Search result for

จริงจัง

(45 entries)
(0.2213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จริงจัง-, *จริงจัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จริงจัง[ADV] seriously, See also: extremely, earnestly, Syn. จริงๆ, แท้จริง, แน่แท้, Ant. ล้อเล่น, เล่นๆ, Example: ตลาดแรงงานทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างจริงจัง
จริงจัง[V] be serious, See also: be earnest, Syn. แน่แท้, Ant. เล่นๆ, Example: เขาจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จริงจังว. แน่แท้ เช่น เชื่อถืออย่างจริงจัง, ไม่เป็นการเล่น เช่น ทำงานอย่างจริงจัง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I said that I would see you, because I heard you were a serious man, to be treated with respect.ผมบอกว่าผมจะเห็นคุณเพราะผมได้ยินมาว่าคุณเป็นคนจริงจัง ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ The Godfather (1972)
Abner did the first serious work on Tanis. Collected some of its relics.เอ็บเนอร์ เป็นคนแรกที่ทำงานอย่างจริงจัง เรื่องทานิส เก็บรวบรวมโบราณวัตถุของมัน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You always had a puritanical streak, Mohan.คุณจริงจังเสมอนะ Gandhi (1982)
My puritanism runs in a different way.ความจริงจังของผมแตกต่างกัน Gandhi (1982)
But then he took a solemn vow.เขาเลยตั้งปฏิญาณอย่างจริงจัง Gandhi (1982)
Are you serious?คุณจริงจัง2010: The Year We Make Contact (1984)
Well, tell whoever it is that I can't take any of this seriously unless I know who I'm talking to.ฉันไม่สามารถดำเนินการใด ๆ นี้อย่างจริงจัง ถ้าฉันรู้ว่าใครที่ฉันพูดไป 2010: The Year We Make Contact (1984)
-No, man, seriously.- จริงจังหน่อยเด่ะ Stand by Me (1986)
Come on. You don't care about me.ไม่เอาน่า ตัวเองไม่ได้สนใจเค้าจริงจังหรอก Dirty Dancing (1987)
You know, you've been very sick and you're taking this story very seriously.หลานป่วยหนักแล้วล่ะ หลานจริงจังกับเรื่องนี้เกินไป The Princess Bride (1987)
Yu was honest, true to himselfยูตรงไปตรงมาจริงจังกับตัวเอง 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
I've only got a couple of minutes. Could we talk serious? Okay.ฉันมีเวลาไม่มาก พูดแบบจริงจังได้มั้ย Punchline (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริงจัง[adj.] (jingjang) EN: serious ; earnest   FR: sérieux ; sincère
จริงจัง[adv.] (jingjang) EN: seriously ; extremely ; earnestly   FR: sérieusement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bent[ADJ] แน่วแน่, See also: จริงจัง
be past a joke[IDM] จริงจังเกินไป, See also: เลิกเล่นตลก, เลิกสนุกสนาน, Syn. be beyond a joke, go beyond
earnest[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: จริงจัง, เเรงกล้า, Syn. determined, sincere
get past[PHRV] เลิกเล่นสนุก, See also: จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, Syn. be beyond, go past
one means business[IDM] จริงจังมาก, See also: เอาจริงมาก
seriously[ADV] อย่างจริงจัง, See also: จริงจัง, เป็นเรื่องเป็นราว, อย่างเอาจริงเอาจัง, อย่างเอาเป็นเอาตาย, จริงๆ, เป็นล่ำเป็นสัน, Syn. earnestly, sincerely, Ant. thoughtlessly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
down-to-earthadj. ซึ่งเป็นความจริง,จริงจัง,ตามความเป็นจริง, Syn. practical
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious
flippantadj. ทะลึ่ง,ทะเล้น,ไม่จริงจัง,ซึ่งเป็นการหยอกเล่น,ไร้มารยาท,สะเพร่า., See also: flippancy n.
gravity(แกรฟ'วิที) n. แรงดึงดูดของโลก,แรงศูนย์ถ่วงของโลก,น้ำหนัก,แรงดึงดูด,ลักษณะที่รุนแรง,ความจริงจัง,ความเคร่งขรึม, Syn. attraction,seriousness
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
high(ไฮ) adj. สูง,รุนแรง,ใหญ่,แพง,จริงจัง,หยิ่ง,โอหัง,เบิกบานใจ,ไกล,รวย,ฟุ่มเฟือย,เมาแล้ว, adv. สูง,แพง,หรูหรา., Syn. lofty
lightweight(ไลทฺ'เวท) adj. เบา,มีน้ำหนักเบา,ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เกี่ยวกับนักมวยรุ่นไลท์เวท. n. บุคคลที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติ,นักมวยที่มีน้ำหนัก126-134 ปอนด์ อยู่ระหว่างรุ่นเฟทเธอเวทกับรุ่นเวลเทอเวท
philander(ฟิแลน'เดอะ) vi. จีบผู้หญิง (อย่างจริงจัง), See also: philanderer n.
serious(เซีย'เรียส) adj. เคร่งขรึม,ขรึม,จริงจัง,เอาจริงเอาจัง,ไม่เหลาะแหละ,ไม่ล้อเล่น,ขึงขัง,สำคัญ,สาหัส,ร้ายแรง, See also: seriousness n., Syn. grave,solemn,earnest,important,severe
sheerly(เชียร์'ลี) adv. จริงจัง,โดยตลอด

English-Thai: Nontri Dictionary
candid(adj) จริงจัง,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีอคติ
downright(adj) จริงจัง,ชัดแจ้ง,โดยสิ้นเชิง
downright(adv) อย่างจริงจัง,อย่างแท้ๆ,ทีเดียว,อย่างสิ้นเชิง,เต็มที่
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง,จริงจัง,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้น
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
gravity(n) ความถ่วง,แรงดึงดูด,ความเอาการเอางาน,ความสำคัญ,ความจริงจัง
LIGHT-light-minded(adj) ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า
MATTER-OF-matter-of-fact(adj) ตามความจริง,จริงจัง,ไม่เพ้อฝัน
mimic(adj) ไม่จริงจัง,ชอบล้อเลียน,เล่นๆ
practically(adv) อย่างจริงจัง,แท้จริง,ปฏิบัติจริง,ได้ผล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
本気[ほんき, honki] (adj adv) จริงจัง, เอาจริง, ไม่ล้อเล่น

French-Thai: Longdo Dictionary
consacrer(vt) |je consacre, tu consacres, il consacre, nous consacrons, vous consacrez, ils consacrent| อุทิศตัว, ทุ่มเทอย่างจริงจัง, See also: S. dédicacer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top