Search result for

จองหอง

(38 entries)
(0.2211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จองหอง-, *จองหอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จองหอง    [V] be conceited, See also: be arrogant, be haughty, be condescending, Syn. หยิ่ง, ทะนงตัว, ถือดี, จองหองพองขน, Ant. ถ่อมตน, Example: พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานอาหารอันโอชาขนาดนี้มาให้ ใครเล่าจะจองหองไม่ยอมรับประทาน
จองหองพองขน    [V] be conceited, See also: be arrogant, be haughty, be condescending, Syn. หยิ่ง, ทะนงตัว, ถือดี, จองหอง, Ant. ถ่อมตน, Example: อย่าจองหองพองขนไปนักเลย มันไม่ทำให้เกิดผลดีต่อตัวคุณหรอก, Thai definition: เย่อหยิ่งลบหลู่ผู้มีพระคุณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จองหองว. เย่อหยิ่ง, ทะนงตัว, ถือดี, อวดดี.
จองหองพองขนว. เย่อหยิ่งแสดงอาการลบหลู่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They are rich and they're mean. They won't listen to me.พวกเขารวย แล้วก็จองหอง เขาไม่ฟังผมหรอก Dirty Dancing (1987)
I used to find him fascist and pretentious.ฉันเคยเจอเขา เป็นพวกฟาสซิสต์แถมจองหอง Wild Reeds (1994)
Malena acts so superior. Like we don't know what she's up to. Wait and see.มาเลน่าทำจองหอง ยังกับเราไม่รู้เรื่องของเธอ Malèna (2000)
"..and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars...และแมงดา และหมอผี และพวกจองหองและพวกตอแหลทั้งหมด 21 Grams (2003)
You tell me when I'm being an arrogant son of a bitch and I tell you when you're being a pain in the ass.คุณบอกผมตอนที่ผมกลายเป็นผู้ชายที่จองหอง และผมบอกคุณ ตอนที่คุณรู้สึกเจ็บที่ก้น The Notebook (2004)
Now, when I get out of here, I don't want you to get all Hollywood on us.พอฉันพ้นโทษแล้ว แกอย่าจองหองใส่เรานะ The Longest Yard (2005)
Youthful arrogance.ความจองหองของวัยรุ่น Extreme Aggressor (2005)
Bond, this may be too much for a blunt instrument to understand but arrogance and self-awareness seldom go hand in hand.บอนด์ ที่ฉันพูดอาจยากเกินกว่า ที่คนหัวทื่อจะเข้าใจ แต่ความจองหอง และสติสัมปชัญญะ มักจะเดินสวนทางกันเสมอ Casino Royale (2006)
The bosun prides himself on cleaving flesh from bone, with every swing.เจ้าสรั่งนั่นมันท้้งหยิ่ง ทั้งจองหอง มันจะโบยจนเนื้อแตกถึงกระดูกเลย Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Leonidas, my compliments and congratulations.แม้ติดที่ความจองหอง เหลือทนของท่านบ้าง สมมติเทพมาเพื่อสรรเสริญ ความอาจหาญ 300 (2006)
Am I smug and holier-than-thou?นี่ฉันจองหองและเคร่งไปรึป่าว? The Game (2007)
Oh, look, it's our new queen- - Katherine of arrogant.โอ้ ดูสิ ราชินีคนใหม่ แคทเธอรีนแห่งความจองหอง Art Isn't Easy (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จองหอง[v.] (jønghøng) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; be condescending   FR: être arrogant ; être hautain ; être orgueilleux
จองหอง[adj.] (jønghøng) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud   FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux

English-Thai: Longdo Dictionary
to be stuck up(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saucy    [ADJ] จองหอง, See also: ซึ่งไม่เกรงกลัว, บังอาจ, Syn. impudent
surly    [ADJ] หยิ่ง, See also: จองหอง, โอหัง, Syn. arrogant, lordly, haughty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrogance(แอร'โรเกินซฺ) n. ความหยิ่ง,ความยโส,ความจองหอง., Syn. arrogancy n.
arrogant(แอร'โรเกินทฺ) adj. หยิ่ง,ยโส,จองหอง, Syn. haughty, conceited ###A. modest
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
cavalierlyadv.,adj. หยิ่งยโส,จองหอง, Syn. arrogantly
haugty(ฮอ'ทิ) adj. หยิ่งยโส,โอหัง,อวดดี,จองหอง,สูงส่ง., See also: haugtiness n., Syn. snobbish

English-Thai: Nontri Dictionary
arrogance(n) ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ความอวดดี
arrogant(adj) หยิ่ง,จองหอง,ยโส,อวดดี
disdainful(adj) ซึ่งดูหมิ่น,วางปึ่ง,ซึ่งดูถูก,หยิ่ง,จองหอง,ไว้ตัว
haughtiness(n) ความหยิ่งยโส,ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความถือตัว,ความโอหัง
haughty(adj) หยิ่งยโส,หยิ่ง,จองหอง,ถือตัว,ไว้ท่า,วางท่า,โอหัง
insolent(adj) ทะลึ่ง,ทะนง,จองหอง,โอหัง,อวดดี,ยโส
overweening(adj) หยิ่งยโส,อวดดี,จองหอง
pride(n) ความภูมิใจ,ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ทิฐิมานะ
proud(adj) ภูมิใจ,หยิ่งจองหอง,อวดดี,ถือทิฐิ,ยโส
proudly(adv) อย่างภูมิใจ,อย่างจองหอง,อย่างอวดดี,อย่างถือทิฐิ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
conceit (n) จองหอง

German-Thai: Longdo Dictionary
hochnäsig sein(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าน, จองหอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top