Search result for

จี๋

(30 entries)
(0.2415 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จี๋-, *จี๋*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จี่ ๑ก. เผา, ใช้เข้าคู่กับคำ เผา เป็น เผาจี่, โดยปริยายหมายความว่า ทอดในกระทะที่ทานํ้ามันน้อย ๆ เช่น แป้งจี่.
จี้ ๑น. เครื่องประดับมีรูปเหลี่ยม กลม หรือรี มักทำด้วยทองคำประดับเพชรพลอยเป็นต้น มีห่วงที่กรอบสำหรับห้อยคอ.
จี๋ว. เร็ว, จัด, เช่น วิ่งจี๋ หมุนจี๋ เร็วจี๋, ยิ่ง เช่น ร้อนจี๋ ปวดจี๋.
จี่ ๒ดู กุดจี่.
จี้ ๒ก. เอานิ้วมือหรือสิ่งของจดหรือแหย่เข้าไป, เอามือแหย่ให้รู้ตัวหรือให้สะดุ้ง
จี้ ๒ติดตามอย่างกระชั้นชิด เช่น วิ่งจี้หลังมา, ติดตามเร่งรัด เช่น จี้ให้ทำงาน
จี้ ๒ใช้อาวุธขู่เข็ญบังคับให้ทำตาม.
จี๋ว. ตูม.
จี้ ๓น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมแป้งข้าวเจ้านวดกับกะทิแล้วนึ่งให้สุก ปั้นเป็นก้อนกลมแบน หุ้มไส้ที่ทำด้วยน้ำตาลทรายเคี่ยวจนเหนียวผสมงาคั่ว แล้วคลุกนวลแป้งข้าวเจ้าที่คั่วสุก.
จี้ ๔น. ต้นคนทา. (ดู คนทา).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We were making love the other night. I felt he was holding back.เรากำลังจู๋จี๋กันฉันรู้สึกว่า เขากลั้นบางอย่างไว้ Punchline (1988)
"When we make love, I don't want you to hold back.เวลาจู๋จี๋กันไม่ต้องกลั้นไว้ Punchline (1988)
Oh, man, you're burning up.ตัวร้อนจี๋เชียว Casualties of War (1989)
One minute she has magnetic hands, the next she hates you.เดี๋ยวก็จี๋จ๋ากัน เดี๋ยวก็ไม่มองหน้ากัน The Bodyguard (1992)
Why didn't you give me none of that nasty little hoochie-woochie...เดี๋ยวนี้เป็นอะไรไม่ยอมให้ชั้นจูจี๋ ดูดี๋อย่างเมื่อก่อน Good Will Hunting (1997)
Today on the bus there was this adorable couple.บนรถเมล์วันนี้ เห็นคู่รักนั่งจู๋จี๋กัน As Good as It Gets (1997)
They went up there to make out, then they suddenly died.พวกเขาไปที่นั่นเพื่อจู๋จี๋กัน, และพวกเขาก็ตายอย่างกระทันหัน. Ringu (1998)
- Tout de suite!ด่วนจี๋10 Things I Hate About You (1999)
Tout de suite!ด่วนจี๋10 Things I Hate About You (1999)
I saw Big Teeth with Kevin Tawil looking pretty cozy, and I thought that maybe....ฉันเห็นยัยฟันโตกับ... เควิน ทอวิลจู๋จี๋กัน ฉันเลยคิดว่าบางที... Mona Lisa Smile (2003)
Ready in the flashiest of flashes.เร็วจี๋ ยิ่งกว่าแสงแฟลชอีก Love Actually (2003)
Gatwick airport, please. Fast as you can. (Song continues on radio, quietly) l-l-Iไปสนามบินเก็ตวิคครับ ด่วนจี๋เลย ฉัน.. Love Actually (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จี้[n.] (jī) EN: pendant ; locket ; hanging ornament   FR: médaillon [m] ; pendentif [m]
จี้[v.] (jī) EN: tickle   FR: chatouiller
จี้[v.] (jī) EN: touch ; poke ; stoke   
จี้[v.] (jī) EN: rob ; loot ; plunder ; hold up   FR: voler ; dérober ; dévaliser ; piller
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten   FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
จี้ธนาคาร[v. exp.] (jī thanākhān) EN: rob the bank   FR: dévaliser une banque
จี้เครื่องบิน[v. exp.] (jī khreūangbin) EN: hijack an aeroplane   FR: détourner un avion

English-Thai: Nontri Dictionary
twinge(vi) ปวดจี๋,สะดุ้ง,หยิก,เจ็บแปลบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top