Search result for

จัตุรัส

(30 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จัตุรัส-, *จัตุรัส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัตุรัส[N] square, See also: quadrangle, Syn. สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่เหลี่ยมด้านเท่า, Example: จีนในปัจจุบันไม่ปฎิเสธสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่บริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมิน, Thai definition: สี่เหลี่ยมด้านเท่าเป็นมุมฉาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จัตุรัส(-หฺรัด) น. เรียกรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าที่มีมุมภายในเป็นมุมฉาก ว่า สี่เหลี่ยมจัตุรัส.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magic squareจัตุรัสกล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Latin squareจัตุรัสละติน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
จัตุรัส
คำที่มักเขียนผิด คือ จตุรัส [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why can't we be out in the open? Why aren't we in a square right now?ทำไมเราถึงอยู่ในที่แจ้งไม่ได้ ทำไมถึงไม่ไปอยู่ที่จัตุรัส Pineapple Express (2008)
A house in Kay Tap Square.บ้านหลังหนึ่งในจัตุรัสเคย์ แท็บ Children of the Force (2009)
Located, north-west corner St. James square I thinkตรงมุมตะวันออกเฉียงเหนือ ของจัตุรัสเซนต์เจมส์ Sherlock Holmes (2009)
Sheldon Square? Sheldon Towers?จัตุรัสเชลด้อน หอคอยเชลด้อน The Pants Alternative (2010)
Fine, you're in Sheldon Square.ก็ได้ นายอยู่ในจัตุรัสเชลด้อน The Pants Alternative (2010)
All right. You've paid for a sweater and you're in Sheldon Square.เพราะหยิบสินค้าจากชั้นตามใจชอบ นายซื้อสเว็ตเตอร์แล้ว และอยู่ในจัตุรัสเชลด้อน The Pants Alternative (2010)
But if we went two pillows higher in the corner, we could vault the ceiling...แต่ถ้าเราจัดหมอนสองใบ ตรงมุมนั้นให้สูงอีกหน่อย เราจะสามารถสร้างเพดานโค้ง เพิ่มพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
The quad at north Virginia state, OK?ที่จัตุรัสในรัฐเวอร์จิเนียเหนือนะ Kill Jill (2010)
Why don't I just run down to "genius-r-us" and pick one up?มีอะไรรึเปล่า ฉันนึกว่าเรานัดเจอกันที่จัตุรัสเมือง No Ordinary Sidekick (2010)
Details surrounding the intricate system of gas lines that run beneath the square are still forthcoming, but the majority of those lines date back to the Soviet era and have not been updated in at least. ..รายระเอียดรอบๆ ระบบท่อแก๊สอันซับซ้อน ซึ่งอยู่ภายใต้จัตุรัส ซึ่งจะรายงานให้ทราบต่อไป แต่ท่อแก็สส่วนใหญ่นั้น มีมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียต Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Square samples 2 inches by 2 inches.สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดสองนิ้วคูณสองนิ้ว Sense Memory (2011)
When I was a boy, I remember seeing them put up a new tower at Torrhen's Square in a summer.ตอนข้ายังเด็ก ข้าจำได้ว่าเคยเห็นพวกมัน สร้างหอคอยแห่งใหม่ ที่จัตุรัสทอร์เฮนในฤดูร้อน The North Remembers (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัตุรัส[n.] (jatturat) EN: square ; quadrangle   FR: carré [m] ; quadrilatère [m] ; quadrangle [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
square[N] สี่เหลี่ยมจัตุรัส, See also: จัตุรัส, Syn. quadrate, quadrilateral

