Search result for

งอม

(39 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งอม-, *งอม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งอม[V] be overripe, See also: be too ripe, Syn. สุกจัด, แก่จัด, Ant. อ่อน, ดิบ, Example: ถ้าไปตลาดอย่าลืมซื้อมะละกอด้วยนะ เอาลูกที่สุกกำลังดีไม่งอมจัด, Thai definition: สุกจัดจนเกือบเน่าหรือเละ
งอม[V] suffer, See also: be very uncomfortable, Example: ตั้งแต่โดนกรณีจอร์จบุช-ซัดดัมซัดเอาจนงอมก็เพิ่งจะมาว่างเขียนตอนนี้แหล่ะ, Thai definition: ได้รับทุกข์ทรมานมาก
งอมแงม[ADV] inveterately, See also: habitually, confirmingly, chronically, Syn. ติดเป็นนิสัย, Example: เขาต้องหาวิธีจัดการกับลูกน้องไม่กี่คนที่ติดฝิ่นงอมแงม, Thai definition: เลิกได้ยาก
งอมแงม[ADV] badly, See also: severely, seriously, Syn. รุนแรงมาก, ร้ายแรงมาก, แย่มาก, Example: ผมถูกหวัดกินเสียงอมแงมจนต้องหยุดงานไปหลายวัน, Thai definition: แก้ได้ยาก, รักษาได้ยาก
งอมพระราม[ADV] severely, See also: seriously, badly, Syn. รุนแรงมาก, ร้ายแรงมาก, แย่มาก, Example: ถนนสายนี้เคยมีตำรวจจราจรถูกรถยนต์ชนหรือทับเสียงอมพระรามไปแล้วหลายคน, Thai definition: มีความทุกข์ยากลำบากเต็มที่
งอมืองอเท้า[V] be inert, Syn. งอมืองอตีน, ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, Ant. ขยัน, ดิ้นรน, Example: ภรรยาเขางอมืองอเท้าอยู่บ้านเฉยๆ ให้สามีหาเลี้ยงคนเดียว, Thai definition: ไม่แสวงหางานทำ, ไม่ขวนขวาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งอมว. สุกจัดจนเกือบเน่าหรือเละ เช่น กล้วยงอม มะม่วงงอม, โดยอนุโลมใช้กับคนที่แก่มากจนทำอะไรไม่ไหว เช่น ปีนี้คุณยายดูงอมมาก, โดยปริยายหมายความว่า แย่ เช่น ถูกใช้ให้ทำงานเสียงอม, บอบชํ้า เช่น ถูกตีเสียงอม, ได้รับทุกข์ทรมานมาก เช่น เป็นไข้เสียงอม.
งอมพระรามว. มีความทุกข์ยากลำบากเต็มที่ เช่น ทศกัณฐ์จะงอมพระรามที่ไหน เกรงพระรามจะงอมพระรามไปเองเสียอีก (ลักวิทยา).
งอมืองอตีนก. เกียจคร้าน, ไม่สนใจขวนขวายทำการงาน, ไม่คิดสู้.
งอมแงมว. เลิกได้ยาก เช่น ติดฝิ่นงอมแงม, แก้ได้ยาก, รักษาได้ยาก, เช่น เจ็บงอมแงม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're the ones that's gay for sucking' my dick!พวกแกนั่นแหละเกย์ ที่ต้องอมนกเขาให้ฉัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Right now, she's probably got two uncircumcised dicks... dangling in front of her throat.ตอนนี้ เธอก็คงอมสองนกเขาที่ไม่ได้ขลิป... ใส่ลงเข้าไปในคอเธอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
One thing's for sure, sitting around being miserable won't make things any happier.แหม แต่อย่างนึงแน่ๆล่ะ นั่งอมทุกข์อยู่อย่างงี้ มันไม่ทำให้มีความสุขขึ้นได้หรอกนะคะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
If I were holding out on you, what would I be doing here now?ฉันจะแกล้งอมพะนำ ให้มันเสียเวลาอยู่อย่างนี้ทำไม Duplicity (2009)
