Search result for

งานศิลปะ

(32 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งานศิลปะ-, *งานศิลปะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานศิลปะ[N] art, Example: เขาชื่นชมอยู่กับงานศิลปะได้เป็นวันๆ อย่างไม่เบื่อหน่ายเลย, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการใช้ฝีมือทางการช่างซึ่งแสดงออกถึงอารมณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
artistic workงานศิลปะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
work of artงานศิลปะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artistic performanceงานศิลปะการแสดง [TU Subject Heading]
Grassworkงานศิลปะจากต้นไม้ประเภทหญ้า [TU Subject Heading]
Masterpiece, Artisticงานศิลปะชิ้นเอก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is this the new minimalism?นี่มันเป็นงานศิลปะที่ใช้ของน้อยหรือไงฮะ? There Might be Blood (2008)
I finally get to see your work of art again.ฉันได้ดูงานศิลปะของเธออีกครั้ง Heartbreak Library (2008)
They shot the hell out of my painting'!พวกมันยิงผลงานศิลปะชั้น! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And she wondered if she could ever meet somebody... that could make her feel this... passionate as that work of art.และเธอห่วงว่า เธอจะไม่พบใคร ที่จะทำให้เธอหลงไหล ได้เท่ากับงานศิลปะนั่น Made of Honor (2008)
Hippies, draft dodgers, dilettantes, the same people who'd spit on me when I got back from Vietnam.พวกฮิปปี้ พวกหนีเกณฑ์ทหาร\ พวกคลั่งงานศิลปะ มันก็พวกเีดียวกันที่ถ่มน้ำลายใส่ผม ตอนที่ผมกลับมาจากสงครามเวียดนาม Frost/Nixon (2008)
Using your uncles old warehouse as your little art project.ให้โกดังเก็บของเก่าของลุงคุณ เป็นสร้างงานศิลปะเล็กๆของคุณ Emotional Rescue (2009)
That's where they made Lord of the Rings.ฉันพูดถึงเราย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นกัน โย่ว ฉันหมายถึง เธอได้ทำงานศิลปะของเธอ Phoenix (2009)
It is, actually, because that is when I decided that I don't want this piece of art that I slaved over hanging in the house you are sharing with your new girlfriend.ใช่ นั่นแหละ จริงๆแล้ว เพราะเมื่อฉันตัดสินใจ ที่ฉันไม่อยากให้ผลงานศิลปะที่ฉันทุ่มเทอย่างหนัก Crime Doesn't Pay (2009)
Orson's going to get half of everything, including your jewelry, your artwork, your antiques.ออร์สันจะได้ทุกอย่างครึ่งนึง รวมทั้งเครื่องเพชร งานศิลปะ ของโบราณของคุณด้วย Marry Me a Little (2009)
The furniture, the rugs, the art.เฟอร์นิเจอร์ พรม งานศิลปะ ตู้เสื้อผ้าของฉัน Remains of the J (2009)
Nobody wants to buy art right now. Look,i'm the one with the expensive yale tuition. Please let me help.ไม่มีใครต้องการซื้องานศิลปะตอนนี้ละมั้ง ฟังนะ ค่าเล่าเรียนที่เยลมันแพงมาก Seder Anything (2009)
That's allan levy, the art collector.นั่นคือ แอลเลน เลวี่ นักสะสมงานศิลปะ Seder Anything (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
art dealer(n ) ผู้ประกอบกิจการซื้อขายงานศิลปะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collection[N] งานศิลปะในพิพิธภัณฑ์
craft[N] งานศิลปะที่ต้องทำด้วยมือ
fine arts[N] วิจิตรศิลป์, See also: งานศิลปะที่มุ่งเรื่องความสวยงาม
magnum opus[N] งานศิลปะชิ้นเอก, See also: งานศิลปะที่เยี่ยมที่สุด, Syn. masterpiece
minimalism[N] งานศิลปะที่ใช้สิ่งของน้อยชิ้นแต่ให้คุณค่ามาก
replica[N] งานศิลปะที่จำลองจากของจริง, See also: ของจำลอง, Syn. imitation, model
work of art[N] งานศิลป์, See also: งานศิลปะ
work of art[N] งานศิลปะ เช่นภาพเขียน หรือรูปปั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gallery(แกล'เลอรี) n. ระเบียง,ดาดฟ้า,ทางเดินมีหลังคา,เฉลียง,ที่นั่งชั้นบน เป็นระเบียงยาวในโรงมหรสพ-โรงละคร-โบสถ์-ห้องประชุม,เฉลียงภาพ,ห้องแสดงผลงานศิลปะห้องถ่ายรูป,ทางใต้ดิน,อุโมงค์,คนดูโรงมหรสพหรือโรงละครที่เสียค่าบัตรต่ำสุด, Syn. pass
statue(สแทช'ชุ) n. รูปปั้น,รูปสลัก,รูปแกะสลัก,รูปหล่อ,ผลงานศิลปะสามมิติที่จำลองรูปคนหรือสัตว์, Syn. sculpture,figure
work of artn. งานศิลปะ, Syn. masterwork

English-Thai: Nontri Dictionary
classic(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค
classical(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top