Search result for

จุดสุดยอด

(42 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จุดสุดยอด-, *จุดสุดยอด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดสุดยอด[N] peak, See also: summit, zenith, top, pinnacle, apex, Syn. จุดสูงสุด, Example: ผลงานของเขาถือว่าเป็นจุดสุดยอดของการขาย, Count unit: จุด, Thai definition: ความสูงสุด, ความเหนือสุดกว่าสิ่งใดๆ
จุดสุดยอด[N] climax, See also: orgasm, Example: เพศหญิงจะถึงจุดสุดยอดได้นานกว่าเพศชาย 4-5 วินาที, Count unit: จุด, Thai definition: ความรู้สึกเสียวกระสันสูงสุดของอารมณ์ทางเพศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
climaxจุดสุดยอด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Climaxจุดสุดยอด,ความรู้สึกทางเพศถึงจุดสุดยอด,ไคลแม็กซ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is, like, the apex of the vortex of joint engineering.นี่เป็นจุดสุดยอดแห่งระบบลมหมุน ของวิศวกรรมบ้องกัญชา Pineapple Express (2008)
Word on the street is you never had an orgasm.เพราะเธอไม่เคยถึงจุดสุดยอดน่ะสิ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Young man, there are no questions until I've reached the climax of my lecture.หนุ่มน้อย, อย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้ จนกว่าจะถึง จุดสุดยอดของการบรรยาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- A fake laugh is like a fake orgasm. - A fake orgasm is good?แกล้งหัวเราะให้เหมือนแกล้งถึงจุดสุดยอด แกล้งถึงมันดีหรอ? The Ugly Truth (2009)
- You think I come too much?คุณคึดว่าฉันถึงจุดสุดยอดมากเกินไปเหรอ? Pilot (2009)
And a foggy memory of two bland orgasms.และก็ยังความทรงจำลางๆ เกี่ยวกับการถึงจุดสุดยอดอันจืดชืด 2 ครั้งด้วยกัน Introduction to Film (2009)
I've been responsible for my own orgasms since 1982.ฉันช่วยตัวเองถึงจุดสุดยอด มาตั้งแต่ปี 1982 แล้ว The Maternal Congruence (2009)
I'm driven to excellence.ฉันต้องการไปให้ถึงจุดสุดยอด Hell-O (2010)
Does volunteering for a scientific experiment in which orgasm was achieved by electronically stimulating the pleasure centers of the brain count?แล้วอาสาสมัครเพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่ถึงจุดสุดยอดด้วยกระแสไฟฟ้า เพื่อเร้าให้เกิดความพึงพอใจ ตรงศูนย์กลางของสมอง ถูกนับรวมด้วยไหม? The Robotic Manipulation (2010)
Or faked an orgasm just to make him stop?หรือแกล้งถึงจุดสุดยอดเพื่อให้เขาหยุดซักที A Humiliating Business (2010)
She could have been faking an orgasm.เธอแกล้งทำเป็นถึงจุดสุดยอด Natalie (2010)
Shocker. Do you know I've had orgasms that last longer than his relationship.ช็อคจัง รู้มั้ยฉันยังมีจุดสุดยอดได้นานกว่าที่เค้ามีแฟนอีก The Switch (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดสุดยอด[n. exp.] (jut sutyøt) EN: climax ; peak   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apex[N] จุดสูงสุด, See also: จุดสุดยอด, ปลายยอด, Syn. peak, vertex
height[N] จุดที่สูงสุด, See also: จุดสุดยอด
meridian[N] จุดสูงสุดแห่งความสำเร็จ, See also: จุดสุดยอด, Syn. climax, apex, peak, Ant. nadir
orgasm[N] จุดสุดยอดของความรู้สึกทางเพศ
pinnacle[N] จุดสุดยอด, See also: จุดสูงสุด, Syn. peak, summit, zenith, Ant. bottom, nadir
zenith[N] จุดสุดยอด, See also: จุดสุดขีด, จุดสำคัญที่สุด, Syn. top, pinnacle, summit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acme(แอค' มี) n. จุดสูงสุด,จุดสุดยอด. -acmic, acmatic adj., Syn. peak, summit
climactic(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climactical(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climax(ไคล'แมคซฺ) {climaxed,climaxing,climaxs} n. จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดตื่นเต้นเร้าใจvt.,vi. ถึงจุดสุดยอด,ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. apex
consummate(คันซัม'มิท) {consummated,consummating,consummates} vt. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้บรรลุถึงจุดสุดยอด (โดยการสังวาส) adj. สมบูรณ์,เสร็จบริบูรณ์,ดีเลิศ., See also: consummation n. ดูconsummate consummative adj. ดูconsummate consummatory adj. ดูconsummat
crest(เครสทฺ) {crested,cresting,crests} n. หงอน,หงอนไก่,ยอด,สิ่งประดับบนยอด,ยอดเขา,ยอดคลื่น,ยอดหมวก,ขนแผงคอม้าหรือสิงโต,โหนก,ส้น,ลายประดับ,ตราประจำตระกูล vi. เกิดเป็นยอด,บรรลุถึงจุดสุดยอด. -Phr. (on the crest of the wave ในสมัยรุ่งเรืองที่สุด) คำศัพท์ย่อย:
culminate(คัล'มะเนท) {culminated,culminating,culminates} vi. บรรลุถึงยอด,สิ้นสุด,สรุป,ถึงขั้นสุดท้าย. vt. ทำให้ถึงที่สุด,ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. climax,ripen,finish
culmination(คัลมะเน'เชิน) n. การบรรลุถึงสุดยอด,จุดสุดยอด, Syn. zenith,apex
head(เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ
height(ไฮทฺ) n. ความสูง,เนินเขา,ภูเขา,จุดสุดยอด

English-Thai: Nontri Dictionary
acme(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,ขีดสูงสุด
climax(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดสำคัญ
height(n) ความสูง,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด
peak(n) ยอด,ปลาย,ยอดเขา,จุดสูงสุด,จุดสุดยอด,กะบังหมวกแก๊ป
pinnacle(n) ยอดเจดีย์,ยอดภูเขา,ยอดตึก,จุดสุดยอด
summit(n) ระดับสูงสุด,จุดสุดยอด
tiptop(n) จุดสูงสุด,จุดสุดยอด
vertex(n) จุดสุดยอด,กระหม่อม,จุดสูงสุด
zenith(n) ยอดสูงสุด,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top