและตำรวจชั้นประทวน
จ่า[V] address, See also: write, Syn. บอก, เขียนบอก, Example: ครูจ่าหน้าซองจดหมายถึงผู้ปกครองของสมจิตร
จ่า[N] head, See also: chief, chieftain, leader, Syn. หัวหน้า, หัวโจก, Ant. ลูกน้อง, Count unit: คน
จ่า[V] distribute, See also: disburse, divide, Syn. แบ่ง, แจกจ่าย, กระจาย, Example: หัวหน้าจ่ายงานให้ลูกน้องทำเท่าๆ กัน, Thai definition: กระจายออกไป, ส่งออกไป
จ่า[V] pay, See also: spend, Syn. ให้เงิน, จ่ายเงิน, Ant. รับ, Example: ปีนี้บริษัทมีนโยบายจะจ่ายโบนัสเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยได้ 3 เท่า, Thai definition: ให้เงินเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
จ่าปี่[N] person who plays flute, See also: chief fife, chief oboe, Count unit: คน, Thai definition: คนเป่าปี่ประกอบกลองชนะ
จ่าฝูง[N] leader in a herd, Syn. หัวหน้าฝูง, ผู้นำฝูง, Example: ลูกสุนัขนั้น ว่ากันว่าถ้าในครอกเดียวกันที่มีตัวผู้ล้วน ตัวที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นจ่าฝูง, Count unit: ตัว
จ่ายไฟ[V] turn on the power, Ant. ตัดไฟ, Example: การไฟฟ้าประกาศตัดไฟหลังช่วงเที่ยงคืน และจะจ่ายไฟอีกครั้งเวลา 6.00 น., Thai definition: เปิดให้กระแสไฟฟ้าไหล
จ่ากลอง[N] chief drummer, Syn. กลองนำ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: คนตีกลองนำกลองชนะ
จ่ายคืน[V] compensate, See also: make reparations, reimburse, pay for, repay, remunerate, Syn. ใช้คืน, Example: เมื่อฝากเงินครบตามระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารพาณิชย์จะจ่ายคืนเงินให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ้าว. จัด, ยิ่ง, แรง, (ใช้แก่สี แสง หรือเสียง) เช่น สีจ้า แสงจ้า.
จ๋าว. คำขานรับ
จ๋าคำลงท้ายคำร้องเรียก เช่น หนูจ๋า.
จ่าน. หัวหน้า, หัวโจก, เช่น จ่าฝูง จ่าโขลง
จ่ายศทหารและตำรวจชั้นประทวน เช่น จ่าตรี จ่าสิบตำรวจ, บรรดาศักดิ์ในราชสำนัก เช่น จ่าแผลงฤทธิรอนราญ จ่าเร่งงานรัดรุด, ตำแหน่งหัวหน้าธุรการบางอย่าง เช่น จ่าศาล
จ่าการเอาข้าวสุกกับขี้เถ้าคลุกกันปะตรงกลางหน้ากลองเพื่อให้เสียงสูงตํ่า.
จ่าก. บอก, เขียนบอก
จ่าถูกปรับ (ในการเล่นโยนหลุมเป็นต้น).
จ่าน. เครื่องใช้ตักแกงหรือตักข้าว ทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้ามถือ, กระจ่า จวัก หรือ ตวัก ก็ว่า.
จ่ากลองน. คนตีเปิงมางนำกลองชนะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
to pay as cargoจ่ายตามสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pay-per-viewจ่ายเมื่อรับชม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice's clerkจ่าศาล [ดู court registrar] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
court registrarจ่าศาล [ดู justice's clerk] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dispenseจ่ายยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I pay cash up front now. Let's go.เดี๋ยวฉันจ่ายตังค์หน้าร้านเอง ไปสนุกกันเถอะ The Serena Also Rises (2008)
And I counted on you to show up to school, the school to which I pay tens of thousands of dollars every year, might I add.และ.. พ่อก็เชื่อใจหนูว่าหนูจะไปโรงเรียน โรงเรียนที่พ่อต้องจ่ายเงินเป็นพันๆดอลลาห์ The Serena Also Rises (2008)
I promised to keep my mouth shut, and she agreed to pay off the captain's restitution.ฉันจะหุบปากเรื่องนี้ และเธอก็จะจ่ายหนี้ให้ The Ex-Files (2008)
I think I'd gotten Catherine to agree to pay off the archibald debts and leave town in exchange for my silence.แล้วให้เธอจ่ายหนี้ให้พวกอาร์ชิบาลได้แล้ว และออกจากเมืองไป แลกกับที่ฉันหุบปาก The Ex-Files (2008)
Especially if I've paid for them.โดยเฉพาะ อันที่ฉันต้องเสียเงินจ่ายไป The Dark Night (2008)
The salvation army's having a bag sale on Saturday, and Ruby knows this place in the village that has two-for-one taco night.พวกหน่วยกู้ภัยจะมี Bag's Sale วันเสาร์นี้ และรูบี้รู้จักที่นี่ นอกเมืองที่มีทาโก้ไนท์ 2 จ่าย 1 Never Been Marcused (2008)
Well, now he's going to tell the highest bidder.ไทเลอร์จะให้ข้อมูลกับคนที่จ่ายเขามากที่สุด O Brother, Where Bart Thou? (2008)
No, he wanted me to pay him.เปล่าเลย เขาอยากให้แม่จ่ายค่าปิดปากเขาต่างหาก O Brother, Where Bart Thou? (2008)
... anddowhateveritisyou'regonnado without me just clearing the air first.โดยที่ไม่มีฉัน ขจัดข้อสงสัยก่อน คือ เอ่อ คือ เพื่อให้กระจ่างนะ It's a Wonderful Lie (2008)
In me paying to know somethingที่ผมต้องจ่ายเพื่อจะได้รู้มัน O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Yeah, look, why would my grandparents pay usก็ใช่ แต่ทำไมปู่ถึงยอมจ่ายเงินให้เรา The Magnificent Archibalds (2008)
Uh, I'm, uh, I'm gonna go pay for this.เอ่อ ฉันจะไปจ่ายเงินแล้วนะ The Magnificent Archibalds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress   FR: leader [m] ; chef [m]
จ่า[n.] (jā) EN: sergeant ; sergeant major ; petty officer in the navy ; non-commissionned military   FR: sous-officier [m]
จ่า[v.] (jā) EN: write ; address   
จ้า[adj.] (jā) EN: intense ; strong ; bright   
จ้า[adv.] (jā) EN: very ; strongly ; loudly   
จ่ากลอง[n. exp.] (jākløng) EN: chief drummer (of victory drums)   
จ้าง[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage   FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de
จ้างงาน[v.] (jāng-ngān) EN: employ ; hire ; contract ; procure   FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de
จ้างทนาย[v. exp.] (jāng thanāi) FR: faire appel à un avocat
จ้างบุคลากรมากเกินไป[v. exp.] (jāng bukkhalākøn māk koēnpai) EN: be overstaffed ; be overmanned   

