Search result for

ค่าง

(40 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าง-, *ค่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าง[N] langur, See also: leaf monkey, Example: เขามองเข้าไปที่ห้องสตัฟฟ์เห็นค่างโหนกิ่งไม้แห้งเหยี่ยวกำลังกระพือปีกกว้าง ยกขาหน้าอยู่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อลิงในวงศ์ Cercopithecidae ตัวสีเทาหรือดำ ลำตัว แขน ขา และหางยาวกว่าลิงทั่วๆ ไป กินใบไม้และผลไม้
ค่างวด[N] installment, See also: payment, term of payment, Syn. ค่าผ่อนส่ง, Example: โทรทัศน์เครื่องนั้นยังผ่อนค่างวดไม่หมดเลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่างน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Cercopithecidae ลักษณะคล้ายลิง ขนสีเทาหรือดำ ลำตัว แขน ขา และหางยาวกว่าลิงทั่ว ๆ ไป กินใบไม้และบางครั้งผลไม้ ในประเทศไทยมี ๔ ชนิด คือ ค่างดำ [ Presbytis melalophos (Raffles)] ค่างแว่นถิ่นใต้ [ P. obscura (Reid)] ค่างหงอกหรือค่างเทา [ P. cristata (Raffles)] และค่างแว่นถิ่นเหนือ ( P. phayrei Blyth).
ค้าง ๑ก. ตกลงมาหรือขึ้นไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ติดอยู่กลางทาง, ติดอยู่, เช่น เรือค้างแห้ง ค้างหนี้, ยังไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด เช่น ทำงานค้าง
ค้าง ๑เหลือกหรืออ้าแล้วเอาลงหรือหุบไม่ได้ เช่น ตาค้าง อ้าปากค้าง ขากรรไกรค้าง
ค้าง ๑แรมคืน, ค้างคืน ก็ว่า.
ค้าง ๑น. ไม้หลักสำหรับให้ไม้เถาขึ้นเกาะ เช่น ค้างพลู ค้างถั่ว.
ค้าง ๒น. ชื่อหนึ่งของถั่วฝักยาว ซึ่งมีไม้ค้างปักเป็นหลักให้เถาเกาะ เรียกว่า ถั่วค้าง. (ดู ถั่วฝักยาว ที่ ถั่ว ๑).
ค้างคาก. ยังไม่สิ้นไป, ยังไม่หมดไป, เช่น ค้างคาใจ ยังมีของค้างคาอยู่.
ค้างคาว ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและหลายวงศ์ ลำตัวมีขนปุย ปีกเป็นแผ่นหนังขนาดใหญ่ เวลาเกาะจะห้อยหัวลง หากินในเวลากลางคืน เช่น ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝนหรือค้างคาวแม่ไก่ใหญ่ [ Pteropus vampyrus (Linn.)] ในวงศ์ Pteropodidae, ค้างคาวลูกหนูบ้าน [ Pipistrellus javanicus (Gray)] ในวงศ์ Vespertilionidae.
ค้างคาว ๒น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Aglaia edulis (Roxb.) Wall. ในวงศ์ Meliaceae ผลคล้ายมะไฟ แต่เปลือกแข็งและหนา, มะก่อง ก็เรียก.
ค้างคาว ๒ชื่อไม้เถาชนิด Passiflora lunata Willd. ในวงศ์ Passifloraceae ใบคล้ายปีกค้างคาว ด้านล่างของใบมีจุด ๓-๔ จุด ดอกกินได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Presbytisค่าง [TU Subject Heading]
Monkeys, Dusky Leafค่าง [การแพทย์]
Monkeys, Leafค่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who's the new fish? Greasemonkey. Well well.แล้วหน้าใหม่นี่ล่ะ\ลิงค่างน่ะ Death Race (2008)
Boca. Not so bad.โบค่างั้นเหรอ ก็ไม่แย่เท่าไหร่ Marley & Me (2008)
And I've always paid me to my eye lost by that disease.แล้วก็จ่ายค่างวดทุกเดือน จนโรคร้ายทำยายตาบอด Drag Me to Hell (2009)
If you do not pay your mortgage you lose your house, what is expected then that woman?ผมเสียใจจริงๆ ถ้าคุณไม่จ่ายค่างวด คุณก็ต้องเสียบ้านไป Drag Me to Hell (2009)
Because Mommy's trying to play. Okay?แม่เล่นมันค่อนค่างลำบากถ้าลูกเสียงดัง Orphan (2009)
I don't expect politicians to appreciate artผมไม่ต้องการเป็นนักการเมือง ที่จะต้องเห็นคุณค่างานศิลป์ Invitation Only (2009)
Recession's bad on payments, good on repo.ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำไม่มีเงินจ่ายค่างวด รถที่ยึดคืนทางออกที่ดี Fix (2009)
Did you say worthless?แกพูดว่าไร้ค่างั้นเหรอ Gokusen: The Movie (2009)
Five minutes alone with those little mongrels And she'll have her tubes tied. You're so smart.แค่ 5 นาทีกับลิงค่างพวกนั้น หล่อนต้องขาดใจตาย Hairography (2009)
No. This is to pay for the party.ไม่จ้ะ นี่สำหรับจ่ายค่างานปาร์ตี้ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Can't pay for your car, the bank takes it back.ค้างจ่ายค่างวดรถ ธนาคารก็มายึดเอาไป Repo Men (2010)
Listening to Jake swapping stories about some schmuck and his overdue liver, all I can think about is how that schmuck has a nameการที่ฟังเจคเล่าเรื่องราวสลับไปสลับมา เกี่ยวกับพวกไอ้โง่กับตับที่ค้างค่างวด ที่ผมคิดได้คือว่าไอ้โง่พวกนี้ มีชื่อเสียงเรียงนามรึเปล่า Repo Men (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าง[n.] (khāng) EN: langur ; leaf monkey ; long-tailed monkey   
ค้าง[v.] (khāng) EN: owe ; be due to ; be behind   FR: devoir
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone   FR: être inachevé ; être interrompu
ค้าง[v.] (khāng) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: loger ; passer la nuit
ค้างคาว[n.] (khāngkhāo) EN: bat   FR: chauve-souris [f]
ค้างคาวดูดเลือด [n. exp.] (khāngkhāo dūt leūat) EN: vampire bat   FR: vampire [m]
ค้างคาวหน้ายักษ์หมอ บุญส่ง[n. exp.] (khāngkhāo nā yak Mø Bunsong) EN: Dr. Boonsong's Roundleaf Bat   
ค้างค่าเช่า[v. exp.] (khāng khāchao) EN: be in arrears with one's rent   
ค้างคืน[v.] (khāngkheūn) EN: stay overnight ; spend the nigh ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: passer la nuit
ค้างจ่าย[adj.] (khāng jāi) EN: payable   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
installment[N] ค่างวด, See also: ค่าผ่อนส่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
imp(n) ผี,เด็กซน,ลูกลิงลูกค่าง
macaque(n) ค่าง,ลิงกัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top