Like what kind of medical issues? You got penis withdrawal?มีปัญหาด้านสุขภาพแบบไหนงั้นเหรอ ต้องอมกระเจี้ยวแก้ป่วยงั้นเหรอ Bit by a Dead Bee (2009)
I couldn't stand to spend another second in that house.ผมจะอยู่เฉยๆงอมืองอเท้า อยู่แต่ในบ้านเฉยๆไม่ได้ Bit by a Dead Bee (2009)
You're not gonna want me when I look like a grandmother.เธอไม่ต้องการฉันแน่ เวลาฉันแก่งอมเหมือนคุณยาย The Twilight Saga: New Moon (2009)
I am the sunlight on ripened grain.ฉันเปนแสงพระอาทิตย์บนเมล็ดข้าวที่สุกงอม Desert Cantos (2009)
My name is Rachel Berry... and I'll be singing "On My Own" from the seminal Broadway classic Les Mis.หวัดดีค่ะ หนูชื่อเรเชล แบร์รี่... หนูจะร้องเพลง "On My Own" จากละครเพลงอมตะ เลส์ เมส Pilot (2009)
It's in your wheelhouse, and I know you know it from the radio because it's a classic.นายร้องได้ ฉันรู้ว่านาย เคยฟังจากวิทยุ เพราะมันเป็นเพลงอมตะ Ballad (2009)
In the words of khan noonn singh in the immortal wrath of Khan, "he tasks me.หรือในคำพูดของคาห์น นูเนี่ยน ซิงจ์ จากหนังอมตะศึกสลัดอวกาศว่า The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
You were on your knees with a nice dick in your mouth!เธอคุกเข่าแล้วกำลังอมไอ้จ้อนไว้ในปากนะ Frankie & Alice (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งอม[v.] (ngøm) EN: be overripe ; be too ripe   
งอม[v.] (ngøm) EN: suffer ; be very uncomfortable   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow)
amoeboid(อะมี' บอยด์) คล้ายหรือเกี่ยวกับอะมีบา -amoeboidism adj. การเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวที่คล้ายการเคลื่อนที่ของอมีบา
cmykย่อมาจาก cyan (ฟ้าอมเขียว) magenta (แดงอมม่วง) yellow (เหลือง) key (ดำ) ซึ่งเป็นชื่อสีที่นำมาใช้ การผสมสีทั้ง 4 นี้ จะทำให้เกิดสีได้อีกหลายร้อยสี นำมาใช้ในการพิมพ์สีต่าง ๆ ดู RGB ประกอบ
coral(คอ'เริล) n. หินปะการัง,สิ่งหรือของประดับที่ทำด้วยหินปะการัง,สีหินปะการัง (สีแดงอมเหลืองหรือชมพู) ,กลุ่มไข่กุ้ง. adj. ซึ่งทำด้วยหรือประกอบด้วยหินปะการัง,คล้ายหินปะการัง
fawn(ฟอน) n. ลูกกวาง (โดยเฉพาะที่ยังไม่หย่านม) ,สีเหลืองอมน้ำตาล. vi. (กวาง) ให้กำเนิดลูก. vt. ประจบ,กระดิกหางและแสดงความชอบหรือขอความสงสาร., See also: fawner n. fawningly adv. fawningness n.
fuchsia(ฟู'ซะ) n. พืชไม้ดอกสวยงามสีแดงอมม่วง
fulvousadj. สีเหลืองอมน้ำตาล,สีชา
gamboge(แกมโบจฺ') n. รง,รงทอง,สีเหลือง,สีเหลืองอมส้ม., See also: gambogian adj., Syn. cambogia
ginger(จิน'เจอะ) n. ขิง,สีน้ำตาลแดงอมเหลือง
gingery(จิน'จะรี) adj. คล้ายขิง,กลิ่นฉุน,เผ็ดอย่างออกรส,สีขิง (เหลืองอมน้ำตาลแดง)

English-Thai: Nontri Dictionary
FULL-full-fledged(adj) เต็มเปี่ยม,เพียบ,แปล้,เต็มที่,สุกงอม
ripe(adj) งอม,สุก,สมบูรณ์,ได้ที่,ได้เวลา
ripen(vi) สุก,งอม
ripen(vt) ทำให้งอม,ทำให้สุก,ทำให้เจริญเต็มที่
ripeness(n) ความสุกงอม,ความงอม,ความสมบูรณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top