Search result for

ค้างคาว

(36 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค้างคาว-, *ค้างคาว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้างคาว[N] bat, Example: ค้างคาวบินหวือๆ ไปมาในความมืด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและหลายวงศ์ ลำตัวมีขนปุย ปีกเป็นแผ่นหนังขนาดใหญ่ เวลาเกาะจะห้อยกัวลง หากินในเวลากลางคืน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค้างคาวน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและหลายวงศ์ ลำตัวมีขนปุย ปีกเป็นแผ่นหนังขนาดใหญ่ เวลาเกาะจะห้อยหัวลง หากินในเวลากลางคืน เช่น ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝนหรือค้างคาวแม่ไก่ใหญ่ [ Pteropus vampyrus (Linn.)] ในวงศ์ Pteropodidae, ค้างคาวลูกหนูบ้าน [ Pipistrellus javanicus (Gray)] ในวงศ์ Vespertilionidae.
ค้างคาวน. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Aglaia edulis (Roxb.) Wall. ในวงศ์ Meliaceae ผลคล้ายมะไฟ แต่เปลือกแข็งและหนา, มะก่อง ก็เรียก.
ค้างคาวชื่อไม้เถาชนิด Passiflora lunata Willd. ในวงศ์ Passifloraceae ใบคล้ายปีกค้างคาว ด้านล่างของใบมีจุด ๓-๔ จุด ดอกกินได้.
ค้างคาวน. ของว่างชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งสาลีผสมแป้งถั่วทอง นวดกับหัวกะทิและเกลือ แผ่เป็นแผ่นห่อไส้ทำด้วยกุ้งสับผัดกับรากผักชีตำ พริกไทย เกลือ แล้วทอดนํ้ามัน เรียกว่า ขนมค้างคาว.
ค้างคาวน. ตัวไม้โครงหลังคา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวระหว่างเต้ากับจันทันระเบียง, แขวน หรือ โตงเตง ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Batsค้างคาว [TU Subject Heading]
Desmodusค้างคาวกินเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mm-hm. What about that floodlight on the top of MCU?อืมม แล้วไฟค้างคาวบนหลังคาตึกคุณนั่นล่ะ The Dark Knight (2008)
It's a bat, a bat.ค้างคาว! ค้างคาวหรอ? Ponyo (2008)
it looks like a bat.มันเหมือนค้างคาวมากกว่า! Ponyo (2008)
For something called the bat cave.สำหรับบางสิ่งที่โทรหาถ้ำค้างคาว Pleasure Is My Business (2009)
And here's a picture of him as fetish batman.และนี่คือรูปของเขา ตอนเป็นมนุษย์ค้างคาว Pleasure Is My Business (2009)
it's where the sound bounces off objects, kind of like a bat uses sonar.ส่งเสียงออกไปกระทบกับวัตถุ เหมือนที่ค้างคาวใช้ The Big Wheel (2009)
I'm the batman.ผมเป็นมนุษย์ค้างคาวThe Big Wheel (2009)
Or some b.b. bat strawberry?หรือว่าแบบค้างคาวรสสตรอเบอร์รี่ Gone with the Will (2009)
Despite of what all those liberal wing nuts say about him.ตรงกันข้ามกับพวกค้างคาวนั่นพูดถึงเลย Nothing But the Blood (2009)
maybe I'll get a turn at bat.บางทีชั้นอาจต้องแปลงร่างเป็นค้างคาวSlack Tide (2009)
Sure. If I want to turn anyone into a bat, I'll... I'll let you know.ถ้าฉันต้องการเปลี่ยนใครให้เป็นค้างคาวก็จะถามแล้วกัน ขอบคุณ The Last Days of Disco Stick (2009)
I'm a bat.ไม่ ผมคือค้างคาว Introduction to Statistics (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้างคาว[n.] (khāngkhāo) EN: bat   FR: chauve-souris [f]
ค้างคาวดูดเลือด [n. exp.] (khāngkhāo dūt leūat) EN: vampire bat   FR: vampire [m]
ค้างคาวหน้ายักษ์หมอ บุญส่ง[n. exp.] (khāngkhāo nā yak Mø Bunsong) EN: Dr. Boonsong's Roundleaf Bat   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bat[N] ค้างคาว
vampire bat[N] ค้างคาวดูดเลือด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aliped(แอล' ละเพดป adj. ซึ่งมีนิ้วเท้าติดกันด้วยแผ่นเยื่อแบบค้างคาว. -n. สัตว์ที่มีเป็นปีก
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
batty(แบท'ที) adj. บ้า,สติฟั่นเฟือน adj. เหมือนค้างคาว,วิกลจริต
chiropter(ไครอพ'เทอะ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ค้างคาว (bats) -chiropteran n.,adj.
patagium n.แผ่นบาง,เยื่อบาง,ปีกค้างคาว
vampire(แวม'ไพเออะ) n. ผีดูดเลือดมนุษย์,นักต้มมนุษย์,หญิงล่อชายให้ประสบความหายนะ,ค้างคาวจำพวก Desmodusdiphylla และ Diaemus มันดูดเลือดคนและสัตว์อื่นเป็นอาหาร, See also: vampiric adj. vampirish adj., Syn. vampire bat
web(เวบ) n. ใยแมงมุม,ใย,พังผืดที่อยู่ระหว่างนิ้วเท้าของกบ ค้างคาวและสัตว์อื่น ๆ บางชนิด,ม้วนกรดาษขนาดใหญ่,ชุด,ร่างแห,ข่ายงาน vt. vi. คลุมด้วยสิ่งดังกล่าว,ทำให้เป็นสิ่งดังกล่าว เว็บเป็นคำเรียกสั้น ๆ ของเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) ซึ่งหมายถึงสถานที่รวมของกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยใช้ภาษา เอชทีทีพี (HTTP หรือ Hypertext Tranfer Protocol) ทุกหน้าจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มีเมนูพร้อมที่จะให้เราสั่งงาน มีคำหลายคำที่มีแถบสีซึ่งเราสามารถกดเมาส์ถามหารายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนั้นต่อ ซึ่งอาจเป็นการเรียกหาจากแหล่งเดียวกัน หรือจากแหล่งคอมพิวเตอร์อื่นได้ทั่วโลกดู internet, HTML ประกอบ, See also: weblike adj., Syn. trap,network

English-Thai: Nontri Dictionary
bat(n) ไม้ตี,กระบอง,ค้างคาว,โสเภณี
vampire(n) ผู้ดูดเลือด,ค้างคาวดูดเลือด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mexican free tail bat (n name uniq ) ค้างคาวหางหนู

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bat[bat] (n) ค้างคาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top