Search result for

ค้า

(116 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค้า-, *ค้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้า[V] trade, See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange, traffic in, t, Syn. ขาย, จำหน่าย, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ค้าขาย, ทำการค้า, Example: เมื่อฝรั่งชาติอื่นเห็นพ่อค้าชาวอังกฤษร่ำรวยเพราะการค้าฝิ่นก็หันมาค้าด้วย
ค้า[V] be unfinished, See also: remain, be unsettled, be incomplete, be undone, Syn. หยุด, ชะงัก, Example: เด็กเริ่มเรียนกฎเกณฑ์ตรรกวิทยาของเรื่องกาลเวลา สถานที่ สาเหตุและผลลัพธ์ที่ค้างเอาไว้, Thai definition: ยังไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด
ค้า[V] stay, See also: lodge, stay overnight, spend the night, lodge for a night, pass the night, put up for the, Syn. ค้างคืน, ค้างแรม, พักแรม, Example: นักกรีฑาทุกคนต้องค้างที่สโมสรเวลาเข้าค่ายเก็บตัว
ค้า[V] remain, See also: leave, Syn. เหลือ, คงอยู่, Example: ผู้ตายมีปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่จำนวน 5 ปลอก และยังค้างอยู่ในรังเพลิงอยู่อีก 6 นัด
ค้า[V] hang, See also: get stuck, dangle, strand, Syn. ติดอยู่, Example: นักโดดร่มค้างอยู่บนยอดไม้, Thai definition: ตกลงมาหรือขึ้นไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ติดอยู่กลางทาง
ค้า[V] owe, See also: be due to, be behind, Syn. เป็นหนี้, ติดหนี้, Example: ผมยืมเงินเพื่อนไว้สองพัน แต่ใช้ไปแล้วพันหนึ่ง ตอนนี้ค้างอยู่พันหนึ่ง
ค้า[V] oppose, See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject, Syn. ท้วง, เถียง, ขัด, คัดค้าน, แย้ง, Example: ข้าพเจ้าขอค้านว่า ก่อนที่จะเป็นนักเขียนเราต้องเป็นนักอ่านเสียก่อน
ค้าขาย[V] trade, See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange, Syn. ค้า, ขาย, จำหน่าย, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ทำการค้า, Example: คนจีนแล่นเรือสำเภาบรรทุกสินค้าจากกรุงเทพฯ มาจอดที่หมู่บ้านสมอเรียงเพื่อค้าขายและซื้อไม้มะค่าบรรทุกกลับกรุงเทพฯ, Thai definition: ทำมาหากินในทางซื้อขาย
ค้างคา[V] remain, See also: leave, be unresolved, be outstanding, Example: ความแคลงใจต่อความเป็นไปและเป็นมาของเหตุการณ์นี้ยังค้างคาอยู่ในจิตใจของผู้เฝ้าติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในโซเวียตอยู่ไม่น้อย, Thai definition: ยังคงอยู่
ค้างปี[ADJ] left over from the previous year, Example: เหล้าค้างปีขวดนี้รสดีมาก, Thai definition: ใช้เวลา, กินเวลานานเป็นปีๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าน. มูลค่าหรือราคาของสิ่งใด ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่มีประโยชน์ในทางใช้สอย แลกเปลี่ยน หรือทางจิตใจเป็นต้น บางอย่างก็ประเมินเป็นเงินได้ บางอย่างก็ประเมินเป็นเงินไม่ได้ เช่น ทองคำเป็นของมีค่า เวลามีค่ามาก
ค่าจำนวนเงินที่เป็นราคาสิ่งของหรือบริการเป็นต้น เช่น ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าโดยสาร ค่าอาหาร
ค่าจำนวนหรือตัวเลขที่ระบุปริมาณหรือขนาดของตัวแปร
ค่าเรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่ามากจนไม่อาจประเมินเป็นเงินได้ว่า เป็นสิ่งที่หาค่ามิได้.
ค้าก. ซื้อขายสินค้าหรือบริการ.
ค้า ๒, ค้าค้าก. ออกแสดง เช่น บค้าอาตม์ออกรงค์ (ตะเลงพ่าย), มีมือถือดาบกล้าอวดค้าค้าคำราม (ม. คำหลวง กุมาร).
ค้าขายก. ทำมาหากินในทางซื้อขาย.
ค่าขึ้นศาลน. ค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นคำฟ้อง.
ค่าคบน. ง่ามต้นไม้ที่กิ่งใหญ่กับลำต้นแยกกัน, คบ หรือ คาคบ ก็เรียก.
ค่าครองชีพน. ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hang; hang upค้า[คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hang; hang upค้า[เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hang; hang upค้า[คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hang up; hangค้า[เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
still outstandingค้าง, ยังคงค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Batsค้างคาว [TU Subject Heading]
Accrualค้างรับค้างจ่าย [การบัญชี]
Desmodusค้างคาวกินเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I heard he's on campus this weekend.ฉันได้ยินว่าอาทิตย์นี้เค้าจะมาที่นี่ล่ะ. New Haven Can Wait (2008)
Why does that name sound familiar?ค้าเป็นใครหรอ? New Haven Can Wait (2008)
The young lady before you told me delightful story.ผู้หญิงคนก่อนหน้าคุณเค้าเล่าเรื่องสนุกๆให้ผมฟัง New Haven Can Wait (2008)
I'm so glad they did this alphabetically, 'cause now I get to see the look on your faceชั้นหล่ะดีใจจริงที่เค้าเรียงตามตัวอักษร เพราะตอนนี้ชั้นจะได้เห็นสีหน้าของเธอ New Haven Can Wait (2008)
Man/dealer. Miss Waldorf, let her speak.ผู้ชายและพ่อค้ายา คุณWaldorf ปล่อยให้เธอพูดเอง New Haven Can Wait (2008)
So you think you can, uh, maybe help him out a bit?อ่า.. เธอคิดว่าเธอจะช่วยเค้าหน่อยได้ไหม? New Haven Can Wait (2008)
He's nothing. He's less than nothing. I actually think he's pretty cool.ไอ้นั่นมันไม่เห็นมีอะไรเลย.มันยิ่งซะกว่าไม่มีอะไรอีก/ แต่จริงๆฉันคิดว่าเค้าก็เจ๋งดีว่ะ New Haven Can Wait (2008)
I actually think he's pretty cool. The only personแต่ชั้นคิดว่าเค้าก็เป็นคนดีคนหนึ่ง Chuck in Real Life (2008)
Because he's something you'll never be--a human being.แต่อย่างน้อยเค้าก็มีอย่างหนึ่งที่เธอไม่มี .. ความเ้ป็นมนุษย์ไง Chuck in Real Life (2008)
Is looking for their next cause. Hmm.กำลังมองหาแรงบัลดาลใจของเค้า ฮืมม... Chuck in Real Life (2008)
The only problem is, they won't do businessปัญหาเดียวก็คือ พวกเค้าไม่ได้มาคุยธุระกิจ Chuck in Real Life (2008)
But to simply defy us... Not you, him.ขอบอกง่ายๆว่าที่เราทะเลาะกัน ไม่ใช่เพราะแม่ แต่เป็นเค้า Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages   FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่า[n.] (khā) EN: value   FR: valeur [f]
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in   FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
ค่าก่อสร้าง[n. exp.] (khā køsāng) EN: building cost   
ค่าการตลาด[n. exp.] (khā kāntalāt) EN: market price ; marketing fee   
ค่ากู้ภัย[n. exp.] (khā kūphai) EN: salvage charges   
ค่าขนส่ง[n. exp.] (khā khonsong) EN: freight ; carriage ; transportation fee   FR: coût du transport [m]
ค่าขนส่ง[n. exp.] (khā khonsong) EN: freight ; freight price ; carriage ; carriage price ; haulage ; haulage price   FR: côut du transport [m]
ค่าของเงิน[n. exp.] (khā khøng ngoen) FR: pouvoir d'achat [m]
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange   FR: commercer ; faire des affaires

