Search result for

จุดจบ

(26 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จุดจบ-, *จุดจบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดจบ[N] end, See also: end point, final part, termination, close, conclusion, Syn. วาระสุดท้าย, ตอนสุดท้าย, ตอนจบ, Ant. จุดเริ่มต้น, จุดกำเนิด, แหล่งกำเนิด, Example: ไม่ว่าจุดจบของสงครามจะออกมาในรูปไหนก็ตาม ฝ่ายบริหารของสหรัฐล้วนแต่ไม่สบายใจกันทั้งสิ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จุดจบน. วาระสุดท้าย, ตอนสุดท้าย
จุดจบความตาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
point of deathจุดจบชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It won't be the start of something. it'll be the end.มันไม่ใช่จุดเริ่มต้น แต่มันจะกลายเป็นจุดจบ Pret-a-Poor-J (2008)
This isn't the end of the story, Clark. This is just the beginning.นี่มันไม่ใช่จุดจบคลาร์ก มันเพิ่งจะเริ่มต่างหาก Odyssey (2008)
Trust me, Lex Luthor did not meet his end on some dwindling ice cap.เชื่อฉันสิ เล็กซ์ ลูเธอร์ไม่มีทางพบจุดจบของเขาใน 42 00: 02: 50,390 Odyssey (2008)
You know, young warlock, this is not the end.เจ้ารู้, จอมเวทย์น้อย นี่ยังไม่ใช่จุดจบ Valiant (2008)
'Dear Merlin, 'my life is already near to its end.เมอลินหลานรัก ชีวิตข้าใกล้ถึงจุดจบแล้ว Le Morte d'Arthur (2008)
If you truly believe that you write the tale of your own life then the end is up to you.ถ้าเจ้าเชื่อจริงๆว่า เจ้าเขียนตำนานชีวิตเจ้าเอง ...แล้วจุดจบก็เกิดกับเจ้า Outlander (2008)
"Capricorn's ink-black soul filled with terror as he saw the end was near."วิญญาณอันดำมืดดั่งน้ำหมึกของคาปริคอร์น เต็มไปด้วยความหวาดกลัว ...เมื่อเห็นจุดจบของตนใกล้เข้ามา Inkheart (2008)
We're tired, and we can't see the end.ยังไงเราก็ต้องทำ ถึงจะเหนื่อย... เพราะมองไม่เห็นจุดจบ Body of Lies (2008)
The Tierra project is just one small part of a global network, of equal parts that Green Planet has created, to rejuvenate the world on the verge of collapse.โครงการนี้ชื่อว่า เธียร่า เป็นส่วนหนึ่งในจุดมุ่งหมายหลักของเรา กรีนน์ แพลนเน็ต ถูกสร้างขึ้น เพื่อฟื้นฟูโลกนี้ ก่อนจุดจบของโลกจะมาถึง Quantum of Solace (2008)
/and anyone who resisted met a terrible fate.และผู้ใดที่ขัดขืนต้องพบจุดจบอย่างน่าสังเวท แผ่นดินเป็นของพระองค์ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Well, that's the end of that, then.อืม จุดจบของมันแล้วเพื่อน Frost/Nixon (2008)
And the end of those dangerous creatures.จุดจบของเจ้าพวกอันตรายพวกนั้น... Ponyo (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดจบ[n. exp.] (jut jop) EN: end ; end point ; final part ; termination ; close ; conclusion ; journey's end   FR: point final [m] ; conclusion [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catastrophe[N] จุดจบ, See also: จุดอวสาน
end of the line[IDM] ขั้นสุดท้าย, See also: จุดจบ, ความตาย
end of the road[IDM] ขั้นสุดท้าย, See also: จุดจบ, ความตาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catastrophe(คะแทส'กระฟี) n. ความหายนะ,เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,ตอนจบของละคร,จุดจบ, See also: catastrophic adj., Syn. disaster
end(เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก
fate(เฟท) {fated,fating,fates} n. โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวร,ความหายนะ,ความตาย,จุดจบ. vt. โชคชะตากำหนด, Syn. fortune
infinite loopวงวนไม่จุดจบหมายถึง คำสั่งในโปรแกรมที่สั่งให้เครื่องปฏิบัติการไปตามคำสั่งตามลำดับขั้นตอน แต่กลับวนไปที่คำสั่งเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่รู้จักจบ เพราะหาทางออกไม่ได้ (อาจเกิดจากความบกพร่องในการเขียนโปรแกรม) มีความหมายเหมือน endless loop

English-Thai: Nontri Dictionary
end(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ

German-Thai: Longdo Dictionary
ein Ende machenจบ, มีจุดจบ เช่น Ihr Urlaub hat ein romantisches Ende gemacht., See also: enden

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top