Search result for

จุก

(75 entries)
(0.2172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จุก-, *จุก*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เป็นกระจุก (adj ) in bunches, bunched together, bunched up, in a mass, in lumps

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุก    [N] tuft, See also: bunch, topknot, Syn. ผมจุก, หัวจุก, Example: หัวนาคที่เขาพระวิหารเป็นหัวนาคที่ไม่มีจุก, Count unit: จุก, Thai definition: ผมเด็กๆ ที่ขมวดเอาไว้ตรงขม่อม
จุก    [N] stopper, See also: cork, stopper, Syn. ฝาจุก, Example: ชลนทีพาลูกชายตัวอ้วนผิวขาวน่ารักน่าชัง ไว้จุกมาให้ดวงดอมดูหน้าดูตา, Count unit: จุก, Thai definition: สิ่งที่ใช้อุดปากขวด
จุก    [V] have colicky pain, See also: suffer from colic, Syn. เสียด, แน่น, จุกเสียด, Example: ถึงเขาจะรับลูกฟุตบอลเอาไว้ได ้แต่ก็มีอาการจุกเสียดจนหน้าแหยๆ ไปเหมือนกัน, Thai definition: อาการที่บังเกิดแน่นอยู่ในอก
จุกคอ    [V] stick in one's throat, See also: lodge in one's throat, Example: อาหารจุกคอจึงต้องดื่มน้ำตามเข้าไปมากๆ, Thai definition: ติดคาค้างที่คอ
จุกจิก    [ADJ] small, See also: tiny, trifling, worthless, Syn. เล็กๆ น้อยๆ, กระจุกกระจิก, Example: มาบัดนี้เขาโตแล้ว เขาจะไม่ข้องแวะอะไรกับเรื่องจุกจิกพวกนี้อีก
จุกจิก    [V] fuss, See also: worry about, be fussy, be fastidious, pay excessive attention to, Syn. จู้จี้, จู้จี้จุกจิก, Ant. ปล่อยปละ, ละเลย, Example: อาจารย์จุกจิกเรื่องการไว้ผมของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
จุกเจ่า    [V] be bored, See also: be depressed, be listless, be lackadaisical, be in low spirits, Syn. เซา, นั่งเหงา, เจ่าจุก, Example: ตั้งแต่ออกจากงานเขาก็เอาแต่จุกเจ่าออกจากบ้าน ไม่ยอมไปไหนเลย
จุกเสียด    [V] be colic, See also: have angina, Example: หากทานอาหารมากเกินไปอาจทำให้จุกเสียดท้องได้, Thai definition: รู้สึกเจ็บแปลบและแน่นอยู่ภายในช่องอก ช่องท้อง
จุกช่องล้อมวง    [V] encircle an area and close the entrance for protection, Thai definition: ปิดทางเข้าออก เพื่ออารักขากษัตริย์ในเวลาเสด็จประพาส

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จุกน. ผมเด็ก ๆ ที่ขมวดเอาไว้ตรงขม่อม, ผมจุก หรือ หัวจุก ก็เรียก, ราชาศัพท์ว่า พระเมาลี หรือ พระโมลี
จุกกลุ่ม, ขมวด, หมวด, (ใช้แก่หัวหอมหัวกระเทียม เรียกว่า จุกหอม จุกกระเทียม)
จุกลักษณนามเรียกสิ่งที่มัดรวมกันเป็นจุก เช่น ผูกผม ๒ จุก จุกหอม ๓ จุก.
จุกน. สิ่งที่ใช้อุดปากขวด.
จุกก. อาการที่บังเกิดแน่นอยู่ในอกหรือในท้อง เช่น กินมากจนจุก
จุกเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอุดปากขวดเป็นต้น เช่น เอาไม้ก๊อกจุกปากขวด, ค้างคาอยู่ที่ช่อง เช่น นั่งจุกประตู ลิ้นจุกปาก, ปิด ใช้ในความเช่น หางจุกตูด.
จุกน. ส้มจุก. (ดู ส้ม ๑).
จุกจิกก. รบกวน, กวนใจ, เช่น อย่าจุกจิกนักเลย.
จุกจิกว. จู้จี้ เช่น เขาเป็นคนจุกจิก
จุกจิกเล็ก ๆ น้อย ๆ, เบ็ดเตล็ดคละกัน, เช่น ในกระเป๋าถือมีแต่ของจุกจิก, กระจุกกระจิก ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distortion bung; distortion plugจุกกันเบี้ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
distortion plug; distortion bungจุกกันเบี้ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
strophiole; caruncleจุกขั้ว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
caruncle; strophioleจุกขั้ว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sponge tentจุกถ่างทำด้วยฟองน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tent, spongeจุกถ่างทำด้วยฟองน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mamelonจุกหมวกเห็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fusible plugจุกอุดหลอมละลาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
drain-plugจุกเกลียวถ่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Closures, Rubberจุกยาง [การแพทย์]
Epigastricจุกยอดอก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุก[X] (juk) EN: topknot   FR: toupet [m] ; houppe [f] ; petit chignon [m]
จุก[n.] (juk) EN: bunch ; turf   
จุก[n.] (juk) EN: plug ; stopper ; cork   FR: bouchon [m] ; bonde [f]
จุก[v.] (juk) EN: stop ; block ; fill   FR: boucher
จุก[v.] (juk) EN: have colicky pain ; suffer from colic   FR: souffrir de coliques ; avoir la colique (fam.)
จุกขวด[n. exp.] (juk khūat) FR: bouchon de bouteille [m]
จุกจิก[v.] (jukjik) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget   
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: fidgety ; fussy ; meticulous   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless   FR: insignifiant

