Search result for

ค้ำ

(75 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค้ำ-, *ค้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้ำ[V] prop up, See also: shore up, sustain, support, back up, Syn. ยัน, พยุง, เสริม, ผดุง, จุน, Example: เราจะใช้เงินในนามของรัฐนั้นมาช่วยค้ำธนาคารต่างๆ ที่มีหนี้เสีย, Thai definition: พยุงไว้เพื่อให้อยู่รอด
ค้ำ[V] support, See also: hold, prop up, sustain, back up, stand by, Syn. พยุง, ยัน, Example: ชาวสวนใช้ไม้ค้ำต้นทุเรียนที่ออกลูก เพื่อไม่ให้ต้นล้มเพราะรับน้ำหนักเกิน, Thai definition: ยันไว้เพื่อไม่ให้ทรุด, ไม่ให้ล้ม
ค้ำคอ[V] force, See also: suppress, compel, constrain, coerce, Syn. บังคับ, Example: เพราะเกียรติยศค้ำคอเธอจึงไม่สามารถแต่งงานกับคนรักได้, Thai definition: ทำให้อยู่ในฐานะจำใจต้องทำหรืองดเว้น
ค้ำชู[V] support, See also: maintain, sustain, uphold, prop up, back up, hold up, preserve, Syn. เกื้อหนุน, ค้ำจุน, เชิดชู, Example: เขาจะต้องหาเงินมาค้ำชูองค์การนี้ให้อยู่รอด, Thai definition: บำรุงให้เจริญขึ้น, พยุงให้สูงขึ้น
ค้ำจุน[V] support, See also: bolster, prop up, back up, hold up, uphold, maintain, preserve, sustain, bolster, Syn. ค้ำชู, เสริม, สนับสนุน, หนุน, ค้ำ, Example: นายทุนรายใหญ่ๆ จับมือกันเอาทรัพยากรของชาติไปทำธุรกิจ ค้ำจุนการงานของกันและกัน, Thai definition: อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้
ค้ำฟ้า[ADV] forever, See also: eternally, everlastingly, endlessly, Syn. ยาวนาน, Example: เขาให้ความสลักสำคัญแก่ตัวเองดังราวกับว่าจะอยู่ค้ำฟ้า, Thai definition: นานจนไม่มีกำหนด
ค้ำหัว[ADV] over one's shoulder, Example: อย่ายืนค้ำหัวผู้ใหญ่, Thai definition: ยืนชิดข้างหลังผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่หรือด้านหัวผู้ใหญ่ที่นอนอยู่ ถือกันว่าขาดความเคารพ
ค้ำประกัน[V] guarantee, See also: ensure, assure, warrant, attest, insure, certify, Syn. รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน, Example: การซื้อรถแบบผ่อนต้องมีคนมาค้ำประกันสัญญาอย่างน้อยหนึ่งคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่ำน. เรียกวันตามจันทรคติ เช่น ขึ้นคํ่าหนึ่ง ขึ้น ๒ คํ่า, เวลามืดตอนต้นของกลางคืน.
ค่ำว. ที่อยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่เย็นจนถึงเวลามืดตอนต้นของกลางคืน เช่น รอบค่ำ.
ค่ำก. สิ้นแสงเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินแล้ว เช่น จวนจะค่ำแล้ว.
ค้ำก. เอาไม้ง่ามเป็นต้นยันไว้เพื่อไม่ให้ทรุด ไม่ให้ล้ม หรือไม่ให้เข้ามา.
ค้ำคอก. ทำให้อยู่ในฐานะจำใจต้องทำหรืองดเว้น.
ค่ำคืนน. กลางคืน.
ค้ำจุนก. อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้.
ค้ำชูก. บำรุงให้เจริญขึ้น, พยุงให้สูงขึ้น.
ค้ำประกันน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้คํ้าประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น.
ค้ำฟ้าว. นานจนไม่มีกำหนด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suretyship and guarantyค้ำประกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's gonna see this little old man walk without the use of a crutch or a cane.พระองค์จะทรงเห็นชายชราผู้นี้เดินได้ โดยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำหรือไม้เท้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- Struts. - Check.เสาค้ำ พร้อม! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Got collateral?มีอะไรค้ำประกันหรือเปล่าล่ะ Changeling (2008)
You can't ask for better collateral than a man's own flesh and blood, right?นายจะขอของค้ำประกันอะไรที่ดีไปกว่า เลือดเนื้อของฉันได้ล่ะ จริงมั้ย Changeling (2008)
You are single-handedly holding this school and this parish back!คุณเป็นมือเดี่ยวค้ำฟ้า ที่จะจัดการทั้งเรื่องโรงเรียนและโบสถ์รึไงกัน! Doubt (2008)
How about the backpack frames and the tent poles?โครงกระเป้ได้มั้ย.. แล้วก็ไม้ค้ำเต๊นท์? The Ruins (2008)
Yes,but once we're out,I consider you collateral.ทำแน่ แต่เมื่อเราออกไปแล้ว ฉันจะถือว่า แกเป็นแค่สิ่งค้ำประกันเท่านั้น Dirt Nap (2008)
Must get the tunnel properly supported or it will come down to our heads.ต้องค้ำยันเอาไว้ ไม่งั้นมันจะถล่มมาทับเรา Under & Out (2008)
