Search result for

ค้อน

(63 entries)
(0.3252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค้อน-, *ค้อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้อน[V] glance sideways, See also: look askance, Syn. มองค้อน, ค้อนขวับ, Example: ผู้เป็นแม่เหลือบแลไปทางบ้านลูกชายแล้วค้อนขวับราวกับลูกสะใภ้ยืนอยู่ตรงนั้น, Thai definition: แสดงความไม่พอใจด้วยการใช้สายตาอย่างหนึ่ง
ค้อน[N] hammer, See also: mallet, gavel, Example: เขากำค้อนทุบเหล็กบนทั่งจนเหงื่อท่วมตัว, Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อเครื่องมือสำหรับเคาะ ตอก ตี ทุบ
ค้อนติง[V] speak with jealousy, See also: remind with jealousy, Example: เมื่อผมไปเสนอบทความในที่ประชุม คนส่วนใหญ่ค้อนติงทฤษฎีของผม, Thai definition: พูดโดยความริษยา
ค้อนควัก[V] glance sideways, See also: give a cold, look askance, Syn. ค้อนขวับ, Example: เมื่อแม่ค้อนควักพ่อ พ่อก็ได้แต่หัวเราะหึหึ, Thai definition: ค้อนจนหน้าคว่ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่อน ๑ก. ติ, ว่าให้สะเทือนใจ.
ค้อนน. ชื่อเครื่องมือที่มีหัวและด้าม สำหรับเคาะ ตอก ตี ทุบ, ลักษณนามว่า เต้า หรือ อัน
ค้อนเครื่องมือชนิดหนึ่งใช้ในการจับปลา.
ค่อน ๒ว. มากกว่าครึ่ง, เกือบเต็ม, เช่น ข้าวค่อนหม้อ นั่งคอยมาค่อนวัน.
ค้อนก. แสดงความไม่พอใจด้วยการตวัดสายตา.
ค่อน ๓ก. ตัด, ทอน, เช่น บั่นเรือขาดเปนท่อน ค่อนพวนขาดเปนทุ่น (ตะเลงพ่าย)
ค่อน ๓ตี, ทุบ, ข้อน ก็ใช้.
ค้อนกลองน. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Capparis grandis L.f. ในวงศ์ Capparaceae ลำต้นมีหนาม ผลกลมใหญ่ ผิวค่อนข้างขรุขระ สุกสีแดง.
ค่อนขอดก. ค่อนว่า, พูดแคะไค้ในเรื่องที่ไม่ดี, พูดให้เขาอายหรือเจ็บใจ, ยกความชั่วขึ้นมาว่าให้เจ็บใจ, ขอดค่อน ก็ว่า.
ค่อนข้างว. หนักหรือกระเดียดไปทางใดทางหนึ่ง เช่น ค่อนข้างดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chipping hammerค้อนเคาะขี้เชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
water hammerwater hammer, ค้อนน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And apart from that, do you mean to tell me that if you wanted to commit suicide, you would go to all the trouble of putting out to sea in a boat, and then take a hammer and chiselแล้วถ้าเกิดต้องการจะฆ่าตัวตายจริง จะลําบากเอาเรือออกทะเลไป... แล้วออกแรงเอาค้อนเเละสิ่ว เจาะรูใต้ท้องเรือไปทําไม Rebecca (1940)
There are all kinds of sharks in the waters. Hammerheads, white tips, blues, makos.มีฉลามหลายชนิดอยู่ในทะเล หัวค้อน ครีบขาว นํ้าเงิน มาโก้ Jaws (1975)
grab a rock. grab a hammer.หาก้อนหิน หรือค้อน Spies Like Us (1985)
That was the worst.ค้อน กระดาษ กรรไกร Full House (1987)
I can play the piano without being popular. I once dreamt I was dancing with a jackhammer up my ass.เล่นเปียโนก็เป็น เคยฝันว่ามีค้อนอยู่ในก้น Punchline (1988)
There's just this one hammer. Here, use this.มีค้อนแค่อันเดียว เอ้า ใช้ไอ้นี่ Night of the Living Dead (1990)
I need the hammer in here!หยิบค้อนให้หน่อย Night of the Living Dead (1990)
