Search result for

จาม

(42 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จาม-, *จาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จาม[V] ax, See also: hew, strike, Syn. ฟัน, Example: เชี่ยวถูกจามด้วยขวานจนตาย, Thai definition: ฟันลงไปเต็มที่
จาม[V] sneeze, See also: sniff, Example: การขาดอากาศหายใจเกิดขึ้นจากการสำลักอาหาร สะอึก ไอ จาม หรือหัวเราะในระหว่างที่อาหารอยู่ในปาก, Thai definition: อาการของลมที่พุ่งออกมาทางจมูกและปาก มักจะเป็นห้วงๆ ในทันทีทันใดโดยไม่ตั้งใจ เพราะเกิดระคายเคืองให้จมูก
จาม[N] Cham, Syn. ชนชาติจาม, แขกจาม, Example: จามเคยอาศัยอยู่ในเมืองไทยหลายร้อยปีมาแล้ว, Thai definition: ชื่อชนชาติหนึ่ง ปัจจุบันส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตประเทศเวียดนามตอนใต้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จามน. ชื่อชนชาติหนึ่ง ปัจจุบันส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตประเทศเวียดนามตอนใต้.
จามก. อาการของลมที่พุ่งออกมาทางจมูกและปาก มักจะเป็นห้วง ๆ ในทันทีทันใดโดยไม่ตั้งใจ เพราะเกิดระคายเคืองในจมูก
จามฟันลงไปเต็มที่ เช่น เอาขวานจามหัว.
จามจุรี ๑ดู จามรี.
จามจุรี ๒น. ชื่อไม้ต้นชนิด Albizia lebbeck (L.) Benth. ในวงศ์ Leguminosae ดอก (เกสร) อ่อนมีสีเขียวและขาว เมื่อดอก (เกสร) แก่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ใกล้โรยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมแสด ฝักแบนยาวกว้าง ฝักอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีนํ้าตาลอ่อน ไม่มีรส, พฤกษ์ ซึก หรือ ซิก ก็เรียก, มักเรียกต้นก้ามปูหรือต้นจามจุรีแดง [ Samanea saman (Jacq.) Merr.] ซึ่งเป็นไม้ต่างชนิดกันว่า ต้นจามจุรี.
จาม(-มอน) น. แส้ด้ามยาวทำด้วยขนจามรี มีฝักแบนรูปคล้ายน้ำเต้าสำหรับสอดเก็บแส้ เป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่ง.
จามรีน. ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิด Bos grunniens Linn. ในวงศ์ Bovidae ขนตามลำตัวละเอียดอ่อนยาวมาก สีนํ้าตาลเข้มจนถึงดำ โดยเฉพาะบริเวณสวาบคือบริเวณระหว่างชายโครงถึงสันกระดูกตะโพกมีขนสีดำห้อยยาวลงมาเกือบถึงพื้น ช่วงเขากว้างมาก หางยาวเป็นพู่ อาศัยอยู่แถบภูเขาสูงในทิเบต, จมร จมรี หรือ จามจุรี ก็เรียก
จามรีเรียกแส้ที่ทำด้วยขนหางจามรี ว่า แส้จามรี.
จามีกร(-กอน) น. ทอง, เครื่องทอง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And even though we just met,แล้วก็ยังไงก็จามเราเพิ่งเจอกัน Pret-a-Poor-J (2008)
Did he just laugh? No, no, i sneezed.นี่คุณเพิ่งจะหัวเราะรึปล่าว ปล่าว ฉันจามน่ะ Not Cancer (2008)
No, seriously, that's how i sneeze.ไม่ พูดจิงนะ นั่นแหละที่ชั้นจาม Not Cancer (2008)
Hakim Jamal.- ฮาคิม จามัล The Bank Job (2008)
Why don't you both drop by the house this weekend and introduce Mr. Jamal to mother?ทำไมเธอทั้งคู่ไม่ทิ้งบ้านสุดสัปดาห์นี้ แล้วไปแนะนำคุณจามัลให้แม่ล่ะ The Bank Job (2008)
[Hakim Jamal was murdered in Boston in 1973]ฮาคิม จามัลถูกฆาตกรรม ในบอสตัน ปี 1973 The Bank Job (2008)
Don't worry, my dear Sir Benjamin will protect us, I'm sure!ไม่ต้องห่วง, ที่รัก... เซอร์ เบนจามิน จะคุ้มครองเรา, ฉันแน่ใจ The Secret of Moonacre (2008)
Sir Benjamin...เซอร์ เบนจามิน.. The Secret of Moonacre (2008)
Oh...thank you, Sir Benjamin.โอ ขอบคุณ.. เซอร์ เบนจามิน The Secret of Moonacre (2008)
You certainly have a very, very good cook, Sir Benjamin. Have you... have you had her long?ฝีมือพ่อครัวคุณดีมากๆ เซอร์ เบนจามิน\ คุณจ้างไว้นานแล้วหรือ ? The Secret of Moonacre (2008)
Sir Benjamin!เซอร์ เบนจามิน ! The Secret of Moonacre (2008)
Sir Benjamin, it's a matter of fact that a lady should never be allow to sit on a horse!เซอร์ เบนจามิน, เธอไม่เคยได้รับอนุญาตให้นั่งบนหลังม้า ! The Secret of Moonacre (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาม[v.] (jām) EN: sneeze ; snif   FR: éternuer
จาม[v.] (jām) EN: ax ; hew ; strike   FR: trancher ; couper d'un coup
จาม[n. prop.] (Jām ) EN: Chams   FR: Cham

English-Thai: Longdo Dictionary
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hack[VT] ตัด, See also: จาม, ฟัน, แผ้วถาง, สับ, เฉือน, Syn. chop, cut
sneeze[VI] จาม, Syn. cough, rasp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hay feverไข้ละอองฟาง,ไข้จาม
medulla oblongataเป็นส่วนล่างสุดที่ต่อกับกระดูกไขสันหลังตรง FORAMEN MAGNUM เป็นรูปพิรามิด ทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะการหายใจ หัวใจ การบีบและขยายตัวของหลอดเลือด การไอ และการจาม
sneeze(สนีซ') vi. จาม,แสดงการดูถูกโดยการย่นจมูก -Phr. (sneezze at เยาะเย้ย เย้ยหยัน), See also: sneeze n. sneezy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
HAY hay fever(n) ไข้จาม,ไข้ละอองฟาง
mimosa(n) กระถินเหลือง,กระถินณรงค์,ไม้ตระกูลไมยราบ,จามจุรี,ผักกระเฉด
sneeze(n) การจาม
sneeze(vi) จาม
yak(n) จามรี,วัวป่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kushami[kushami] จาม

German-Thai: Longdo Dictionary
Gesundheit!เป็นคำอวยพรเวลาที่มีคนจาม
Schnupfen(n) |der, nur Sg.| อาการจามคัดจมูก เนื่องจากไข้หวัด
niesen(vi ) |nieste, hat geniest| จาม เช่น Es hat lange gedauert, bis er nicht mehr wie wahnsinnig gebrüllt hat, weil einer von uns gehustet oder noch viel schlimmer geniest hat.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top