Hey, now, don't skimp on the braces up there.เฮ้ อย่าให้ตัวค้ำมันน้อยเกินไปล่ะ Under & Out (2008)
Well, if those braces hold,ถ้าไม้ค้ำนี่เอาอยู่ Under & Out (2008)
Use this to brace the sleeve when you pull it through to the other side.เอานี่ค้ำไว้ ตอนที่นายดึงเข้าไปอีกฝั่ง Greatness Achieved (2008)
The brace must have snapped.ไม้ค้ำคงหักไปแล้ว Greatness Achieved (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้ำ[v.] (kham) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain   FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
ค่ำ [n.] (kham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night   FR: soir [m] ; tombée de la nuit [f] ; nuit tombante [f]
ค่ำ[n. exp.] (kham) EN: day of the lunar calendar   FR: jour du calendrier lunaire [m]
ค่ำ[v.] (kham) EN: become dark ; darken   
ค่ำคืน[n.] (khamkheūn) EN: night   
ค้ำจุน[v.] (khamjun) EN: support ; prop up ; provide support (for)   
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety   FR: garantir ; assurer ; certifier
ค้ำประกันให้[v. exp.] (khamprakan hai) EN: vouch for ; stand surety for   
ค่ำเดือน[n. exp.] (kham deūoen) EN: day of the lunar month   FR: jour du mois lunaire [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
guarantor(n) ผู้ค้ำประกัน
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
receive(vi vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, S. get,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear[VT] พยุง, See also: ค้ำ, หนุน, ส่งเสริม
buoy up[PHRV] สนับสนุน, See also: ค้ำจุน, ช่วยเหลือ, ให้กำลังใจ
carry[VT] สนับสนุน, See also: ค้ำจุน, Syn. sustain
guarantee[VT] รับประกัน, See also: ค้ำประกัน, ประกัน, รับรอง, Syn. certify, warrant
pledge[VT] ค้ำประกัน
pole[VT] ถ่อเรือ, See also: ค้ำถ่อสกี
prop[VT] ค้ำ, See also: ยัน, พยุง, ประคอง
prop open[PHRV] ค้ำไว ้(ไม่ให้เปิด)
prop up[PHRV] ค้ำ, See also: ยันขึ้น (ไม่ให้ล้ม)
shore[VT] ค้ำยันด้วยเสาเอียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-frame(เอ' เฟรม) n. โครงค้ำตรงรูปตัว ? หรือ V
abut(อะบัท') vt.,vi. จด, ชิด, ติดกัน, ยัน,ค้ำ, Syn. border, join)
abutment(อะบัท' เมินทฺ) n. ที่ค้ำ, แรงค้ำ, ส่วนที่จดกัน, Syn. an abutting)
adminicle(แอดมิน' นิเคิล) n. สิ่งช่วย, สิ่งเสริม. สิ่งค้ำจุน -adminicular adj. (auxiliary)
aliment(n. แอล' ละเมินทฺ -v. แอล' ละเมินทฺ') n. อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, สิ่งค้ำจุน. -vt. สนับสนุนค้ำจุน. -alimental adj., Syn. food,nutrition, support)
alimentary(แอลละเมน' ทะรี) adj. เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง, เกี่ยวกับโภชนาการ, ซึ่งบำรุง, ซึ่งค้ำชู, Syn. nutritional)
anchorage(แอง' เคอะเรจฺ) n. ที่ทอดสมอ, ภาษีที่จอดเรือ, ภาวะที่ยึดเหนี่ยว, วิธีการยึดเหนี่ยว, ตัวค้ำ, Syn. anchor
ancon(แอง' คอน) n., (pl. -es) ข้อศอก, ข้อศอกค้ำมุมึก -anconal, anconeal, anconoid adj.
apron(เอ'พรอน) n. ผ้ากันเปื้อนส่วนหน้าของร่างกาย โดยคาดไว้ที่เอว,กะบังโลหะ,ลานจอดเครื่องบิน,ที่กำบัง,ที่ค้ำ,หน้าเวที, Syn. bib, pinafore)
arcade(อาร์เคด') n. อนุกรมของส่วนโค้งที่มีเสาค้ำ,ระเบียงโค้งครึ่งวงกลม ทางเดินที่มีหลังคาหรือที่บังแดดและสองข้างทางมีร้านขายของ,ทางเดินที่มีเสาทั้งสองข้าง, Syn. archway)

English-Thai: Nontri Dictionary
abutment(n) ตัวค้ำ,สิ่งรองรับ,สิ่งที่จดกัน
backup(n) ผู้สนับสนุน,การค้ำจุน,การสะสม
bear(vi,vt) แบก,พยุง,หนุน,รับ,ค้ำ,มีผล,ออกลูก,ทน,อดทน
bolster(vt) รอง,หนุน,ค้ำ,เสริม
bondsman(n) ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง,ทาส
brace(n) เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ที่รั้ง,เครื่องหมายปีกกา
brace(vt) ค้ำไว้,รั้งไว้,เหนี่ยวไว้,มัดแน่น,หนุนไว้
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
bracing(adj) ค้ำจุน,ซึ่งทำให้มั่นคง
bracket(n) วงเล็บ,นขลิขิต,ที่เท้าแขน,ที่ค้ำ

French-Thai: Longdo Dictionary
soutenir(vi vt) |je soutiens, tu soutiens, il soutient, nous soutenons, vous soutenez, ils soutiennent| ค้ำจุน สนับสนุน เช่น il soutient que ce n\'est pas possible. เขาสนับสนุนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top