Search result for

จิตรกรรม

(45 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จิตรกรรม-, *จิตรกรรม*
Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
a secco[อา-เซ็คโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
mezzo fresco[เมซโซ เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนชื้นซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
tondo[ทอน โด] (n ) จิตรกรรมภาพกลม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตรกรรม[N] painting, See also: drawing, portrait, Example: เขาใช้ความสามารถด้านจิตรกรรมในการเขียนฉากให้สวยงาม, Thai definition: ศิลปะการวาดเขียน, ศิลปะการวาดภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง[N] mural, Example: จิตรกรรมฝาผนังของไทยแต่ละยุค แต่ละสมัยมีรูปแบบและเนื้อหาที่แตกต่างกันไป, Thai definition: ภาพจิตรกรรมที่เขียนบนฝาผนังหรือเพดาน หรือวาดบนแผ่นผ้าใบหรือแผ่นไม้ แล้วติดให้สนิทกับผนังหรือเพดาน
จิตรกรรมร่วมสมัย[N] contemporary mural, Example: คณะศิลปกรรมจัดแสดงภาพจิตรกรรม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยเกือบทั้งหมด, Thai definition: ภาพจิตรกรรมที่แสดงลักษณะของสมัยปัจจุบัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จิตรกรรมน. ศิลปะประเภทหนึ่งในทัศนศิลป์เกี่ยวกับการเขียนภาพวาดภาพ, รูปภาพที่เขียนหรือวาดขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paintingจิตรกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mirror paintingจิตรกรรมกระจกเงา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hard-edge paintingจิตรกรรมขอบคม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
easel paintingจิตรกรรมขาหยั่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bambocciataจิตรกรรมคนยากไร้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstract image paintingจิตรกรรมจินตภาพนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American scene paintingจิตรกรรมชีวิตอเมริกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Ajanta Cave paintingจิตรกรรมถ้ำอชันตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Altamira Cave paintingจิตรกรรมถ้ำอัลตามีรา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sand paintingจิตรกรรมทราย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acrylic paintingจิตรกรรมสีอะคริลิก [TU Subject Heading]
Erotic paintingจิตรกรรมด้านกามารมณ์ [TU Subject Heading]
Erotic painting, Chineseจิตรกรรมด้านกามารมณ์จีน [TU Subject Heading]
Erotic painting, Thaiจิตรกรรมด้านกามารมณ์ไทย [TU Subject Heading]
Figure paintingจิตรกรรมรูปคน [TU Subject Heading]
Glass painting and stainingจิตรกรรมและการย้อมสีบนกระจก [TU Subject Heading]
Mural painting and decorationจิตรกรรมฝาผนัง [TU Subject Heading]
Mural painting and decoration, Thaiจิตรกรรมฝาผนังไทย [TU Subject Heading]
Paining, Spanishจิตรกรรมสเปน [TU Subject Heading]
Paintingจิตรกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. Devereaux, Dylan's art teacher, wanted you to see his wall mural.นาย Devereaux, ครูสอนศิลปะของ Dylan, อยากให้คุณมองเห็นจิตรกรรมฝาผนังของเขา We Bought a Zoo (2011)
Painting those giant bangs was a royal pain in my can.จิตรกรรมยักษ์เหล่านั้นเป็นอาการปวดภายในของชั้น Bridesmaids (2011)
A mural.ภาพจิตรกรรม Open House (2011)
It's a mural.จิตรกรรมฝาผนัง Prometheus (2012)
Besides, the art doesn't belong to Neal anyway.แล้วจิตรกรรมพวกนั้นก็ ไม่ใช่ของนีลอยู่แล้ว Checkmate (2012)
Um, angels in sculptures and paintings can fly, but not in scripture.เอิ่ม เทวทูตที่เป็นรูปเเกะสลักเเละที่เป็นรูปจิตรกรรมสามารถบินได้ เเต่ตามไบเบิ้ลบอกว่าไม่ Coquilles (2013)
And the third victim, Lynn Stevens, was found near a mural painted by inner city youths.และเหยื่อรายที่ 3 ลินน์ สตีเฟ่นส์ ถูกพบใกล้กับ จิตรกรรมบนผนังที่เด็กในเมืองเป็นคนวาด Magnum Opus (2013)
To the left is the drawing room.ทางซ้ายมือเป็นห้องจิตรกรรม A Whiff of Sulfur (2013)
That mural on the floor?ภาพจิตรกรรมบนพื้นนั่น Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
I thought it was another excuse for an open bar and, uh, rehiring of the nearly nude statues.ผมนึกว่า พ่อจะเอามา เป็นข้ออ้างเพื่อเปิดบาร์ หรือว่า จ้างจิตรกรรมกึ่งนู้ดมาแน่ The Wild Brunch (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตรกรรมฝาผนัง[n. exp.] (jittrakam fāphanang) EN: mural ; wall painting ; mural painting   FR: peinture murale [f] ; fresque murale [f]
จิตรกรรมภูมิทัศน์[n. exp.] (jittrakam phūmithat) EN: landscape art   
จิตรกรรมร่วมสมัย[n. exp.] (jittrakam ruam samai) EN: contemporary mural   FR: peinture contemporaine [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mural[N] จิตรกรรมฝาผนัง, Syn. decoration, wall painting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mural(มู'เริล) adj. เกี่ยวกับกำแพงหรือผนังคล้ายกำแพงหรือผนัง n. ภาพหรือจิตรกรรมฝาผนัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
history painting[ฮิส-ตรี-เพ้น-ทิง] (n ) จิตรกรรมประวัติศาสตร์ เป็นประเภทของจิตรกรรม (genre) ที่เป็นจิตรกรรมเป็นภาพเขียนของเนื้อหาจากประวัติศาสตร์กรีกและโรมัน, ประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนา และตำนานเทพ/ปรัมปราวิทยา และรวมทั้งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานก่อนที่งานจะเขียน (Source: wikipedia.org)
panel painting[แพเนล เพ้นทิง] (n ) จิตรกรรมแผง เป็นจิตรกรรมที่เขียนบนแผงที่ทำด้วยไม้ที่อาจจะเป็นแผ่นเดียวหรือหลายแผ่นเชื่อมต่อกัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนภาพมาจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 ก่อนที่การเขียนบนผ้าใบจะกลายมาเป็นที่นิยมกัน (Wikipedia.org)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top