English-Thai: Longdo Dictionary
gewgaw(n) ของกระจุกกระจิก(ที่ราคาถูกๆ) เช่น My mother also came through in her inimitable way. She bought us yet another completely mystifying Christmas gewgaw., S. geegaw

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pacifier (n ) จุกนมปลอมสำหรับเด็ก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bung    [N] จุกหรือที่อุด
cork    [N] จุกไม้ก๊อก
choke with    [PHRV] จุกเสียด, See also: จุกจนพูดไม่ออก
fuss about    [PHRV] จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
fuss around    [PHRV] จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
fuss over    [PHRV] จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
finical    [ADJ] จุกจิก, See also: จู้จี้, พิถีพิถัน, Syn. fastidious, finicky, fussy, Ant. indifferent, gross
finicky    [ADJ] จู้จี้, See also: จุกจิก, พิถีพิถัน, Syn. fastidious, finical, fussy, Ant. indifferent, gross
fipple    [N] จุกไม้อุดปลายบนของปี่, See also: ลิ้นของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า
fussy    [ADJ] จุกจิกจู้จี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boxing(บอค'ซิง) n. วัตถุที่ใช้ทำกล่องหีบหรือลัง,การบรรจุกล่อง,หีบหรือลัง ,การต่อยมวย,การชกมวย
bung(บัง) {bunged,bunging,bungs} n. จุก,รูถัง vt. ปิดด้วยจุก,ปิดจุก,อุดแน่น,ขว้าง,โยน,ทำให้ขยายใหญ่ -Phr. (bung off หนี) -Phr. (bung up ตีบาดเจ็บ,จุกเต็มไปหมด,ตีเสีย), Syn. stopper
canned(แคนดฺ) adj. ซึ่งบรรจุกระป๋อง,ซึ่งบันทึกไว้,เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว,เมาเสียแล้ว,ถูกคุมขัง
choke(โชค) vt. ทำให้หายใจขัด,ทำให้สำลัก,สกัด,กลั้น,จุกแน่น,ดับ,ห้าม,ยับยั้ง vi. สำลัก,ถูกอุด,ถูกสกัด,ตัน -n. การสำลัก,การอุดตัน, Syn. garrotte, See also: choker n.
cork(คอร์ค) n. ไม้ก๊อก,จุกไม้ก๊อก,สิ่งที่ทำด้วยไม้ก๊อก,เนื้อเยื่อเปลือกนอกของพืช vt. จุก,อุด,ใส่ด้วยไม้ก๊อก,ใส่จุก
corker(คอค'เคอะ) n. ผู้อุดจุกขวด,สิ่งที่อุดจุกขวด,คนที่มีความสามารถอย่างน่าทึ่ง
corkscrew(คอค'สครู) n. สว่านเปิดจุกขวด vt.,vi. ควงสว่าน,เคลื่อนวกเวียน,ไขเอาความลับออกมา, Syn. spiral
doodad(ดู'แดด) n. สิ่งประดับเล็ก ๆ น้อย,ของกระจุกกระจิก
doohickey(ดู'ฮิคคี) n. ของเด็กเล่น,เครื่องประกอบกระจุกกระจิก
embolus(เอม'บะลัส) n. ก้อนจุกในเส้นเลือดซึ่งอาจเป็นลิ่มเลือดหรือสารอื่นจากในหรือนอกร่างกาย -pl. emboli

English-Thai: Nontri Dictionary
can(vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง
canned(adj) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง
colic(n) อาการจุกเสียด
complex(adj) ซับซ้อน,ยุ่ง,จุกจิก
cork(n) จุกไม้ก๊อก,ไม้ก๊อก
corkscrew(n) ที่เปิดจุก
fastidious(adj) จู้จี้,จุกจิก,เอาใจยาก,พิถีพิถัน
fetlock(n) กระจุกขนข้างหลังกีบม้า,ข้อเท้าม้า
finical(adj) พิถีพิถัน,ละเอียดมาก,จุกจิก,จู้จี้,ประณีตบรรจง
fuss(n) ความจู้จี้,ความจุกจิก,ความยุ่ง,ความวุ่นวาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
細々[こまごま, komagoma] Thai: จุกจิก หยุมหยิม ละเอียดละออ English: in detail

German-Thai: Longdo Dictionary
Meckern Sie nicht!(phrase) กรุณาอย่าขี้บ่น, กรุณาอย่าจู้จี้จุกจิก
Korkenzieher(n) |der, pl. Korkenzieher| อุปกรณ์สำหรับเปิดจุกคอร์ก เช่น ขวดไวน์

Are you satisfied with the result?

Go to Top