Search result for

คู่อริ

(19 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คู่อริ-, *คู่อริ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่อริ[N] enemy, See also: antagonist, adversary, foe, Syn. คู่ปรับ, ศัตรู, คู่พิพาท, คู่กรณี, Example: นอกจากเขาจะเชียร์ทีมที่ตัวเองชอบแล้วหากรู้ว่าทีมไหนเป็นทีมคู่อริของทีมโปรดตัวเองก็จะเยาะเย้ยถากถางคนที่เชียร์ทีมนั้น, Thai definition: ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นศัตรูกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คู่อริน. ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นศัตรูกัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you know if your ex-wife and her husband have any enemies?คุณรู้มั๊ยว่าภรรยาเก่า และ สามี มีคู่อริมั๊ย Bloodline (2009)
Other times, old opponents resurface to raise the stakes...ในเวลาบางครั้ง คู่อริเก่าได้กลับมาเพื่อจะยกระดับตัวเองแต่ไม่ได้ผล The Lost Boy (2009)
It's nice to know. Mm-hmm, mm-hmm. People from opposite sides often have good relationships.ขอบคุณค่ะ สตวร์ท ดีใจที่ได้รู้ ฝ่ายที่เป็นคู่อริ The Wheaton Recurrence (2010)
But we can't attribute it to any one of our enemies.โดยที่เรา ไม่ต้องทำมันกับ คู่อริของเรา Pilot (2010)
Well, your son was just gunned down, maybe by a rival gang.ก็ลูกชายคุณเพิ่งถูกยิงตาย อาจจะเป็นฝีมือแก๊งค์คู่อริ Triggerman (2012)
You have any enemies?คุณมีคู่อริที่ไหนรึเปล่า Out of Control (2012)
Yeah, fuckin' Carmine Scarpaglia. That guy used to beat the shit out of me in kindergarten.ไอ้คาร์ไมน์ สการ์ปักเลียคู่อริเก่าชั้น สมัยอนุบาล Good Will Hunting (1997)
While I'm at it, why not just shoot my buddy, take his job, give it to his sworn enemy, hike up gas prices, bomb a village, club a baby seal, hit the hash pipe and join the National Guard?ยึดบริษัทซะแล้วยกให้คู่อริขึ้นราคาน้ำมัน ฆ่าเด็กทิ้ง สูบกัญชาแล้วร่วมกับ กองกำลังแห่งชาติ Good Will Hunting (1997)
You sure you're supposed to be dancing on enemy territory like this?เธอแน่ใจแล้วหรอ เธอเป็นคนที่คิดว่าการเต้นกับคู่อริ คือสิ่งที่ชอบที่นี่ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
A list, please. His recent opponents.ช่วยรวบรวมรายชื่อ คู่อริเร็วๆนี้ให้ด้วย Hannibal Rising (2007)
A breadcrumb trail.เป็นอุบายจากคู่อริเหนือเมฆ เปลี่ยนเส้นทางได้แล้ว ผู้หมวด Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Dr. Curtis Miller, a long-time opponent of the WilPharma research facility was arrested and charged with obstruction of business and issuing threats to proponents of WilPharma's ex...ดร.เคอรติส มิลเลอร์ ศัตรูคู่อริมานานของวิลฟาร์มาร์ ได้ถูกจับกุมแล้วในข้อหาขัดขวางการทำงาน และข่มขู่ผู้สนับสนุนวิลฟาร์มา... Resident Evil: Degeneration (2008)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enemy(เอน'นะมี) n.,adj. ศัตรู,ข้าศึก,คู่อริ,ฝ่ายศัตรู, -Phr. (the Enemy ซาตานปีศาจ) ., Syn. rival
win(วิน) vi.,vt. (ทำให้) ชนะ,มีชัย,เอาชนะคู่อริ,ประสบความสำเร็จ,บรรลุ,ชักชวน,ดึงมาเป็นพวก,ได้รับ, See also: winnable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
enemy(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่อริ,ปรปักษ์
foe(n) ศัตรู,คู่อริ,คู่อาฆาต,ข้าศึก,ปรปักษ์,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้

French-Thai: Longdo Dictionary
adversaire(n) |m, f| คู่อริ, ศัตรู, คู่แข่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top