Search result for

งุ่มง่าม

(47 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งุ่มง่าม-, *งุ่มง่าม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งุ่มง่าม[ADV] slowly, See also: clumsily, awkwardly, unskillfully, Syn. ชักช้า, เชื่องช้า, Ant. คล่องแคล่ว, ว่องไว, Example: ฉันเห็นแมลงด้วงตัวหนึ่งคลานงุ่มง่ามมาในระหว่างต้นหญ้าและใบไม้แห้ง, Thai definition: ชักช้า, ไม่คล่องแคล่วว่องไว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งุ่มง่ามว. ชักช้า, ไม่คล่องแคล่วว่องไว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's enough space and ventilation to accommodate an embalming suite.เค้างุ่มง่ามต่อหน้าคนอื่น, โดยเฉพาะผู้หญิง Cold Comfort (2009)
Oh, that would be way too awkward. She's my boss.เฮ้อ มันคงดูงุ่มง่าม เพราะเขาเป็นเจ้านายฉัน The Story of Lucy and Jessie (2009)
And my more awkward agenda.แล้วก็งุ่มง่าม Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
Literally poor white trash, taking her places that the rich fumbling boy couldn't.ผู้หญิงไร้ค่าจริงๆ พาเธอไปในที่ที่ หนุ่มรวยงุ่มง่ามทำไม่ได้ Questions and Antlers (2010)
By that Terribly uncoordinated Finn Hudson.ฟินน์ ฮัดสันจอมงุ่มง่าม Hell-O (2010)
Clumsy.งุ่มง่าม The Ballad of Booth (2010)
No, now I have to deal with fumbled plays from my own team?ไม่สิ ตอนนี้ฉันต้องรับมือกับ การเล่นที่งุ่มง่ามของทีมของฉัน Middle Man (2010)
Well, this is awkward.นี่มันงุ่มง่ามสุดๆ A Night of Neglect (2011)
I mean they're practically designed to make us look awkward.ทำให้พวกเราดูงุ่มง่ามไปเลย Prom Queen (2011)
In an especially ham-fisted way.ในแบบที่งุ่มง่ามอย่างงี้ Someone to Watch Over Me (2011)
I feel weird too I don't feel anything reallyฉันได้ยินมาว่าเวลาที่เธอนอนกับผู้ชายคนอื่นนอกจาก ซู ฮวาน เธอจะงุ่มง่าม Little Black Dress (2011)
Are you all right? Oh? Hye-ji says she's coming hereฉันก็งุ่มง่ามประจำแหละ แต่ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไง Little Black Dress (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งุ่มง่าม[adj.] (ngūm-ngām) EN: slow ; clumsy ; awkward   FR: lourdaud ; pataud ; maladroit
งุ่มง่าม[adv.] (ngūm-ngām) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully   FR: maladroitement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awkward[ADJ] งุ่มง่าม, See also: ติดขัด, ที่ดูไม่คล่องแคล่ว, Syn. clumsy, inept, ungraceful, unskillful
bearish[ADJ] งุ่มง่าม, See also: ชักช้า, Syn. clumsy
bungle[N] พลาด, See also: งุ่มง่าม, เสียที, Syn. error, Ant. correctness
cack-handed[ADJ] งุ่มง่าม, Syn. clumsy, awkward
fumble with[PHRV] ทำซุ่มซ่าม, See also: งุ่มง่าม
fumble[VI] เงอะงะ, See also: งุ่มง่าม, ซุ่มซ่าม, Syn. flounder, grope
fumble[VT] เงอะงะ, See also: งุ่มง่าม, ซุ่มซ่าม
gawky[ADJ] ซุ่มซ่าม, See also: งุ่มง่าม, เก้งก้าง, Syn. ungainly, gangly, Ant. graceful
left-handed[ADJ] เงอะงะ, See also: งุ่มง่าม, Syn. awkward, clumsy
ham-handed[SL] งุ่มง่าม, See also: อืดอาด, ไม่คล่องแคล่ว, ไม่ว่องไว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
bearish(แบ'ริช) adj. คล้ายหมี,หยาบ,งุ่มง่าม,อารมณ์ร้าย, Syn. clumsy
blunder(บลัน'เดอะ) {blundered,blundering,blunders} n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด,เดินเซ่อ,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,พูดออกมาอย่างโง่,แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering (บลัน'เดอริง) adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่
bollix(บอล'ลิคช) vt. งุ่มง่าม,เซ่อซ่า,ทำให้ยุ่ง
bungle(บัง'เกิล) vt. ทำอย่างงุ่มง่าม,ทำอย่างลวก. vt. ทำอย่างเลว. n. งานเลว,งานลวก,งานหยาบ, See also: bungler n. ดูbungle
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
clomp(คลอมพฺ) vi. เดินหนักดังและงุ่มง่าม
clump(คลัมพฺ) n. หมู่ต้นไม้,ก้อน,กลุ่ม v. เดินหนักและงุ่มง่าม,จับกันเป็นกลุ่มก้อน, See also: clumpy,clumpish, Syn. bunch,
clumsy(คลัม'ซี) adj. งุ่มง่าม,เซ่อซ่า, See also: clumsily adv. ดูclumsy clumsiness n. ดูclumsy

English-Thai: Nontri Dictionary
awkward(adj) เชื่องช้า,งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เก้อ,เจื่อนๆ
awkwardly(adv) อย่างเชื่องช้า,อย่างงุ่มง่าม,อย่างเก้งก้าง
awkwardness(n) ความเชื่องช้า,ความงุ่มง่าม,ความเปิ่น,ความอึกอัก
bearish(adj) คล้ายหมี,งุ่มง่าม,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย
clump(vi) เดินงุ่มง่าม,เดินกะเผลก
clumsiness(n) ความเชื่องช้า,ความเซ่อซ่า,ความซุ่มซ่าม,ความงุ่มง่าม
elephantine(adj) เหมือนช้าง,ใหญ่โต,อืดอาด,ของช้าง,อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม
hulk(n) คนอุ้ยอ้าย,คนงุ่มง่าม,ซากเรือเก่าๆ
hulking(adj) อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม,ใหญ่,เทอะทะ
lumber(vi) อุ้ยอ้าย,โซเซ,งุ่มง่าม

German-Thai: Longdo Dictionary
Ungeschicklichkeit(n) |die, pl. Ungeschicklichkeiten| การที่ไร้ทักษะ, ความงุ่มง่าม, ความไม่มีพรสวรรค์ เช่น Oft schimpft man über seine eigene Ungeschicklichkeit, wenn man beispielsweise beim Essen aufs Hemd kleckert.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top