Search result for

งานเลี้ยง

(62 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งานเลี้ยง-, *งานเลี้ยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานเลี้ยง[N] banquet, See also: feast, dinner, dinner party, Syn. งานกินเลี้ยง, งานสังสรรค์, Example: หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้นลง ขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรมด้วยนะคะ, Count unit: งาน
งานเลี้ยงส่ง[N] send-off party, See also: farewell banquet, Syn. งานเลี้ยงอำลา
งานเลี้ยงอำลา[N] farewell banquet, See also: send-off party, Syn. งานเลี้ยงส่ง
งานเลี้ยงรับรอง[N] welcoming party, Syn. งานเลี้ยงต้อนรับ, Ant. งานเลี้ยงส่ง
งานเลี้ยงค็อกเทล[N] cocktail party
งานเลี้ยงต้อนรับ[N] welcoming party, See also: banquet, feast, Syn. งานต้อนรับ, Example: บริษัทจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้จัดการคนใหม่, Count unit: งาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมโภชงานเลี้ยง, งานฉลองในพิธีมงคลเพื่อความยินดีร่าเริง เช่น งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี งานสมโภชพระสุพรรณบัฏ (ใช้เฉพาะแต่ในงานพระราชพิธี).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
State Banquetงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประมุขของรัฐผู้รับจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขของรัฐผู้มาเยือน สำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งประมุขของรัฐผู้มาเยือนอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ประมุขของรัฐผู้รับ เรียกว่า Return Banquet [การทูต]
sit-down dinnerงานเลี้ยงอาหารค่ำที่มีการจัดแผนผังที่นั่ง [การทูต]
Vin d' honneurงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ จัดขึ้นในเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลาประมาณ 11.00 น. - 13.00 น. งานนี้เจ้าภาพจะเป็นเจ้าภาพเดี่ยว และไม่เชิญคู่สมรสของแขกที่เชิญ [การทูต]
working lunchงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเจรจาทำงาน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That despite events at last night's reception,ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่งานเลี้ยงต้อนรับเมื่อคืน New Haven Can Wait (2008)
You know, I have this charity gala.คุณรู้ใช่มั้ยว่าฉันมีงานเลี้ยงการกุศล There Might be Blood (2008)
Take her to the charity gala. When you get there,พาเธอไปงานเลี้ยงการกุศล There Might be Blood (2008)
And I'm thinking we hit socialistaฉันว่าเราไปงานเลี้ยงดีกว่า ก่อนที่เราจะไป บีทริช There Might be Blood (2008)
Serena, blair and I are going to the gala.ฉัน แบลร์ แล้วก็ เซรีน่า จะไปงานเลี้ยงกัน- - คุณจะไปด้วยมั้ย There Might be Blood (2008)
This is the new york philanthropic society'sนี่มันงานเลี้ยงการกุศลประจำปีของชาวนิวยอร์ก There Might be Blood (2008)
That's quite a cocktail, isn't it?อย่างกับกินงานเลี้ยงค็อกเทลเลยสินะ And How Does That Make You Kill? (2008)
I understand the champion escorts my lady to the feast.กระหม่อมเข้าใจว่าผู้ที่ชนะในการแข่งขันนี้ จะได้เป็นคู่ควงของท่านหญิงในงานเลี้ยง Valiant (2008)
See you at the feast.เจอกันที่งานเลี้ยงนะ Valiant (2008)
Looks like I'll be going to the feast after all.ดูเหมือนว่าข้าจะต้องไปงานเลี้ยงซะแล้วสิ Valiant (2008)
Enjoy the celebrations.ไปสนุกกับงานเลี้ยงเถอะ Lancelot (2008)
I have no interest in going to a party-น่าขายหน้าจริงๆเลย ฉันไม่สนใจงานเลี้ยงหรอก Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งานเลี้ยง[n. exp.] (ngān līeng) EN: dinner party ; banquet ; feast ; party   FR: banquet [m] ; réception [f] ; festin [m] ; dîner [m]
งานเลี้ยงฉลองปีใหม่[n. exp.] (ngān līeng chaløng pīmai) EN: New Year party   
งานเลี้ยงต้อนรับ[n. exp.] (ngān līeng tønrap) EN: reception   FR: réception [f]
งานเลี้ยงวันเกิด[n. exp.] (ngān līeng wankoēt) EN: birthday party   FR: réception d'anniversaire [f]
งานเลี้ยงอาหารค่ำ [n. exp.] (ngān līeng āhān kham) EN: dinner party ; banquet   FR: banquet [m] ; dîner [m]
