Search result for

จุดเริ่มต้น

(41 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จุดเริ่มต้น-, *จุดเริ่มต้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดเริ่มต้น[N] starting point, See also: source, beginning point, Syn. จุดตั้งต้น, จุดกำเนิด, จุดเริ่ม, จุดเริ่มแรก, Ant. จุดสิ้นสุด, จุดจบ, Example: จุดเริ่มต้นของการทำงานคือ เราต้องศึกษาลักษณะของงานก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
initial pointจุดเริ่มต้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
origin (of a grid)origin (of a grid), จุดเริ่มต้นกริด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Initiation Pointจุดเริ่มต้น [การแพทย์]
Initiation Siteจุดเริ่มต้น [การแพทย์]
Movement, Initiateจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It won't be the start of something. it'll be the end.มันไม่ใช่จุดเริ่มต้น แต่มันจะกลายเป็นจุดจบ Pret-a-Poor-J (2008)
And now the season premiere of "Smallville."และนี่คือ จุดเริ่มต้นของ สมอลวิลล์ ซีซั่นนี้ Odyssey (2008)
It is the beginning.มันคือจุดเริ่มต้น Valiant (2008)
This is only the beginning.นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้น Le Morte d'Arthur (2008)
To know that, we must go back to the beginning.เพื่อจะหาต้นตอ, เราคงต้องกลับไปยังจุดเริ่มต้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
But that's just the beginning.แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Let's return to the initial point.กลับไปที่จุดเริ่มต้นหน่อยสิ Beethoven Virus (2008)
We will be sticking to the original repertoire.เรากำลังกลับไปที่จุดเริ่มต้นของละครบทเดิมๆ อีกแล้ว Beethoven Virus (2008)
Cradle, cradle, birth.จุดเริ่มต้น,#65279; #65279; แหล่งกำเนิด,เกิด Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
That's how our relationship began.นั่นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของเรา My Sassy Girl (2008)
To that original pristine design to determine the offending cause of death.ไปยังจุดเริ่มต้นดั้งเดิม เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิต Pathology (2008)
This beacon of light... in a world of darkness.นี่เป็นจุดเริ่มต้นของแสงสว่าง ในโลกของความมืด City of Ember (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดเริ่มต้น[n. exp.] (jut roēmton) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point   FR: point de départ [m] ; point initial [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basis[N] จุดเริ่มต้น
beginning[N] จุดเริ่มต้น, See also: จุดกำเนิด
birth[N] ต้นกำเนิด, See also: จุดเริ่มต้น, Syn. beginning, origin, start, Ant. conclusion, end, finish
cradle[N] แหล่งกำเนิด, See also: จุดเริ่มต้น, Syn. source, ultimate
mutagenesis[N] จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
origin[N] จุดเริ่มต้น, Syn. beginning, start, Ant. end, destination
rise[N] แหล่งกำเนิด, See also: จุดเริ่มต้น, Syn. beginning, origin
springboard[N] จุดเริ่มต้นทางความคิดหรือการกระทำ
takeoff[N] จุดเริ่มต้น
tee[N] จุดเริ่มต้นของการแข่งขันกอล์ฟของแต่ละหลุม, See also: เป้ารองรับลูกกอล์ฟในการตี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
begin of tapeจุดเริ่มต้นเทป <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BOT หมายถึง จุดบนแถบบันทึกหรือเทป (tape) ที่กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการบันทึกข้อมูลลงได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสงบนแถบบันทึก ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณ บังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลบนแถบบันทึกโดยเริ่มจากจุดนั้นเป็นต้นไป
bot1. (บอท) n. ด้วยอ่อนของแมลงbotfly 2. (บีโอที) ย่อมาจาก begin of tape (จุดเริ่มต้นเทป) หมายถึง จุดเริ่มต้นที่จะให้มีการบันทึกลงแถบบันทึกหรือเทป (tape) ได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสง ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณบังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลจากจุดนั้นเป็นต้นไป
entry pointเลขที่อยู่แรกเข้าจุดแรกเข้าหมายถึง จุดเริ่มต้นของคำสั่งแรกในชุดคำสั่ง (program) หรือชุดคำสั่งประจำ (routine) การปฏิบัติงานจะเริ่มต้น ณ จุดนี้
home keyแป้นกดกลับตำแหน่งต้นเป็นแป้นพิมพ์แป้นหนึ่งในแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Home อยู่บนแป้น เมื่อกดแป้นนี้จะเป็นการบังคับให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) กลับไปสู่จุดเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ หรือจุดเริ่มต้นบรรทัดบนสุดของเอกสารหน้าหนึ่ง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมแต่ละโปรแกรมด้วย
origin(ออ'ริจิน) n. แหล่งกำเนิด,มูลเหตุ,การเกิด,รากฐาน,พืชพันธุ์,ระยะแรกเริ่ม,จุดเดิม,จุดเริ่มต้น, Syn. beginning
smalltalkสมอลล์ทอล์คหมายถึง ภาษาเชิงวัตถุในสมัยแรก ๆ เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาแรก ๆ กันเลยทีเดียว ภาษานี้สร้างกันขึ้นมาจากศูนย์วิจัยซีรอกซ์ พาโล อัลโต (Xerox Palo Alto Research Center) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ระบบ GUI (Graphical User Interface) หรือระบบที่ใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ ที่พัฒนามาเป็นระบบวินโดว์ในปัจจุบัน ดู GUI ประกอบ
springboardn. กระดาน กระโดด,จุดเริ่มต้น., Syn. spur
takeoff(เทค'ออฟ) n. การบินขึ้น,การเลียนแบบ,จุดเริ่มต้น,การหยิบเอาไป,การประเมิน
threshold(เธรช'โฮลดฺ) n. ธรณีประตู,ทางเข้าบ้านหรืออาคาร,ประตูทางเข้า,จุดเริ่มต้น,การเริ่มต้น,สมัยแรกเริ่ม,จุดที่ตัวกระตุ้นเริ่มทำให้เกิดความรู้สึกสัมผัส,การกระตุ้นน้อยที่สุดที่จะทำให้เกิดปฎิกิริยาของการเคลื่อนไหว., Syn. dawn

English-Thai: Nontri Dictionary
start(n) การเริ่มต้น,อาการสะดุ้ง,จุดเริ่มต้น,โอกาส,การออกวิ่ง
threshold(n) ธรณีประตู,ทางเข้า,จุดเริ่มต้น,สมัยแรกเริ่ม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最初[さいしょ, saisho] Thai: จุดเริ่มต้น English: onset

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top