English-Thai: Longdo Dictionary
cough up(vi slang) จ่ายเงิน, ควักตังค์
tide me over(phrase slang) (เงิน) เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น I need 2,000 Yen to tide me over until tuesday.
tranche(n) งวด, การจ่ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นส่วนๆ (โดยเฉพาะงวดการจ่ายเงิน)
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ
incidental(n) ค่าใช้จ่ายจิปาถะ เช่น This document gives you an explanation of all the incidental fees that appear on your tuition statement.
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น
financial resource(n phrase ) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquit[VT] จ่ายคืน
address[VT] เขียนชื่อที่อยู่, See also: จ่าถึง
administer[VT] ให้ (ยา), See also: จ่ายยา
advance[VT] จ่ายล่วงหน้า, See also: ให้ล่วงหน้า
address to[PHRV] จ่าหน้าซองถึง, See also: เขียนถึง, Syn. direct to
ante up[PHRV] วางเงิน (คำไม่เป็นทางการ), See also: จ่ายเงิน
bail out[PHRV] จ่ายเงินหรือช่วยเหลือให้พ้นจากปัญหา
buy in[PHRV] ซื้อหุ้น, See also: จ่ายเพื่อเข้าร่วม
buy off[PHRV] จ่ายเงินเพื่อชักจูงให้ทำหรือพูดบางอย่าง, See also: จ่ายค่าปิดปาก, Syn. buy over
buy out[PHRV] จ่ายเงินเพื่อซื้ออิสรภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
allow(อะเลา') vt.,vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย,เพื่อให้, Syn. permit, confess ###A. refuse, deny, withhold)
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
apothecaries measureระบบหน่วยวัดดวงที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
apothecaries' weightระบบหน่วยน้ำหนักที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
apparitor(อะพาร์'ริเทอะ) n. จ่าศาล,ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาล
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
address(vt) กล่าวกับ,จ่าหน้าซองถึง
afford(vi,vt) พอจ่าย,สามารถให้ได้,สามารถซื้อได้
allocate(vt) จัดสรร,แจกจ่าย,แบ่งสรร
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน,ให้,แจก,จ่า
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
bilk(vt) โกง,หนีหนี้,ไม่ยอมจ่ายเงิน
boatswain(n) หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ,สรั่งเรือ
buy(vt) ซื้อ,จับจ่าย,จ่าย(ของ)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Greffierจ่าศาล
paid byจ่ายโดย, ชำระเงินโดย
pay through the nose ( ) จ่ายแพงเกินควร
See also: S. pay too high a price,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
代金引換[だいきんひきかえ, daikinhikikae] (adj ) จ่ายเงินเมื่อได้รับของ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
払う[はらう, harau] Thai: จ่าEnglish: to pay

German-Thai: Longdo Dictionary
Kosten(n) |pl.| ต้นทุน, ค่าใช้จ่า
erklären(vt) |erklärte, hat erklärt| อธิบาย, ทำให้กระจ่างชัด
frei(adj) ฟรี, ไม่ต้องจ่าย เช่น ein freier Eintritt ค่าเข้าฟรี , See also: S. gratis, kostenlos
klar(adj) |klarer, klarst-| กระจ่าง ใส ชัดเจน, See also: wolkenlos, deutlich, eindeutig
zahlen(vt) |zahlte, hat gezahlt| จ่ายเงิน, ให้เงินค่าจ้าง
bezahlen(vt) |bezahlte, hat bezahlt| จ่ายเงิน ชำระเงิน, See also: zahlen
ausspucken(n slang) จ่ายเงิน (ความหมายตรงตัวคือ คายออกมา เอาออกมา)
Geldautomat(n) |der, pl. Geldautomaten| ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ หรือตู้เอทีเอ็ม (ATM: automatic teller machine)
Lappen(n) |der, pl. Lappen| เงินธนบัตร เช่น Wie viele Lappen hast du denn für das Haus hingelegt? (= bezahhlt) = คุณใช้เงินจ่ายไปเท่าไหร่ครับ สำหรับบ้านหลังนี้
anzahlen(vt) |zahlte an, hat angezahlt| จ่ายส่วนหนึ่งของราคาเต็มของสินค้า ก่อนที่จะจ่ายทั้งหมด เช่น Sabrina mußte für ihr Auto 2500 Euro anzahlen. = ซาบรีน่า ได้จ่ายไปก่อน 2500 ยูโร สำหรับรถของเธอ

French-Thai: Longdo Dictionary
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top