English-Thai: Longdo Dictionary
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
bucket shop(n slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
free trial(n) สินค้าหรือบริการตัวอย่างที่ให้ลองใช้ฟรี, การให้ทดลองใช้ฟรี
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
hardy plant(n) พืชที่ทนต่อความหนาวเย็นของน้ำค้างในฤดูหนาวได้
backorder(n vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง
article number(n) รหัสสินค้าที่มักแสดงเป็นบาร์โค้ด ซึ่งสามารถถูกอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back[ADJ] ค้างชำระ, See also: ค้างจ่าย
bat[N] ค้างคาว
behindhand[ADJ] ค้างชำระเงิน
deal in[PHRV] ค้าขาย, See also: ค้าเกี่ยวกับ, Syn. trade in
deal[VT] ติดต่อธุรกิจ, See also: ค้าขาย, ตกลงซื้อขาย, ทำความตกลง, ทำการติดต่อ, Syn. business deal, do business, trade
merchandise[VT] ค้าขาย, See also: ส่งเสริมการขาย, วางแผนการขาย, Syn. market, peomote, ditribute
merchandize[VT] ค้าขาย, See also: ส่งเสริมการขาย, วางแผนการขาย, Syn. market, peomote, ditribute
overtrade[VI] ค้าขายเกินกำลัง, See also: ทำค้าขายเกินความสามารถ
profiteer[VI] ค้ากำไรเกินควร
put up with[PHRV] พักอยู่กับ, See also: ค้างคืนกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
admiral(แอด' มีเริล) n. นายพลเรือ, พลเรือเอก, หัวหน้าหน่วยเรือประมงหรือเรือสินค้า
adrenalin(อะเดรน' นาลิน) n. ชื่อการค้าของยา epinephrine
agape 1(อะเกพ') adv.,adj. อ้าปากค้าง (และตกใจ) (with the mouth wide open)
air cargoสินค้าท่ขนส่งทางอากาศ
air taxiเครื่องบินขนาดเล็กสำหรับโดยสาร, ขนสินค้าและไปรษณีย์อากาศ
airlift(แอร์' ลิฟทฺ) n. ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะในเวลาฉุกเฉิน) ; -vt. ขนส่ง (คนหรือสินค้า) ทางเครื่องบิน
aliped(แอล' ละเพดป adj. ซึ่งมีนิ้วเท้าติดกันด้วยแผ่นเยื่อแบบค้างคาว. -n. สัตว์ที่มีเป็นปีก