งานเลี้ยงอำลา[n. exp.] (ngān līeng amlā) EN: farewell party   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bacchanal[N] งานเลี้ยงฉลองเทพเจ้าแบ็กคัส, See also: เทพแห่งเหล้าองุ่น&ความอุดมสมบูรณ์, Syn. carnival, celebration
ball[N] งานบอล, See also: งานเลี้ยง, Syn. party, promenade
banquet[N] งานเลี้ยง, See also: งานรื่นเริง, Syn. party, gala
blowout[N] งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่, Syn. party
dinner[N] งานเลี้ยงอาหารค่ำ, See also: อาหารมื้อที่จัดเป็นเกียรติแก่บุคคลเนื่องในโอกาสสำคัญ, Syn. affair, banquet, festivity, gala
feast[N] งานฉลอง, See also: งานเลี้ยง, งานเทศกาล, Syn. banquet, festival, carnival
fest[N] เทศกาล, See also: งานเลี้ยง
fry[N] งานเลี้ยงที่มีอาหารประเภททอด
levee[N] งานเลี้ยงรับรองผู้มีเกียรติ, See also: งานเลี้ยงสโมสรสันนิบาต
luncheon[N] งานเลี้ยงอาหารกลางวัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banquet(แบง'เควท) n. การรับประทานอาหารอย่างฟุ่มเฟือย,งานเลี้ยง vt. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ,ไปรับประทานอาหารในงานเลี้ยง, See also: banqueter n. ดูbanquet, Syn. lavish meal -Conf. banquet
blowout(โบล'เอาทฺ) n. การระเบิดออกของยางรถ,การทะลักออกของน้ำหรือแก๊ส,ฟิวส์ไฟฟ้าที่หลอมละลาย,งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่
bridal(ไบร'เดิล) adj. เกี่ยวกับเจ้าสาว,ซึ่งเกี่ยวกับการแต่งงาน n. การแต่งงาน,งานเลี้ยงแต่งงาน
celebrate(เซล'ละเบรท) {celebrated,celebrating,celebrates} v. ฉลอง,ประกอบพิธี,เฉลิม,ประกาศ,สรรเสริญ,ยกย่อง,ทำพิธี,จัดงานเลี้ยงฉลอง, See also: celebrative adj. ดูcelebrate celebrator n. ดูcelebrate -Conf. celibate
croupier(คร'เพียร์) n. คนเก็บเงินและจ่ายเงินที่โต๊ะการพนัน,ผู้ช่วยเจ้าภาพงานเลี้ยง
farewell(แฟรฺเวล') interj. สวัสดี,พบกันใหม่,ลาก่อน,ขอให้เป็นสุข. -n. คำร่ำลา,การจากไป,งานเลี้ยงอำลา adj. ที่สุด,เป็นการอำลา, Syn. parting,good-by
feast(ฟีสทฺ) {feasted,feasting,feasts} n. พิธีฉลอง,งานเลี้ยง,งานฉลอง,อาหารมากมาย.v. จัดงานเลี้ยง,เลี้ยงฉลอง,ทำให้ยินดี,ทำให้เพลิดเพลิน, See also: feaster n.
fete(เฟท) {feted,feting,fetes} n. การเลี้ยงฉลองทางศาสนา,วันหรืองานเลี้ยงฉลองทางศาสนา,วันเฉลิมฉลอง,วันหยุด,การเลี้ยงเฉลิมฉลอง,การรื่นเริง. vt. เลี้ยงฉลองต้อนรับ,เลี้ยงฉลองเป็นเกียรติแก่
gaudy(กอ'ดี) adj. หรูหรา,ฉูดฉาด,บาดตา,ขี้โอ่,โอ้อวด.n. งานเลี้ยงฉลองอย่างเอิกเกริก, See also: gaudily adv. gaudiness n., Syn. showy,flashy,garish
omnium-gatherum(ออมนิอัมแกธ'เธอะรัม) n. การเก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่าง,การเก็บรวบรวมหลายสิ่งหลายอย่าง,งานเลี้ยงที่คนทุกประเภทมาร่วมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
banquet(n) การเลี้ยงอาหาร,งานเลี้ยง
feast(vi) กินเลี้ยง,ร่วมงานฉลอง,ร่วมงานเลี้ยง
masquerade(n) งานเลี้ยงสวมหน้ากาก,การปลอมแปลงตัว,การหลอกลวง
party(n) พรรค,พวก,ฝ่าย,งานเลี้ยง,คู่ความ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
忘年会[ぼうねんかい, bounenkai] (n) งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า
慰労会[いろうかい, iroukai] (n) งานเลี้ยงขอบคุณ
新年会[しんねんかい, shinnenkai] (n) งานเลี้ยงปีใหม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
パーティー[pa^tei^] (n) งานเลี้ยงปาร์ตี้ ,งานสังสรรค์

German-Thai: Longdo Dictionary
Fest(n) |das, pl. Feste| งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานปาร์ตี้
stattfinden(vi) |fand statt, hat stattgefunden| เกิดขึ้น ใช้กับงานหรือเหตุการณ์ที่มีการเตรียมการณ์ เช่น Sein Geburtstagsparty findet morgen statt. งานเลี้ยงครบรอบวันเกิดของเขามีขึ้นพรุ่งนี้
ansprechen(vt) |sprach an, hat angesprochen| ทัก, เอ่ย, พูดจาทักทาย เช่น Er hat als erstes mich auf der Party angesprochen. เขาเป็นคนแรกที่ทักฉันในงานเลี้ยง
Anlass(n) |der, pl. Anlässe| โอกาส, วาระพิเศษ เช่น Was ist der Anlass für dieses Fest? งานเลี้ยงนี้เนื่องในโอกาสใด
sich umziehen(vt) |zog sich um, hat sich umgezogen| เปลี่ยนเสื้อผ้า เช่น Tum, gib mir 5 Minuten bitte! Ich muß mich für die Party umziehen. ตุ้มครับ ขอเวลาผมห้านาทีนะ ได้โปรด ผมต้องเปลี่ยนชุดสำหรับงานเลี้ยงก่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top