Search result for

จิ้ม

(45 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จิ้ม-, *จิ้ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิ้ม[V] stab, Example: การปลูกผักจะต้องใช้วิธีเอาไม้จิ้มดินให้เป็นหลุมก่อนเพื่อหยอดเมล็ดพันธุ์พืช, Thai definition: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทิ่มหรือแทงเบาๆ
จิ้ม[V] dip, See also: plunge, dunk, Syn. จุ่ม, จุ้ม, Example: เราใช้ผลอ่อน ใบอ่อนของมะม่วงเป็นผักสดจิ้มน้ำพริก
จิ้มลิ้ม[V] be lovely, See also: be good-looking, be beautiful, be pleasing, Ant. น่าเกลียด, น่าชัง, Example: หน้าตาเธอช่างจิ้มลิ้มจนเขาไม่สามารถเหลียวจากไปได้, Thai definition: น่ารักน่าเอ็นดู (มักใช้แก่หน้าตาหญิงรุ่นสาว)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จิ่มก. ล่วงเข้าไปแต่น้อย เช่น ใส่กลอนจิ่มไว้นิดเดียว.
จิ้มก. จุ่ม, จุ้ม, เช่น จิ้มนํ้าพริก จิ้มหมึก
จิ้มเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทิ่มหรือแทงเบา ๆ เช่น จิ้มฟัน, เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตะ ๆ เช่น เอามะม่วงจิ้มพริกกะเกลือ.
จิ้มก้องก. เจริญทางพระราชไมตรีเฉพาะกับประเทศจีน โดยนำพระราชสาส์นและเครื่องราชบรรณาการไปถวายจักรพรรดิตามเวลาที่กำหนด ปรกติ ๓ ปี ต่อครั้ง เช่น แต่งทูตออกไปจิ้มก้อง (พงศ. ร. ๓), (ปาก) โดยปริยายหมายถึงนำสิ่งของเป็นต้นไปกำนัลเพื่อเอาใจ.
จิ้มฟันจระเข้น. ชื่อปลาทะเลและนํ้าจืดทุกชนิดในวงศ์ Syngnathidae ปากยื่นเป็นท่อ ลำตัวยาวเรียวมาก หน้าตัดเป็นเหลี่ยม ผิวหนังเป็นแผ่นแข็งเรียงต่อกันเป็นเหลี่ยมเป็นข้อ ครีบต่าง ๆ มีขนาดเล็ก ครีบท้องไม่มี ตัวผู้ทำหน้าที่ฟักไข่โดยเก็บไข่ไว้บริเวณหน้าท้อง ลำตัวมักมีสีนํ้าตาล อาจมีลายสีเข้มพาดขวาง ที่พบในนํ้าจืดได้แก่ ชนิด Doryichthys boaja (Bleeker) ส่วนในทะเลได้แก่ชนิดในสกุลต่าง ๆ เช่น Doryrhamphus, Corythoichthys, Trachyramphus มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่.
จิ้มลิ้มว. น่ารักน่าเอ็นดู (มักใช้แก่หน้าตาหญิงรุ่นสาว).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Push them rough the soft fontanelle of an infant, you skewer the brain, and the hair hides the entry wounds.จิ้มพวกมันลงไปบนกระหม่อมอ่อนๆของทารก คุณจะเสียบสมองแล้วเส้นผมก็จะซ่อนรอยแผลไว้ Birthmarks (2008)
Thirteen, go stick a needle in your girlfriend's pelvis.13 ไปเอาเข็ม จิ้มบั้นท้ายเพื่อนสาวของเธอ Lucky Thirteen (2008)
Nah, nah, nah, nah, boo, boo! You're Mr. Stinky!ฮ่าๆ แค่อยากจะกวนแก จิ้มตูดแก Scandal Makers (2008)
-Look, it's a shame... it would've made a great side story, but we've no time to work it in.- ก็ น่าเสียดาย น่าจะเป็นข่าวน้ำจิ้มชั้นยอด เวลาไม่พอทำอยู่ดีอ่ะ Vantage Point (2008)
I am poking your third eye.ฉันกำลังจิ้มตาที่3 ของนาย The Love Guru (2008)
Alright 2206 I crash one of those- เชิญจิ้มได้เลย โอเค หมายเลย 2206 รุ่นนี้เคยคว่ำมาแล้ว หมายเลย 3418 Fast & Furious (2009)
Oh, boy. You poke it, you stab it, you jab it, you give the... oh, my goodness gracious.โอ้ คุณทิ่ม แทง จิ้ม คุณให้... New York Sucks (2009)
And bring some steak sauce.เอาน้ำจิ้มสเต็กมาด้วยนะจ๊ะ Connect! Connect! (2009)
