Search result for

ง่าม

(54 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ง่าม-, *ง่าม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ง่าม[N] prong, See also: tine, point, fork, Example: เขานั่งพิงพนักเก้าอี้นัยน์ตาเหม่ออยู่ที่ควันซิการ์ล่องลอยขึ้นมาจากง่ามนิ้ว, Count unit: ง่าม, Thai definition: ลักษณะหรือสิ่งที่แยกออกเป็น 2 หรือ 3 เป็นต้น เช่นง่ามไม้ ไม่ง่าม ง่ามมือ สามง่าม
ง่ามขา[N] groin, See also: crotch, Syn. ขาหนีบ, Example: หล่อนรู้สึกเจ็บเหมือนง่ามขาจะฉีกให้ได้, Count unit: ง่าม
ง่ามถ่อ[N] bald in the middle of a head, Example: พี่ชายของฉันอายุยังไม่มากเลย แต่เริ่มมีง่ามถ่อเสียแล้ว, Count unit: อัน, Thai definition: ลักษณะหัวที่มีผมเถิกเข้าไป 2 แฉกเหมือนง่ามถ่อ
ง่ามมือ[N] skin bridging the fingers, See also: skin between the fingers, Ant. ง่ามเท้า, Example: สิ่งสกปรกมากมายจะติดตามนิ้วมือและง่ามมือ ดังนั้นควรล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้ง, Count unit: ง่าม, Thai definition: ส่วนของมือที่มีลักษณะเป็นง่ามอยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือ
ง่ามเท้า[N] skin bridging the toes, See also: skin between the toes, Syn. ง่ามตีน, Ant. ง่ามมือ, Example: กลากที่ขึ้นตามง่ามเท้าเรียกว่า ฮ่องกงฟุต ผิวหนังจะเป็นแผ่นขาวยุ่ยๆ ลอกได้, Count unit: ง่าม, Thai definition: ส่วนของเท้าที่มีลักษณะเป็นง่ามอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วถัดไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ง่ามน. ลักษณะหรือสิ่งที่แยกออกเป็น ๒ หรือ ๓ เป็นต้น เช่น ง่ามไม้ ไม้ง่าม สามง่าม, โดยปริยายใช้หมายถึงถ้อยคำที่มีความหมายได้ ๒ ทาง คือ ทั้งทางสุภาพและไม่สุภาพ เช่น พูดสองง่าม.
ง่ามน. ชื่อมดชนิด Pheidologeton diversus (Jerdon) ในวงศ์ Formicidae สีนํ้าตาลแก่จนเกือบดำตลอดตัว มีกลิ่นเฉพาะตัว อยู่กันเป็นฝูง ในฝูงจะพบมดเฝ้ารังมีขากรรไกรเป็นง่ามใหญ่ ลำตัวยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร ส่วนมดงานลำตัวยาวเพียงประมาณ ๓ มิลลิเมตร.
ง่ามถ่อน. ไม้ที่มีรูปร่างโค้งคล้ายง่ามมือที่เสียบปลายถ่อเอาไว้สำหรับให้หัวไหล่ดันถ่อได้ถนัด มักจะใช้ผ้าพันเพื่อกันไม่ให้ไหล่เจ็บ, เหล็กที่มีรูปร่างโค้งคล้ายเขาควายมีปลอกอัดที่โคนถ่อ ใช้สำหรับตู๊เรือหรือสำหรับกดลงในดินเพื่อไม่ให้โคนถ่อจมลึกลงไป, ลักษณะหัวที่มีผมเถิกเข้าไปเป็น ๒ แฉกเหมือนง่ามถ่อ.
ง่ามมือน. ช่วงโค้งระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
axilง่าม, ซอก [กิ่ง, ใบ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
leaf axilง่ามใบ, ซอกใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Furcationง่ามรากฟัน [การแพทย์]
Metatarsus Latusง่ามนิ้วเท้ากลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is so silly. what does it matter who says it first?มันงี่เง่ามาก มันไม่สำคัญหรอกว่าใครจะพูดก่อน Pret-a-Poor-J (2008)
My idiot cousin had a baby, it's nothing what cousin had a baby?ของฉันมีคนที่โง่เง่ามากลูกพี่ลูกน้องทารก, ช่างเถอะ สิ่งที่มีลูกพี่ลูกน้องทารก? Gas Pills (2008)
You're an idiot.คุณเป็นคนที่โง่เง่ามาก. Gas Pills (2008)
And you once met Bono, which I suspect is total bullshit.แล้วคุณเคยเจอกับโบโน่ครั้งนึง ซึ่งฉันคิดว่าเขาเป็นคนโง่เง่ามาก Made of Honor (2008)
- I think that any school that will not take you would be completely missing out and stupid.ที่ไม่ยอมให้เธอเรียน ก็งี่เง่ามาก แล้วก็พลาดมากด้วย Loyal and True (2008)
This is complete crap, man.นี่มันงี่เง่ามากเลยว่ะ Invictus (2009)
That is a ridiculous and offensive question.มันไร้สาะมาก และเป็นคำถามที่งี่เง่ามาก. The Fourth Kind (2009)
Well,I feel stupid doing this.ฉันรู้สึกงี่เง่ามากเลยที่ทำแบบนี้ The Monster at the End of This Book (2009)
There's enough space and ventilation to accommodate an embalming suite.เค้างุ่มง่ามต่อหน้าคนอื่น, โดยเฉพาะผู้หญิง Cold Comfort (2009)
I just think it's ridiculous that we're engaged and not living together.แต่มันงี่เง่ามากเลย ที่เราหมั้นกันแล้วแต่ดันไม่อยู่ด้วยกัน Sir Lancelot's Litter Box (2009)
- Yeah, that's what I thought at first, and then I realized that's stupid.และหลังจากนั้นฉันก็ตระหนักว่านั่นมันโง่เง่ามาก Crime Doesn't Pay (2009)
Oh, that would be way too awkward. She's my boss.เฮ้อ มันคงดูงุ่มง่าม เพราะเขาเป็นเจ้านายฉัน The Story of Lucy and Jessie (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ง่าม[n.] (ngām) EN: prong ; tine ; point ; fork   FR: fourche [f] ; trident [m]
ง่ามขา[n. exp.] (ngām khā) EN: groin ; crotch   FR: entrejambe [m]
ง่ามถ่อ[n. exp.] (ngāmthø) EN: bald in the middle of a head   
ง่ามมือ[n. exp.] (ngām meū) EN: skin bridging the fingers ; skin between the fingers   
ง่ามเท้า[n. exp.] (ngām thāo) EN: skin bridging the toes ; skin between the toes   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
axil[N] ง่ามไม้
crotch[N] ง่าม
fork[N] ง่าม, See also: เหล็กง่าม, สิ่งที่เป็นง่าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน,หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว,ตะแกรงย่าง,เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) ,ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
bearish(แบ'ริช) adj. คล้ายหมี,หยาบ,งุ่มง่าม,อารมณ์ร้าย, Syn. clumsy
blunder(บลัน'เดอะ) {blundered,blundering,blunders} n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด,เดินเซ่อ,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,พูดออกมาอย่างโง่,แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering (บลัน'เดอริง) adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่
bollix(บอล'ลิคช) vt. งุ่มง่าม,เซ่อซ่า,ทำให้ยุ่ง
bungle(บัง'เกิล) vt. ทำอย่างงุ่มง่าม,ทำอย่างลวก. vt. ทำอย่างเลว. n. งานเลว,งานลวก,งานหยาบ, See also: bungler n. ดูbungle
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
clomp(คลอมพฺ) vi. เดินหนักดังและงุ่มง่าม
clump(คลัมพฺ) n. หมู่ต้นไม้,ก้อน,กลุ่ม v. เดินหนักและงุ่มง่าม,จับกันเป็นกลุ่มก้อน, See also: clumpy,clumpish, Syn. bunch,

