Search result for

ค็อกเทล

(25 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค็อกเทล-, *ค็อกเทล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค็อกเทล[N] cocktail, Example: ค็อกเทลนี้ทำด้วยเหล้าเวอมุธแกมบรั่นดีนิดหน่อย, Thai definition: ชื่อเครื่องดื่ม, ใช้เหล้าต่างๆ มีหลายตำรับ ส่วนมากมักผสมด้วยยินผสมกับน้ำแข็งแล้วเขย่า นิยมดื่มก่อนอาหาร, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค็อกเทลน. เครื่องดื่มชนิดหนึ่ง ใช้เหล้าชนิดต่าง ๆ ผสมกัน ใส่นํ้าแข็ง แล้วเขย่า และอาจใส่นํ้าผลไม้หรือชิ้นผลไม้ เพื่อเพิ่มสีหรือรสให้แปลก ๆ ออกไป นิยมดื่มก่อนอาหาร
ค็อกเทลอาหารเรียกน้ำย่อยที่กินก่อนอาหารจานหลัก
ค็อกเทลเรียกงานเลี้ยงแบบหนึ่งที่ไม่นั่งโต๊ะกินอาหาร เสิร์ฟเฉพาะเครื่องดื่มและอาหารว่าง ว่า งานเลี้ยงค็อกเทล.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cocktailsค็อกเทล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unapproved cocktail of drugs he's been downing like...ไม่ได้ตรวจค็อกเทลยา.. เขาดูแย่ลงเหมือน... . Adverse Events (2008)
Like a cocktail.ค็อกเทล Adverse Events (2008)
The patient's seizure resulted from dehydration, which resulted from a cocktail of alcohol and ecstasy.คนไข้ชักจากอาการขาดน้ำ ซึ่งมาจากค็อกเทลที่มีเหล้าผสม และยาอี Lucky Thirteen (2008)
That's quite a cocktail, isn't it?อย่างกับกินงานเลี้ยงค็อกเทลเลยสินะ And How Does That Make You Kill? (2008)
I'll make you a cocktail, and we'll have a roll in the hay for old times' sake.ฉันจะทำค็อกเทลให้คุณ แล้วเราจะได้พลอดรักกัน เพื่อรำลึกถึงความหลัง The Bank Job (2008)
Now, one of the challenges of life as a president is the endless round of cocktail parties, social engagements, banquets.ที่้นี้ สิ่งหนึ่งที่ท้าทายชีวิต ในฐานะ ปธน. คืองานเลี้ยงที่ไม่ค่อยจะเลิกรา พวกงานค็อกเทลล์ ปาร์ตี้ งานเ้ข้าสังคม งานเลี้ยง Frost/Nixon (2008)
CAN I GET A WORD?เขาน่าจะเข้ามาทางด้านหลัง แล้วก็ราดค็อกเทลไว้ที่ขอบหน้าต่าง House on Fire (2009)
THERE WAS A CRASH...เพราะค็อกเทล House on Fire (2009)
She just got her second D.U.I. If there's cocktails, she's in.ถ้ามีค็อกเทลนะ เธอเอาด้วยแน่ ๆ Rose's Turn (2009)
Mixed himself up a really nice cocktail of Valium, Haldol, Seconal, and I think Lorazepam.ยุ่งเหยิงตัวเองอยู่กับ สูตรค็อกเทล มีตัวยานอนหลับ วัคเลี่ยม ฮาล์ดอล เซโคนัล แล้วก็ลาเรเซแปม A New Day in the Old Town (2009)
He was riding the high horse with some little cocktail waitress from Miami Shores.เขากำลังขี่ม้ากับสาวเสริฟค็อกเทล จากชายฝั่งไมอามี่ Out of Time (2009)
And you made it till 9:00am.จนถึง 9 โมงเช้า ไม่ก็เที่ยงวัน บางวันก็ถึงช่วงค็อกเทล Tainted Obligation (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cocktail[N] เครื่องดื่มเหล้าผสมผลไม้, See also: ค็อกเทล
stinger[N] ค็อกเทลที่ประกอบด้วยบรั่นดีและเมนทอล, Syn. cocktail

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocktail(คอค'เทล) {cocktailed,cocktailing,cocktails} n. เหล้าผสมหลายชนิดที่เขย่าในหม้อน้ำแข็ง vi. ดื่มเหล้าค็อกเทล.
lounge(เลาจฺ) { lounged,lounging,lounges} vi. เอน,พิง,เอกเขนก,นั่งเล่น,เดินทอดน่อง,เดินเตร่. vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์. n. เก้าอี้โซฟาสำหรับนั่งเล่น,สถานที่นั่งเล่น,ห้องนั่งพักหรือคอย,ห้องสังสรรค์ในรถไฟ,เครื่องบินหรือเรือ,ห้องดื่มค็อกเทล,ห้องพักสาธารณะ,การนั่งเล่น,การเดินเตร่
margarita(มากะรี'ทะ) n. เหล้าค็อกเทลรสมะนาว
martini(มาร์ท'นิ) n. เหล้าค็อกเทลที่ประกอบด้วยเหล้ายีนหรือวอสก้ากับ vermouth (ดู)
stinger(สทิง'เกอะ) n. ผู้ต่อย (ตำ,แทง,ตอก) ,สิ่งที่ต่อย (ตำ,แทง,กัด,ตอก) ,เหล็กไนของแมลง,หนามพืช,คำพูดที่เสียดสี,การกล่าวโจมตีอย่างรุนแรง,เหล้าค็อกเทลที่ประกอบด้วยบรั่นด'เมนทอลและน้ำแข็ง

English-Thai: Nontri Dictionary
cocktail(n) เหล้าค็อกเทล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top