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
microficheไมโครฟิชหมายถึงแผ่นไมโครฟิล์มเล็ก ๆ มีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละ 105 มิลลิเมตร ใช้เก็บภาพถ่ายของเอกสารโดยย่อไว้ในขนาดที่เล็กมาก เพื่อให้สะดวกในการเก็บรักษา และเป็นการประหยัดเนื้อที่ สามารถนำติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก เพราะจะเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ข้อมูลเหล่านี้จะอ่านด้วยตาเปล่าไม่ได้ ต้องใช้กล้องขยายสำหรับอ่านโดยเฉพาะ เรียกว่า microfich reader
quadratic(โควแดรท'ทิค) adj. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,เกี่ยวกับ สมการ2ชั้น,เกี่ยวกับกำลังสอง,2ครั้ง,2ชั้น
scroll barแถบเลื่อนภาพหมายถึง ปุ่มรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่อยู่ริมด้านขวาและด้านล่างของวินโดว์ ที่ปลายแถบทั้งสองด้านจะมีลูกศรหันหัวขึ้นและลง หรือหันไปทางซ้ายและขวา บนแถบจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก ๆ เมื่อใช้เมาส์กดที่ลูกศรด้านใดด้านหนึ่ง หรือ ลากสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นี้ขึ้นหรือลง จะทำให้ข้อความหรือภาพ ที่อยู่บนจอเลื่อนขึ้น/ลง หรือ เลื่อนไปทางซ้าย/ขวาได้ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนแถบเลื่อนภาพนี้ เรียกว่า scroll box ดู scroll box ประกอบ
scroll boxรูปสี่เหลี่ยมบนแถบเลื่อนภาพหมายถึงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก ๆ บนแถบเลื่อนภาพที่อยู่ด้านขวาและด้านล่างของวินโดว์ เมื่อใช้เมาส์กดที่รูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นี้ แล้วลากขึ้น/ลง หรือซ้าย/ขวา จะทำให้ข้อความหรือภาพที่อยู่บนจอเลื่อนขึ้น/ลง หรือเลื่อนไปซ้าย/ขวาได้ ดู scroll bar ประกอบ
shift key(แป้นพิมพ์) แป้นเปลี่ยน (ชุดอักษร) แป้นยกเป็นแป้นหนึ่งที่มีใช้ทั้งในแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด และแป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (แป้นนี้ มักจะมีเครื่องหมายลูกศรบนแป้น) โดยปกติแผงแป้นอักขระจะมีไว้ให้ 2 แป้น ทั้งทางด้านซ้ายและขวา การกดแป้นนี้เพียงลำพังแป้นเดียว จะไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้น แต่ถ้ากดพร้อมกับแป้นตัวอักษรใดในภาษาอังกฤษ จะทำให้พิมพ์ตัวอักษรนั้นออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ถ้าเป็นภาษาไทย ก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างบน เช่น ฤ ฆ ฏ ฑ ฒ นอกจากนั้น ในบางโปรแกรม เช่น โปร แกรมวาดภาพ การกดแป้นนี้พร้อมกับ ลากเส้น จะทำให้ลากได้เป็นเส้นตรง ถ้ากดพร้อมกับลากรูปสี่เหลี่ยม ก็จะทำให้รูปที่วาด เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นต้น
square(สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานกว้าง,สนามกว้าง,สี่แยก,ไม้ฉาก,ตารางหมากรุก,จำนวนยกกำลังสอง,ผู้ที่ไม่สนใจไยดี vt. ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉาก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,ควบคุม,ให้สินบน,งบดุล,บัญชี,ทำตาราง

English-Thai: Nontri Dictionary
foursquare(adj) เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่า,เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส,มีสี่มุมฉาก
foursquare(n) สี่เหลี่ยมจัตุรัส,สี่เหลี่ยมด้านเท่า
quadrangle(n) รูปสี่เหลี่ยม,ลานสี่เหลี่ยม,จัตุรัส
square(adj) เป็นตาราง,เป็นจัตุรัส,เสมอกัน,แบน,กว้าง,ตรงๆ,เป็นฉาก
square(vt) ทำให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส,ยกกำลังสอง,แก้เผ็ด,จัดการกับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top