Search result for

จำพวก

(51 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำพวก-, *จำพวก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำพวก[N] kind, See also: category, type, sort, group, species, Syn. พวก, ประเภท, ชนิด, Example: กัญชาเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า, Count unit: จำพวก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำพวกน. พวก, ประเภท, ชนิด, หมู่, เหล่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sortจำพวก, เรียงลำดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You think if you saw them again, you think you might be able to recognize them?เธอคิดว่า ถ้าเธอเห็นเขาอีกครั้ง เธอจะสามารถจำพวกเขาได้มั้ย Changeling (2008)
They're like, written on the inside of my eyeballs, right?ผมจำพวกกฎได้ขึ้นใจเลย รู้มั๊ย ? Pilot (2008)
Which species do you think is doing it if you think it's true?คุณคิดว่าจำพวกไหนที่ทำเรื่องนี้ ถ้าคุณคิดว่ามันจริง The Happening (2008)
Plants have the ability to communicate with other species of plants.พืชสามารถสื่อสารกับพืชจำพวกอื่นได้ The Happening (2008)
- I'm like my mother, I stereotype. It's faster.- ผมเหมือนแม่ของผม แบ่งแยกจำพวก มันเร็วกว่า Up in the Air (2009)
Oh, now who's stereotyping?-ทีนี้ใครล่ะที่ชอบเหมาแบ่งจำพวก Up in the Air (2009)
Some animals were meant to carry each other, to live symbiotically for a lifetime - star-crossed lovers, monogamous swans.สัตว์บางจำพวกจะอยู่กับคู่เดียวของตน ด้วยกันตลอดชีวิต อย่างพวก ปลาดาวคู่รัก หรือ หงส์ที่มีคู่เดียว พวกเราไม่ใช่สัตว์เหล่านั้น Up in the Air (2009)
It's time you realized There/ are two kinds of people in this worldมันถึงเวลาที่ควรจะนึกได้แล้วว่า มีคนสองจำพวกบนโลกใบนี้ Invitation Only (2009)
There's also orange juice and grapefruit juice which, personally, as you know, I've never been a fan of.ซึ่งทำด้วยตัวเองทั้งหมด เท่าที่คุณรู้ ผมก็ไม่เคยดื่มาก่อน เเต่คำนึงถึงสารเอนไซม์จากพืช จำพวกโปรตีนแอลบูมินอยด์ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Down (2009)
Yeah. I mean, aren't those the ones with the off-the-chart sodium?ใช่ ผมหมายถึงคนท้อง ไม่ทานอาหารจำพวกโซเดียมไม่ใช่เหรอ Breakage (2009)
You remember them.คุณจำพวกเค้าได้แล้วเหรอ? Bloodline (2009)
Remember us?จำพวกเราได้ไหม Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot   FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
จำพวกเดียวกัน[v.] (jamphūak dīokan) EN: be of the same kind ; belong to the same category   FR: être au même genre ; appartenir à la même catégorie

English-Thai: Longdo Dictionary
brindle(adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว
lipid(n) สารอินทรีย์จำพวกไขมัน
cephalopod(n) สัตว์จำพวกหมึก
geriatrician(n ) แพทย์ที่ดูแลคนชรา และรักษาโรคในคนชรา จำพวกdementia

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buck[N] สิ่งที่ทำจากหนังสัตว์, See also: จำพวกกวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ
gallinaceous[ADJ] จำพวกนก / ไก่ (เช่น ไก่ ไก่ฟ้า ไก่งวง)
genus[N] ตระกูลของพืชและสัตว์, See also: จำพวก, ประเภท, ชนิด, พันธุ์, Syn. class, order, rank, kind, sort
ilk[N] ประเภท, See also: จำพวก, ชนิด, Syn. sort
like[ADJ] ประเภทเดียวกัน, See also: จำพวกเดียวกัน
manner[N] รูปแบบ, See also: จำพวก, ประเภท, ลักษณะ, ชนิด, Syn. genre, style
sort[N] ชนิด, See also: จำพวก, ประเภท, แบบ, Syn. class, genus, sort, type, genre, caste
subclass[N] จำพวกรอง (พืช, สัตว์), Syn. subdivision
subspecies[N] ชนิดย่อย (พืช, สัตว์), See also: จำพวกย่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
abaca(อาบา' คะ, อา' บาคะ) n. พืชจำพวก Musa textilis ในฟิลิปปินส์ ใช้ในการทำเชือก
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
acacia(อะเค' เซีย) พืชจำพวก สีเสียดหรือยางอาหรับ, ตันยางอาหรับ (gum arabic)
acaleph(แอค' คะเลฟ) n. สัตว์จำพวกแมงกะพรุน (acalephe)
acaricide(อะแค' ริไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลงวันจำพวกเห็บ
acarid(แอค' คะริด) n. แมลงจำพวกเห็บ
acaridan(อะแคร' ริแดน) adj. เกี่ยวกับแมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (family Acarina)
acarine(แอค' คาริน) n. แมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (mites, ticks)
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.

English-Thai: Nontri Dictionary
ashen(adj) เหมือนขี้เถ้า,ทำด้วยไม้จำพวกมะกอก
class(n) ประเภท,ขั้น,จำพวก,วรรณะ,ชนิด,ชั้นเรียน,ท่าทาง
dinosaur(n) สัตว์จำพวกไดโนเสาร์,กิ้งก่ายักษ์
genus(n) ชนิด,ประเภท,แบบ,พันธุ์,จำพวก
jackdaw(n) นกจำพวกกา
kind(n) ชนิด,จำพวก,ประเภท,ลักษณะ,แบบ,พันธุ์,คุณสมบัติ
leguminous(adj) จำพวกถั่วฝักยาว
rook(n) เรือในหมากรุก,นกจำพวกกา
sort(n) จำพวก,ชนิด,ประเภท,ลักษณะ,กิริยาท่าทาง
species(n) ชนิด,พันธ์,จำพวก,รูปแบบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Getreide(n) |das, nur Sg.| ผลผลิตทางการเกษตร จำพวกธัญพืช

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top