Search result for

ค้างคา

(39 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค้างคา-, *ค้างคา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้างคา[V] remain, See also: leave, be unresolved, be outstanding, Example: ความแคลงใจต่อความเป็นไปและเป็นมาของเหตุการณ์นี้ยังค้างคาอยู่ในจิตใจของผู้เฝ้าติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในโซเวียตอยู่ไม่น้อย, Thai definition: ยังคงอยู่
ค้างคา[N] bat, Example: ค้างคาวบินหวือๆ ไปมาในความมืด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและหลายวงศ์ ลำตัวมีขนปุย ปีกเป็นแผ่นหนังขนาดใหญ่ เวลาเกาะจะห้อยกัวลง หากินในเวลากลางคืน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค้างคาก. ยังไม่สิ้นไป, ยังไม่หมดไป, เช่น ค้างคาใจ ยังมีของค้างคาอยู่.
ค้างคาว ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและหลายวงศ์ ลำตัวมีขนปุย ปีกเป็นแผ่นหนังขนาดใหญ่ เวลาเกาะจะห้อยหัวลง หากินในเวลากลางคืน เช่น ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝนหรือค้างคาวแม่ไก่ใหญ่ [ Pteropus vampyrus (Linn.)] ในวงศ์ Pteropodidae, ค้างคาวลูกหนูบ้าน [ Pipistrellus javanicus (Gray)] ในวงศ์ Vespertilionidae.
ค้างคาว ๒น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Aglaia edulis (Roxb.) Wall. ในวงศ์ Meliaceae ผลคล้ายมะไฟ แต่เปลือกแข็งและหนา, มะก่อง ก็เรียก.
ค้างคาว ๒ชื่อไม้เถาชนิด Passiflora lunata Willd. ในวงศ์ Passifloraceae ใบคล้ายปีกค้างคาว ด้านล่างของใบมีจุด ๓-๔ จุด ดอกกินได้.
ค้างคาว ๓น. ของว่างชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งสาลีผสมแป้งถั่วทอง นวดกับหัวกะทิและเกลือ แผ่เป็นแผ่นห่อไส้ทำด้วยกุ้งสับผัดกับรากผักชีตำ พริกไทย เกลือ แล้วทอดนํ้ามัน เรียกว่า ขนมค้างคาว.
ค้างคาว ๔น. ตัวไม้โครงหลังคา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวระหว่างเต้ากับจันทันระเบียง, แขวน หรือ โตงเตง ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Batsค้างคา[TU Subject Heading]
Desmodusค้างคาวกินเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think you have a lot on your mind.ผมคิดว่าคุณคงมีเรื่องค้างคาใจเยอะนะครับ Beethoven Virus (2008)
Mm-hm. What about that floodlight on the top of MCU?อืมม แล้วไฟค้างคาวบนหลังคาตึกคุณนั่นล่ะ The Dark Knight (2008)
All right, obviously, there's a lot of history in this room.ดูเหมือนพวกนายยังมีเรื่องค้างคาใจกันเยอะนะ Breaking and Entering (2008)
It's a bat, a bat.ค้างคาว! ค้างคาวหรอ? Ponyo (2008)
it looks like a bat.มันเหมือนค้างคาวมากกว่า! Ponyo (2008)
For something called the bat cave.สำหรับบางสิ่งที่โทรหาถ้ำค้างคาว Pleasure Is My Business (2009)
And here's a picture of him as fetish batman.และนี่คือรูปของเขา ตอนเป็นมนุษย์ค้างคาว Pleasure Is My Business (2009)
it's where the sound bounces off objects, kind of like a bat uses sonar.ส่งเสียงออกไปกระทบกับวัตถุ เหมือนที่ค้างคาวใช้ The Big Wheel (2009)
I'm the batman.ผมเป็นมนุษย์ค้างคาว. The Big Wheel (2009)
Or some b.b. bat strawberry?หรือว่าแบบค้างคาวรสสตรอเบอร์รี่ Gone with the Will (2009)
I 'mnotleavinghere with any doubt.นายทำห่าอะไรว่ะ พวก ฉันจะไม่ออกจากที่นี่ โดยที่ยังค้างคาใจแบบนี้ Albification (2009)
Despite of what all those liberal wing nuts say about him.ตรงกันข้ามกับพวกค้างคาวนั่นพูดถึงเลย Nothing But the Blood (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้างคา[n.] (khāngkhāo) EN: bat   FR: chauve-souris [f]
ค้างคาวดูดเลือด [n. exp.] (khāngkhāo dūt leūat) EN: vampire bat   FR: vampire [m]
ค้างคาวหน้ายักษ์หมอ บุญส่ง[n. exp.] (khāngkhāo nā yak Mø Bunsong) EN: Dr. Boonsong's Roundleaf Bat   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bat[N] ค้างคา
vampire bat[N] ค้างคาวดูดเลือด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aliped(แอล' ละเพดป adj. ซึ่งมีนิ้วเท้าติดกันด้วยแผ่นเยื่อแบบค้างคาว. -n. สัตว์ที่มีเป็นปีก
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
batty(แบท'ที) adj. บ้า,สติฟั่นเฟือน adj. เหมือนค้างคาว,วิกลจริต
chiropter(ไครอพ'เทอะ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ค้างคาว (bats) -chiropteran n.,adj.
patagium n.แผ่นบาง,เยื่อบาง,ปีกค้างคา
vampire(แวม'ไพเออะ) n. ผีดูดเลือดมนุษย์,นักต้มมนุษย์,หญิงล่อชายให้ประสบความหายนะ,ค้างคาวจำพวก Desmodusdiphylla และ Diaemus มันดูดเลือดคนและสัตว์อื่นเป็นอาหาร, See also: vampiric adj. vampirish adj., Syn. vampire bat
web(เวบ) n. ใยแมงมุม,ใย,พังผืดที่อยู่ระหว่างนิ้วเท้าของกบ ค้างคาวและสัตว์อื่น ๆ บางชนิด,ม้วนกรดาษขนาดใหญ่,ชุด,ร่างแห,ข่ายงาน vt. vi. คลุมด้วยสิ่งดังกล่าว,ทำให้เป็นสิ่งดังกล่าว เว็บเป็นคำเรียกสั้น ๆ ของเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) ซึ่งหมายถึงสถานที่รวมของกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยใช้ภาษา เอชทีทีพี (HTTP หรือ Hypertext Tranfer Protocol) ทุกหน้าจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มีเมนูพร้อมที่จะให้เราสั่งงาน มีคำหลายคำที่มีแถบสีซึ่งเราสามารถกดเมาส์ถามหารายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนั้นต่อ ซึ่งอาจเป็นการเรียกหาจากแหล่งเดียวกัน หรือจากแหล่งคอมพิวเตอร์อื่นได้ทั่วโลกดู internet, HTML ประกอบ, See also: weblike adj., Syn. trap,network

English-Thai: Nontri Dictionary
bat(n) ไม้ตี,กระบอง,ค้างคาว,โสเภณี
inconclusive(adj) ไม่เป็นผล,ค้างคา,พิสูจน์ไม่ได้,ไม่ลงเอย
vampire(n) ผู้ดูดเลือด,ค้างคาวดูดเลือด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mexican free tail bat (n name uniq ) ค้างคาวหางหนู

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bat[bat] (n) ค้างคา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top