Search result for

ค้อน

(63 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค้อน-, *ค้อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้อน[V] glance sideways, See also: look askance, Syn. มองค้อน, ค้อนขวับ, Example: ผู้เป็นแม่เหลือบแลไปทางบ้านลูกชายแล้วค้อนขวับราวกับลูกสะใภ้ยืนอยู่ตรงนั้น, Thai definition: แสดงความไม่พอใจด้วยการใช้สายตาอย่างหนึ่ง
ค้อน[N] hammer, See also: mallet, gavel, Example: เขากำค้อนทุบเหล็กบนทั่งจนเหงื่อท่วมตัว, Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อเครื่องมือสำหรับเคาะ ตอก ตี ทุบ
ค้อนติง[V] speak with jealousy, See also: remind with jealousy, Example: เมื่อผมไปเสนอบทความในที่ประชุม คนส่วนใหญ่ค้อนติงทฤษฎีของผม, Thai definition: พูดโดยความริษยา
ค้อนควัก[V] glance sideways, See also: give a cold, look askance, Syn. ค้อนขวับ, Example: เมื่อแม่ค้อนควักพ่อ พ่อก็ได้แต่หัวเราะหึหึ, Thai definition: ค้อนจนหน้าคว่ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่อน ๑ก. ติ, ว่าให้สะเทือนใจ.
ค้อนน. ชื่อเครื่องมือที่มีหัวและด้าม สำหรับเคาะ ตอก ตี ทุบ, ลักษณนามว่า เต้า หรือ อัน
ค้อนเครื่องมือชนิดหนึ่งใช้ในการจับปลา.
ค่อน ๒ว. มากกว่าครึ่ง, เกือบเต็ม, เช่น ข้าวค่อนหม้อ นั่งคอยมาค่อนวัน.
ค้อนก. แสดงความไม่พอใจด้วยการตวัดสายตา.
ค่อน ๓ก. ตัด, ทอน, เช่น บั่นเรือขาดเปนท่อน ค่อนพวนขาดเปนทุ่น (ตะเลงพ่าย)
ค่อน ๓ตี, ทุบ, ข้อน ก็ใช้.
ค้อนกลองน. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Capparis grandis L.f. ในวงศ์ Capparaceae ลำต้นมีหนาม ผลกลมใหญ่ ผิวค่อนข้างขรุขระ สุกสีแดง.
ค่อนขอดก. ค่อนว่า, พูดแคะไค้ในเรื่องที่ไม่ดี, พูดให้เขาอายหรือเจ็บใจ, ยกความชั่วขึ้นมาว่าให้เจ็บใจ, ขอดค่อน ก็ว่า.
ค่อนข้างว. หนักหรือกระเดียดไปทางใดทางหนึ่ง เช่น ค่อนข้างดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chipping hammerค้อนเคาะขี้เชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
water hammerwater hammer, ค้อนน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pound the gavel!ทุบค้อนสิ! The House Bunny (2008)
Time to pound that gavel. Meeting adjourned.ได้เวลาทุบค้อน งานเลี้ยงจบแล้ว The House Bunny (2008)
Dunzo. Pound that gavel, Dean.โธ่ ทุบค้อนสิคะ คณบดี The House Bunny (2008)
And a hammer.แล้วก็ค้อนด้วย Dirt Nap (2008)
Tools, thermal lances, sledgehammers...เครื่องมือ, เครื่องเชื่อม, ค้อนปอนด์... Greatness Achieved (2008)
We couldn't get through it with a jackhammer.แค่ค้อนปอนด์ ไม่ไหวแน่ Greatness Achieved (2008)
Break the hitch I don't have a hammer-พ่นใส่ตะขอ -ค้อนมันหล่นไปแล้ว Fast & Furious (2009)
It figures.มันค้อนข้าง Some Kinda Love (2009)
I won't hate a player. I can't lie.เห็นไหม นั่นแหล่ะที่ฉันบอกว่าให้เรา ทุบค้อนทำจังหวะขึ้นๆลงๆนายรู้นะ Down (2009)
