Search result for

จัดขึ้น

(25 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จัดขึ้น-, *จัดขึ้น*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not anymore. But the wedding is at his family's estate in Hewitt, Texas.ไม่มีหรอก แต่งานแต่งงานจัดขึ้นใน ที่ดินครอบครัวเขาในฮิววิทท์ เท็กซัส Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The meeting for the exciting new hotel will take place in the living room.การประชุมกันเรื่อโรงแรมใหม่ จะจัดขึ้นในห้องนั่งเล่น Bedtime Stories (2008)
This party is my way of saying thank you to all of you for your hard work and dedication and all the creativity that you've brought into life.งานเลี้ยงนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณทุกคน สำหรับการทำงานอย่างหนัก และความทุ่มเท ความสร้างสรรค์ Loyal and True (2008)
It is a backstage invite to a benefit concert I'm having tomorrow night.เป็นบัตรผ่านด้านหลังเวที คอนเสิร์ต ที่จะจัดขึ้นคืนพรุ่งนี้ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Well, we were gonna hit that party for the tech conference at the hotel.เอ่อ คือ เราจะไปปาร์ตี้ ของการประชุมวิชาการที่โรงแรมจัดขึ้นน่ะ Up in the Air (2009)
REALLY. REALLY.รี้ด, เราต้องหาให้ได้ว่าปาร์ตี้นั่นจัดขึ้นที่ไหน Soul Mates (2009)
Any 16-year-old girl would love the kind of party that you should be throwing.ไม่ว่าเด็กอายุ 16 คนไหนก็ต้องชอบ ปาร์ตี้แบบที่เธอจะจัดขึ้น Remains of the J (2009)
I want names.- งานเลี้ยงถูกจัดขึ้นนาทีสุดท้าย V (2009)
The Korean Corporation, Shinhwa Group has been selected, to be the largest corporate sponsor in the 2011 London Olympics.ชินฮวา กรุ๊ป บริษัทเกาหลีที่ถูกคัดเลือก ให้เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ที่สุดใน การแข่งขันโอลิมปิคที่จะจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนในปี คศ. 2011 Episode #1.1 (2009)
A proposal was made...ข้อเสนอได้ถูกจัดขึ้น The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Now, you already have one strike against you because of the Brooklyn misfortune.งานนี้จัดขึ้นครั้งเดียว แล้วตอนนี้มันก็มาถึงแล้ว They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Tell her to attend the event that is coming up.บอกให้เธอมางานที่เราจะจัดขึ้นสิ The Accidental Couple (That Fool) (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดขึ้น[v. exp.] (jat kheun) EN: take place   FR: prendre place ; se dérouler ; avoir lieu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be on[PHRV] เกิดขึ้น, See also: จัดขึ้น
be upon[PHRV] เกิดขึ้น, See also: จัดขึ้น
bring forward[PHRV] จัดขึ้น, See also: เกิดขึ้น, Syn. put off
fall[VI] มีขึ้น, See also: จัดขึ้น
set[VT] ทำให้เกิดขึ้น, See also: จัดขึ้น, สร้างขึ้น, Syn. establish
woodchop[N] การแข่งขันตัดไม้, See also: จัดขึ้นตามงานในชนบทของประเทศออสเตรเลีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
form(ฟอร์ม) {formed,forming,forms} n. รูปแบบ,รูปร่าง,แบบฟอร์ม,ระดับ,ความสามารถ,ฝีเท้า. vt. สร้างเป็นรูปร่าง,ก่อรูปแบบ,ผลิต,ประกอบ,ทำ,จัด,เรียง,จัดแถว,จัดตั้ง,คิด,เกิดความคิด. vi. เป็นรูปเป็นร่างขึ้น,กลายเป็น,จัดขึ้น
unorganized(อันออร์'กะไนซดฺ) adj. ไม่ได้จัดขึ้น,ไม่ได้จัดเป็นรูป,ไม่ได้รวบรวมกัน,ไม่มีโครงสร้างทางอินทรีย์สาร,ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานใด., Syn. unorganised
world's fairn. การแสดงสินค้านานาชาติ,นิทรรศการขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น โดยมีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และศิลปกรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
institute(n) สิ่งที่จัดขึ้น,องค์การ,สถาบัน,หลักฐาน,วิทยาลัย

German-Thai: Longdo Dictionary
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Weihnachtsmarkt(n) |der, pl. Weihnachtsmärkte| ตลาดขายของคริสต์มาส เกือบทุกเมืองในเยอรมนีจัดขึ้นทุกปีช่วง 4 อาทิตย์ ก่อนวันคริสต์มาส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top