Bring the hammer...ขอค้อนหน่อย Night of the Living Dead (1990)
[ Hammer Clicking ][ค้อนคลิก] Pulp Fiction (1994)
Well, if there's any trouble, I won't use the hammer.ดีถ้ามีปัญหาใด ๆ ที่ฉันจะไม่ใช้ค้อน The Shawshank Redemption (1994)
- I wonder if you might get me a rock hammer.- ฉันสงสัยว่าคุณอาจจะได้รับฉันค้อนหิน The Shawshank Redemption (1994)
A rock hammer.ค้อนหิน The Shawshank Redemption (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อน[X] (khøn) EN: three quarters ; more than half ; nearly full ; greater part ; most   FR: la plus grande partie
ค้อน[n.] (khøn) EN: hammer ; mallet ; gavel   FR: marteau [m]
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain   FR: porter un regard désapprobateur
ค้อนขวับ[n. exp.] (khøn khwap) EN: glance sideways   
ค่อนขอด[v.] (khønkhøt) EN: carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize   FR: se moquer ; dire du mal
ค่อนข้าง[adv.] (khǿnkhāng) EN: rather ; somewhat   FR: plutôt ; quelque peu
ค่อนข้างจะ[adv.] (khǿnkhāng ja) EN: rather ; somewhat   
ค้อนควัก[n.] (khønkhwak) EN: glance sideways   
ค้อนติง[v.] (khønting) EN: speak with jealousy   
ค้อนให้[v. exp.] (khøn hai) FR: jeter un regard méprisant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
askance[ADV] ค้อน ด้วยลักษณะที่มองด้านข้าง, See also: เหลือบมองด้านข้าง, Syn. obliquely
gavel[N] ค้อนเล็กสำหรับทุบโต๊ะของผู้พิพากษาในศาล, See also: ค้อนเล็กที่ใช้ในการประมูล, Syn. mallet, maul
hammer[N] ค้อน
sledgehammer[N] ค้อนขนาดใหญ่มาก
tilt[N] ค้อนที่ใช้ตีเหล็ก, Syn. tilt hammer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์
claw hammern. ค้อนถอนตะปู
driver(ไดร'เวอะ) n. คนขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนปศุสัตว์,เครื่องตอกเสาเข็ม,ค้อน,แรงผลักดัน,ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวใหญ่
gavel(แดฟ'เวิล) n. ค้อนไม้ใหญ่,ตะลุมพุก,ค่าเช่านาศักดินา,บรรณาการศักดินา
hack hammerค้อนแต่งหิน
hammer and sickleตราประจำชาติของรัสเซียเป็นรูปค้อนกับเคียวและมีดาวอยู่ข้างบน
hammerheadn. ปลาฉลามหัวค้อน
helve(เฮลฟฺว) n. ด้ามขวาน,ด้ามค้อน,ด้าม vt. ทำให้มีด้าม
leer(เลียร์) vi.,n. (การ) ชายตามองอย่างเสน่หา,มองค้อน., See also: leeriness n. ดูleer, Syn. smirk
maul(มอล) n. ค้อนหนักชนิดหนึ่ง (เช่นที่ใช้สำหรับตอกเข็มตึก) ,กระบอกหนัก. vt. จัดการหรือใช้อย่างไม่นิ่มนวล,ทำให้เสียโฉม,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ., See also: mauler n. mauller n.

English-Thai: Nontri Dictionary
beetle(n) แมลงปีกแข็ง,คนสายตาสั้น,ค้อน,เครื่องทุบ
gavel(n) ค้อนเล็กสำหรับผู้เป็นประธานใช้เคาะโต๊ะ,ตะลุมพุก
goggle(vi) กลอกตา,มองค้อน,จ้องเขม็ง
hammer(n) ค้อน,ตะลุมพุก
hammer(vt) ทุบด้วยค้อน,ตอก
hammerless(adj) ไม่มีค้อน
leer(vi) เหลือบมอง,ชำเลืองมอง,ชายตามอง,มองค้อน
mallet(n) ตะลุมพุก,ไม้ตีคลี,ค้อนไม้
maul(n) ค้อนใหญ่,กระบองใหญ่
sledge(n) เลื่อน,แคร่เลื่อน,ค้อนใหญ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top