Search result for

คู่สมรส

(50 entries)
(0.2997 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คู่สมรส-, *คู่สมรส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่สมรส[N] spouse, See also: mate, husband and wife, bride and groom, bridal pair, Syn. คู่บ่าวสาว, คู่ผัวตัวเมีย, คู่ชีวิต, สามีภรรยา, Example: ผมขออวยพรให้คู่สมรสอยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร, Count unit: คู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คู่สมรสน. ชายและหญิงที่สมรสกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spouseคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consort; conjointsคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conjoints; consortคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spousesคู่สมรส [ดู married couple] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
married coupleคู่สมรส [ดู spouses] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
surviving spouseคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Farmers' spousesคู่สมรสเกษตรกร [TU Subject Heading]
Foreign spousesคู่สมรสชาวต่างชาติ [TU Subject Heading]
Politicians' spousesคู่สมรสนักการเมือง [TU Subject Heading]
Presidents' spousesคู่สมรสประธานาธิบดี [TU Subject Heading]
Spousesคู่สมรส [TU Subject Heading]
Spouses of adult child sexual abuse victimsคู่สมรสของผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศตอนเด็ก [TU Subject Heading]
Statesmen's spousesคู่สมรสรัฐบุรุษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The IRS allows a one-time-only gift to your spouse for up to $60,000.กรมสรรพากรจะช่วยให้เป็นของขวัญเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่จะคู่สมรสของคุณได้ถึง $ 60,000 The Shawshank Redemption (1994)
I'm sure a nice B.M. is the perfect solution for marital problems.โอ้, ใช่. ฉันแน่ใจว่า มันสุดยอดยา ที่ใช้แก้ปัญหาพวกที่มีปัญหาคู่สมรส Shrek 2 (2004)
Don't they look like a real couple?พวกเขาดูเหมือนคู่สมรสเลยนะคะ? Innocent Steps (2005)
She's supposed to come around for a conjugal on Tuesday.เธอควรมาหาฉันในวันพบคู่สมรส อังคารนี้ Pilot (2005)
There are no further names on the list.ต่อไปเป็นรายชื่อคู่สมรสใหม่ Golden Door (2006)
The plural of spouse must be spice?พหูพจน์ของคู่สมรส จะต้องเป็นเครื่องเทศ? Sex Trek: Charly XXX (2007)
Sometimes one can make a mistake choosing a life partner...บางครั้งอาจเลือกคู่สมรสผิดพลาด... Namastey London (2007)
It is true in the last 20 years 53% of marriages in the united states ended in divorce.จริงรึปล่าวที่ว่าช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 50% ของคู่สมรสในอเมริกา จบลงด้วยการหย่าร้างกัน Knight Rider (2008)
Spouses and plus ones.คู่สมรสและแขกที่มาด้วย Easy as Pie (2008)
He also requests conjugal visitation.เขายังขอการเข้าเยี่ยมแบบคู่สมรส Easy as Pie (2008)
Yeah,well,Vega's cheating clients need cover stories to tell their spouses, so he provides them with fake alibis,paper trails and all.ใช่ พวกลูกค้าของเวก้าต้องการปิดบังเรื่องต่างๆต่อคู่สมรส เขาจัดหาข้อแก้ตัวปลอมๆ หางใบเสร็จต่างๆ ให้พวกลูกค้า Cheating Death (2008)
I just keep thinking about that childless couple, and it would break their hearts if I lost this baby.คู่สมรสที่ไม่มีลูก, และมันคงจะหัวใจสลาย ถ้าฉันเสียเด็กคนนี้ไป Resurrection (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple   FR: couple marié [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consort[N] คู่ครอง, See also: คู่สมรส, Syn. spouse, mate
match[N] คู่สมรส, See also: คู่รักหวานชื่น, คู่แต่งงาน, คู่ครอง, Syn. marriage, pairing
mate[N] คู่สมรส, See also: คู่ครอง, สามีภรรยา, คู่แต่งงาน, Syn. spouse, bedmate
partner[N] คู่สมรส, See also: คู่สามีหรือภรรยา, Syn. consort, spouse
DINK[SL] คู่สมรสที่มีรายได้ดีและไม่มีลูก
dink[SL] คู่สมรสที่มีรายได้ดีและไม่มีลูก
spouse[N] คู่สามีภรรยา, See also: คู่สมรส, คู่ชีวิต, Syn. husband or wife

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
better halfn. ภรรยา,สามี,คู่สมรส, Syn. husband
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
empty nesterคู่สมรสที่ไร้บุตร,คุ่สมรสที่มีบุตรแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.
monogamist(มะนอก'กะมิสทฺ) n. ผู้มีคู่สมรสคนเดียว,ผู้สนับสนุนการมีคู่สมรสคนเดียว
monogamous(มะนอก'กะเมิส) adj. ซึ่งมีคู่สมรสคนเดียว,เกี่ยวกับการมีคู่สมรสคนเดียว.
monogamy(มะนอก'กะมี) n. การมีคู่สมรสคนเดียว, (สัตว์) การผสมพันธุ์กับตัวผู้หรือตัวเมียตัวเดียว,การแต่งงานเพียงครั้งเดียวในชีวิต
spouse(สเพาซฺ) n. คู่ชีวิต,คู่สมรส,สามีหรือภรรยา. vi. แต่งงาน,สมรส., See also: spousehood n., Syn. consort,mate
yokefellow(-เฟลโล,-เมท) n. คู่ขา,เพื่อนร่วมงาน,คู่สมรส, Syn. partner,spouse
yokemate(-เฟลโล,-เมท) n. คู่ขา,เพื่อนร่วมงาน,คู่สมรส, Syn. partner,spouse

English-Thai: Nontri Dictionary
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา
consort(n) คู่สมรส,คู่หู,เพื่อน
spouse(n) ภรรยา,สามี,คู่สมรส,คู่ชีวิต
yokefellow(n) เพื่อนร่วมงาน,คู่ชีวิต,คู่ขา,คู่สมรส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
配偶者[はいぐうしゃ, haiguusha] (n) คู่สมรส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top