Oh, you're not gonna need any sauce with these babies.โอ้ คุณไม่ต้องจิ้มอะไรทั้งนั้นเลย Connect! Connect! (2009)
Bring it.เอาน้ำจิ้มมา Connect! Connect! (2009)
Not that I haven't enjoyed every moment of your poking and prodding.ไม่ใข่ว่าผมไม่ชอบให้หมอกระทุ้ง หรือจิ้มผมหรอกนะครับ Rose's Turn (2009)
Now that you've joined lullaby lees And insperminated the queen of the chastity ball,ตอนนี้นายกลายเป็นพ่อกากๆ เพราะไปจิ้มยัยเจ้าหญิงบ้าพรหมจรรย์ Mash-Up (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิ้ม[v.] (jim) EN: dip ; plunge ; dunk   FR: plonger ; tremper
จิ้ม[v.] (jim) EN: stab ; poke ; prod ; put in ; pick   FR: piquer
จิ้มฟัน[v. exp.] (jim fan) FR: se curer les dents
จิ้มหมึก[v.] (jim meuk) EN: dip in ink   FR: tremper dans l'encre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dip into[PHRV] จิ้ม, Syn. dunk in
dunk in[PHRV] จุ่ม, See also: จิ้ม, Syn. dip into
jab into[PHRV] จิ้มเข้าไปใน, See also: ทิ่มเข้าไป, Syn. poke into, stick into
jab[VT] แทง, See also: จิ้ม, ทิ่มแทง, กระทุ้ง, แหย่, Syn. stab, poke, thrust
poke into[PHRV] ทิ่ม, See also: จิ้ม, Syn. jab into, stick into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sauce(ซอส) n. น้ำชูรส,น้ำปรุงรส,น้ำปลา,น้ำจิ้ม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,ซีอิ้ว,ผลไม้ตุ๋น,ผักที่ใช้กินกับเนื้อ,เหล้าแรงสูง. vt. ใส่น้ำชูรส,ใส่เครื่องปรุงแต่ง, Syn. condiment,relish
skid(สคิด) n. ไม้จิ้มไม่ให้ล้อหมุน,ไม้ค้ำยัน,เครื่องบังคับล้อหมุน,ไม้บุรองไม่ให้ลื่นไถล,แผ่นรองรับน้ำหนัก,รางเลื่อน,แคร่เลื่อน,ทางลงเนิน vt. วางบนเครื่องบังคับล้อหมุน,ห้ามล้อด้วยไม้จีมหรือไม้ค้ำยัน,ลดความเร็วลง,ให้เคลื่อนบนไม้รอง,เลื่อนไถลโดยใช้เครื่องบังคับล้อ
souse(เซาซฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,แช่,กดน้ำ,สาดน้ำ,จิ้ม,ลวก,ชง,โกรก,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,น้ำจิ้ม,ขี้เมา., Syn. ret,steep,drench
stab(สแทบ) vt.,vi. แทง,ทิ่ม,จิ้ม,เสียดแทง n. การแทง,การทิ่ม,การจิ้ม,การพยายามในระยะสั้น,บาดแผลจากการแทง,ความเจ็บปวดกะทันหันที่อยู่ไม่นาน -Phr. (stab (someone) in the back ทำร้ายข้างหลัง ลอบกัด), Syn. jab,pierce
toothpick(ทูธ'พิค) n. ไม้จิ้มฟัน,มีดมีฝัก,มีดเล็ก
touch screenจอสัมผัสหมายถึง จอภาพที่รับข้อมูลได้จากการสัมผัสที่ผิวจอ เป็นต้นว่า บนจอแสดงหัวข้อให้เลือก เราสามารถเลือกได้โดยใช้นิ้วจิ้มลงไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ เป็นการแสดงว่า คอมพิวเตอร์ได้รับข้อมูลแล้ว
wedge(เวจฺ) n. ลิ่ม,รูปลิ่ม,เหล็กงัด,วิธีการ,หนทาง vt. vi. แยกออก,ผ่าออก,ตอกลิ่มเข้าไป,ทะลวง,แทรก,อัด,จิ้ม, See also: wedgelike adj., Syn. keystone,chock,gambit,crowd

English-Thai: Nontri Dictionary
pick(n) เสียม,อีเต้อ,จอบ,เครื่องจิ้ม
sauce(n) น้ำซอส,น้ำจิ้ม,น้ำปรุงรส
souse(n) ผักดอง,น้ำสำหรับดอง,อาหารแช่เกลือ,น้ำจิ้ม
souse(vt) จุ่ม,แช่น้ำ,ดอง,จิ้ม,ลวก,ทำให้เปียกชุ่ม
stab(vt) ทำร้าย,แทง,ทำลาย,ทิ่ม,จิ้ม
steep(vt) จิ้ม,จุ่ม,แช่น้ำ,อาบ,ทำให้ชุ่ม
toothpick(n) ไม้จิ้มฟัน
wedge(n) ลิ่ม,เหล็กงัด,ไม้จิ้ม,วิธีการ,หนทาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top