Search result for

งวด

(44 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งวด-, *งวด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งวด[N] time, See also: occasion, instance, chance, opportunity, Syn. คราว, ครั้ง, หน, โอกาส, Example: งวดนี้รัฐบาลก็คงจะต้องยุบสภาอีก, Count unit: งวด, Thai definition: คราวที่กำหนด
งวด[V] dry out, See also: decrease, diminish, lesson, reduce, Syn. ลดลง, แห้งลง, พร่องลง, Ant. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น, Example: เมื่อน้ำแกงในหม้องวดแล้วอย่าลืมปิดแก๊สด้วยล่ะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งวดน. คราวที่กำหนด เช่น การออกรางวัลสลากกินแบ่งออกเป็นงวด, ลักษณนามเรียกจำนวนนับของคราวที่กำหนด เช่น แบ่งการชำระหนี้ออกเป็น ๕ งวด.
งวดก. ลดลงไป, พร่องลงไป, แห้งลงไป, เช่น น้ำงวดลง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Batch, Sameงวดเดียวกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have to nail him down hard, Clay.คุณต้องควบคุมเขาอย่างเข้มงวด เคลย์ Pilot (2008)
Always the strict master-เป็นครูที่เข้มงวดจริงๆ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
It's okay. He can learn to drink early.อ๋อ ไม่เป็นไรน่า อย่าไปเข้มงวดกับเด็กมากนักเลย Scandal Makers (2008)
You're very demanding of their skills.คุณเข้มงวดกับความสามารถของพวกเขามาก Beethoven Virus (2008)
Security services are on high alert here in Salamanca, and we now go live to our news team on the ground, and our reporter Angie Jones.การรักษาความปลอดภัยในซาลามังก้า เข้มงวดมากครับ จะตัดไปยังทีมข่าวถ่ายทอดสด และผู้สื่อข่าวของเรา แอนจี้ โจนส์ Vantage Point (2008)
Collect your final paycheck, and leaveกรุณารับเงินเดือนงวดสุดท้ายก่อนไป Death Race (2008)
It's tough love.รักแบบเข้มงวดน่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You need to be firm with her, okay?คุณจะต้องเข้มงวดกับเธอนะ เข้าใจไหม New York, I Love You (2008)
And Bob Haldeman is a rigorous and a conscientious note taker.และบ๊อบ ฮาล์ดเดอแมนเป็นคนเข้มงวด และเป็นคนจดบันทึกที่รู้สึกไปในด้านดี Frost/Nixon (2008)
Would he understand why you were so hard?เขาจะเข้าใจมั้ยว่า ทำไมคุณถึงเข้มงวดนัก ? Pilot (2008)
As the years counted down... the box passed from mayor to mayor.ขณะที่เวลางวดเข้ามาทุกที... กล่องส่งผ่านมือต่อมือ City of Ember (2008)
We gotta make sure this one does not get out the public axe so keep it tight.ขอให้เข้มงวดทุกจุด จะให้หลุดสู้สาธารณะชนไม่ได้เด็ดขาด เก็บให้เรียบ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งวด[n.] (ngūat) EN: instalment ; installment (Am.)   FR: versement [m]
งวด[n.] (ngūat) EN: time ; occasion ; instance ; chance ; opportunity   
งวด[n.] (ngūat) EN: consignment   
งวด[v.] (ngūat) EN: dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight   FR: assécher : être à sec ; décroître ; être serré
งวดเงินผ่อน[n. exp.] (ngūat ngoenphǿn) EN: instalment ; installment (Am.)   

English-Thai: Longdo Dictionary
tranche(n) งวด, การจ่ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นส่วนๆ (โดยเฉพาะงวดการจ่ายเงิน)
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
austere(ออสเทียร์') adj. เข้มงวด,มัธยัสถ์,อดออม,ขึงขัง,วินัยจัด,สมถะมาก. -austereness n., Syn. severe, rigid,self-denying
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
dour(ดัวร์) adj. บูดบึ้ง,ขุ่นใจ,เศร้า,เข้มงวดกวดขัน
draconian(เดร'โค เนียน) adj. เข้มงวด,ทารุณ., See also: Draconic adj. ดูDraconian Draconianism n. ดูDraconian
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
ex dividendโดยไม่รวมเงินปันผลในงวดต่อไป
exacting(อิคแซค'ทิง) adj. ซึ่งเข้มงวดมาก,ซึ่งเรียกร้องความต้องการมาก,เกรี้ยวกราด,พิถีพิถันมาก., See also: exactingness n. ดูexacting, Syn. strict
flinty(ฟลิน'ที) adj. คล้ายหินเหล็กไฟ,แข็งเหมือนหินเหล็กไฟ,ทารุณ,เข้มงวด,ไร้ความปรานี,โหดร้าย. -flintily adv., See also: flintiness n., Syn. hard
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy

English-Thai: Nontri Dictionary
austere(adj) เข้มงวด,เคร่งครัด,กวดขัน
austerely(adv) อย่างเข้มงวด,อย่างเคร่งครัด,อย่างกวดขัน
drastic(adj) เข้มงวด,ดุเดือดมาก,รุนแรง,สุดขีด
exacting(adj) พิถีพิถัน,เข้มงวด,เกรี้ยวกราด
exaction(n) ความเข้มงวด,การบีบบังคับ,การเกณฑ์เอามา,การขู่เข็ญเอามา
grim(adj) เคร่งขรึม,ถมึงทึง,เข้มงวด,น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุก
meticulous(adj) พิถีพิถัน,จู้จี้,เข้มงวด
rigid(adj) เข้มงวด,แข็งแกร่ง,กวดขัน,ตายตัว,ดื้อ
rigidity(n) ความเข้มงวด,ความแข็งแกร่ง,ความกวดขัน
rigorous(adj) รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,แม่นยำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top