English-Thai: Nontri Dictionary
argosy(n) เรือสินค้าขนาดใหญ่
arrears(n) หนี้สิน,งานที่ค้า
bagman(n) คนพเนจร,พ่อค้าเร่
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า,การค้าขาย,การแลกเปลี่ยน
bat(n) ไม้ตี,กระบอง,ค้างคาว,โสเภณี
bedew(vt) เปียกน้ำค้า
behindhand(adj) ล้าหลัง,ล้า,ค้างชำระ
belated(adj) ล่าช้า,สายไป,ยังค้างอยู่
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
blackball(n) บัตรคัดค้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mexican free tail bat (n name uniq ) ค้างคาวหางหนู
outstanding paymentค้างชำระ
stuckค้าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bat[bat] (n) ค้างคาว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残る[のこる, nokoru] Thai: ค้างอยู่ English: to be left
密輸[みつゆ, mitsuyu] Thai: ค้าของเถื่อนหนีภาษี English: contraband trade

German-Thai: Longdo Dictionary
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
Geschäft(n) |das, pl. Geschäfte| ร้านค้า, ธุรกิจ
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ
Kunde(n) |der, pl. Kunden| ลูกค้า, See also: die Kundin
Rahmen(n) |der, pl. Rahmen| กรอบ, ขอบเขต, เค้าโครง
gleichen(vi) |glich, hat geglichen| คล้ายคลึงกันมาก, เหมือนกัน เช่น Unser Produkt gleicht ihrem Mustet. สินค้าของเราเหมือนกันกับตัวอย่างของคุณเลยนะคะ
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ค้าขายที่ตลาดหรือที่ตลาดหุ้น, See also: S. verkaufen
auf(adj) เปิด (ประตู, ร้านค้า), See also: offen
zu(adj) ปิด (ประตู, กระดุม, ร้านค้า), See also: geschlossen
offen(adj) เปิดทำการ เช่น ธนาคาร, ร้านค้า, See also: auf, geöffnet

French-Thai: Longdo Dictionary
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: A. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme,
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. , A. monsieur,
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,
grand magasin(n) |m| ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่
magasin(n) |m| ร้านค้า, ร้านขายของ, See also: S. boutique,
boutique(n) |f| ร้านขายของ, ร้านค้า, See also: S. magasin,
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top