A rusty hammer and an icy nail.ค้อนขึ้นสนิมกับตะปูน้ำแข็ง Remains of the J (2009)
Hammerhead, the blue shark, mako, white shark.หัวค้อน ฉลามมะกอสีฟ้า, ฉลามขาว Dogtooth (2009)
She hit me with a hammer!เธอตีผมด้วยค้อนDogtooth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อน[X] (khøn) EN: three quarters ; more than half ; nearly full ; greater part ; most   FR: la plus grande partie
ค้อน[n.] (khøn) EN: hammer ; mallet ; gavel   FR: marteau [m]
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain   FR: porter un regard désapprobateur
ค้อนขวับ[n. exp.] (khøn khwap) EN: glance sideways   
ค่อนขอด[v.] (khønkhøt) EN: carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize   FR: se moquer ; dire du mal
ค่อนข้าง[adv.] (khǿnkhāng) EN: rather ; somewhat   FR: plutôt ; quelque peu
ค่อนข้างจะ[adv.] (khǿnkhāng ja) EN: rather ; somewhat   
ค้อนควัก[n.] (khønkhwak) EN: glance sideways   
ค้อนติง[v.] (khønting) EN: speak with jealousy   
ค้อนให้[v. exp.] (khøn hai) FR: jeter un regard méprisant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
askance[ADV] ค้อน ด้วยลักษณะที่มองด้านข้าง, See also: เหลือบมองด้านข้าง, Syn. obliquely
gavel[N] ค้อนเล็กสำหรับทุบโต๊ะของผู้พิพากษาในศาล, See also: ค้อนเล็กที่ใช้ในการประมูล, Syn. mallet, maul
hammer[N] ค้อน
sledgehammer[N] ค้อนขนาดใหญ่มาก
tilt[N] ค้อนที่ใช้ตีเหล็ก, Syn. tilt hammer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์
claw hammern. ค้อนถอนตะปู
driver(ไดร'เวอะ) n. คนขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนปศุสัตว์,เครื่องตอกเสาเข็ม,ค้อน,แรงผลักดัน,ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวใหญ่
gavel(แดฟ'เวิล) n. ค้อนไม้ใหญ่,ตะลุมพุก,ค่าเช่านาศักดินา,บรรณาการศักดินา
hack hammerค้อนแต่งหิน
hammer and sickleตราประจำชาติของรัสเซียเป็นรูปค้อนกับเคียวและมีดาวอยู่ข้างบน
hammerheadn. ปลาฉลามหัวค้อน
helve(เฮลฟฺว) n. ด้ามขวาน,ด้ามค้อน,ด้าม vt. ทำให้มีด้าม
leer(เลียร์) vi.,n. (การ) ชายตามองอย่างเสน่หา,มองค้อน., See also: leeriness n. ดูleer, Syn. smirk
maul(มอล) n. ค้อนหนักชนิดหนึ่ง (เช่นที่ใช้สำหรับตอกเข็มตึก) ,กระบอกหนัก. vt. จัดการหรือใช้อย่างไม่นิ่มนวล,ทำให้เสียโฉม,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ., See also: mauler n. mauller n.

English-Thai: Nontri Dictionary
beetle(n) แมลงปีกแข็ง,คนสายตาสั้น,ค้อน,เครื่องทุบ
gavel(n) ค้อนเล็กสำหรับผู้เป็นประธานใช้เคาะโต๊ะ,ตะลุมพุก
goggle(vi) กลอกตา,มองค้อน,จ้องเขม็ง
hammer(n) ค้อน,ตะลุมพุก
hammer(vt) ทุบด้วยค้อน,ตอก
hammerless(adj) ไม่มีค้อน
leer(vi) เหลือบมอง,ชำเลืองมอง,ชายตามอง,มองค้อน
mallet(n) ตะลุมพุก,ไม้ตีคลี,ค้อนไม้
maul(n) ค้อนใหญ่,กระบองใหญ่
sledge(n) เลื่อน,แคร่เลื่อน,ค้อนใหญ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top