Search result for

จองตั๋ว

(21 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จองตั๋ว-, *จองตั๋ว*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จองตั๋วก. ซื้อตั๋วล่วงหน้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[beeping]จากเกรทเชน ฉันจองตั๋วเครื่องบินไม่ทัน คงไปถึงพรุ่งนี้ แล้วเจอกันนะ Conflicted (2009)
- Jack booked a ticket.- แจ็คจองตั๋ว Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
- and harrison will be with us, but it'll still be romantic. - i think it's...เยี่ยม ชั้นจะจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม The Getaway (2009)
I already booked my flight.ฉันจองตั๋วเครื่องบินแล้ว Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
He'd also like to invite everyone in the world to catch a cruise liner and come on down this Saturday for the grand opening of Chew And Swallow a town that is truly à la mode.ท่านจึงอยากเชิญชวนทุกท่าน ให้รีบจองตั๋วเรือสำราญ.. เพื่อมาเฉลิมฉลองในวันเสาร์นี้.. กับพิธีเปิดยิ่งใหญ่อลังการพร้อมเสิร์ฟ.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Will all passengers booked for the crossing to Ringaskiddy please report to the information desk?ผู้โดยสารสามารถ จองตั๋วไปที่รินอาคิดดี้ โปรแจ้งที่เคาร์เตอร์ค่ะ Leap Year (2010)
Simple - We just book the next flight to san nicasio.ง่ายนิดเดียว จองตั๋วเที่ยวแรกที่จะบินไป ซาน นิคาร์ซิโอ้ Smoke and Steel (2010)
I've booked a ticket for Golden Week already.ฉันจองตั๋วช่วงหยุดยาวไปแล้ว Hanamizuki (2010)
Please tell me he didn't book a one-way flightช่วยบอกหน่อยว่าเขาไม่ได้จองตั๋วเที่ยวเดียว The Townie (2010)
But wait, can we still get tickets?แต่เดี๋ยวก่อน เรายังจองตั๋วทันมั้ย Love in Disguise (2010)
I'm checking out airfare to Aspen.จองตั๋วเครื่องบินไปยังแอสเพน You Must Meet My Wife (2010)
Flight Booking, Hotel Booking, the exchange rates, besides these... the weather conditions, and the smell of the people and the streets and so on...จองตั๋ว จองโรงแรม อัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนั้น... สภาพอากาศและลักษณะ ของผู้คนและถนนหนทางและอื่นๆอีก Finding Mr. Destiny (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จองตั๋ว[v. exp.] (jøng tūa) EN: make a reservation   FR: réserver un billet ; effectuer une réservation
จองตั๋วสองที่[n. exp.] (jøng tūa søng thī) EN: book two tickets   
จองตั๋วเครื่องบิน[v. exp.] (jøng tūa khreūangbin) FR: réserver un billet d'avion
จองตั๋วเครื่องบิน การบินไทย[v. exp.] (jøng tūa khreūangbin Kānbin Thai ) FR: réserver un billet d'avion sur la Thai

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overbook[VI] จองตั๋วมากกว่าที่มี
overbook[VT] จองตั๋วมากกว่าที่มี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compuserveคอมพิวเซิร์ฟเป็นบริการที่นำคอมพิวเตอร์ของเราไปต่อสายเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ๆ เพื่อจะได้ขอใช้ข้อมูลบางอย่างได้ โดยปกติ การทำเช่นนี้จะต้องจ่ายค่าบริการค่อนข้างแพง นอกจากนั้น บริการ CompuServe ยังมีโปรแกรมเก่า ๆ ที่ยอมให้มีการคัดลอกมาใช้ได้โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก มีเกมให้เรียกมาเล่นได้ พร้อมทั้งให้บริการอย่างอื่นอีกมาก เช่น จะจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้จะขอดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งกีฬา ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
real time processingการประมวลผลแบบทันทีหมายถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเพื่อจะได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือควบคุมได้ เช่น การประมวลผลของเครื่องถอนเงินด่วนตามธนาคารต่าง ๆ (ATM) ซึ่งให้บริการการฝากถอน ทำให้ผู้ใช้บริการทราบผลในทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบให้ในทันทีว่า รหัสถูกต้องหรือไม่ มีเงินพอหรือไม่ ฯ ถ้ามีพอ ก็สั่งปฏิบัติการ คือจ่ายเงินให้เลย การจองตั๋วเครื่องบิน ก็มีลักษณะเป็นแบบทันทีนี้เช่นกัน ส่วนการประมวลผลที่ไม่ต้องทำทันที เรียกว่า "การประมวลผลเชิงกลุ่ม" (batch processing) หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับ มีระบบปฏิบัติการเป็นตัวควบคุม การประมวลผลแบบนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ ๆ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้าประมวลผล คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลให้ตามลำดับก่อนหลัง หรือลำดับความสำคัญ วิธีการนี้ประหยัดกว่า แต่ช้าและไม่ทันใจดู batch processing เปรียบเทียบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top