English-Thai: Nontri Dictionary
awkward(adj) เชื่องช้า,งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เก้อ,เจื่อนๆ
awkwardly(adv) อย่างเชื่องช้า,อย่างงุ่มง่าม,อย่างเก้งก้าง
awkwardness(n) ความเชื่องช้า,ความงุ่มง่าม,ความเปิ่น,ความอึกอัก
bearish(adj) คล้ายหมี,งุ่มง่าม,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย
clump(vi) เดินงุ่มง่าม,เดินกะเผลก
clumsiness(n) ความเชื่องช้า,ความเซ่อซ่า,ความซุ่มซ่าม,ความงุ่มง่าม
elephantine(adj) เหมือนช้าง,ใหญ่โต,อืดอาด,ของช้าง,อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
equivocate(vi) พูดสองแง่สองง่าม,พูดกำกวม,พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย
equivocation(n) การพูดสองแง่สองง่าม,การพูดอ้อมค้อม,การพูดกำกวม

German-Thai: Longdo Dictionary
Ungeschicklichkeit(n) |die, pl. Ungeschicklichkeiten| การที่ไร้ทักษะ, ความงุ่มง่าม, ความไม่มีพรสวรรค์ เช่น Oft schimpft man über seine eigene Ungeschicklichkeit, wenn man beispielsweise beim Essen aufs Hemd kleckert.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top