Search result for

คุณนาย

(30 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุณนาย-, *คุณนาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณนาย[N] madam, See also: madame, lady, Syn. คุณผู้หญิง, Ant. คุณผู้ชาย, Example: เธอถูกคุณนายหักเงินเดือนเพราะทำจานแตกไปหลายใบ, Count unit: คน, Thai definition: เป็นคำที่ใช้เรียกนายที่เป็นผู้หญิง
คุณนาย[N] madam, See also: madame, Mrs., Example: งานเลี้ยงในวันนี้พวกคุณหญิงคุณนายใส่เครื่องประดับสวยๆ ทั้งนั้น, Thai definition: คำยกย่อง ใช้เรียกภรรยาข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่ยังมิได้เป็นคุณหญิง, ในปัจจุบันใช้เรียกยกย่องสตรีทั่วๆ ไปที่ผู้เรียกนับถือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุณนายน. คำยกย่อง ใช้เรียกภรรยาข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่ยังมิได้เป็นคุณหญิง, ในปัจจุบันใช้เรียกยกย่องสตรีทั่ว ๆ ไปที่ผู้เรียกนับถือ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To the bass/van der woodsen housewarming party,งานเปิดตัวครอบครัวใหม่ของ คุณแบส กับ คุณนายเวนเดอร์ วูดเซ่น Chuck in Real Life (2008)
Hi, mrs. Bass.สวัสดีคะ คุณนาย แบส There Might be Blood (2008)
Mrs. Dashell, your husband may be involved in the murder.คุณนายดาเชลล์ สามีคุณอาจเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม And How Does That Make You Kill? (2008)
Mrs. Dashell, is this your workstation?คุณนายดาเชลล์ นี่โต๊ะทำงานของคุณเหรอครับ? And How Does That Make You Kill? (2008)
I don't see Madam YOONนี่ข้าไม่เห็นคุณนายยุนเลย Portrait of a Beauty (2008)
Madam!คุณนายคะ Portrait of a Beauty (2008)
Young master, thank you so muchขอบคุณนายน้อยมากครับ Iljimae (2008)
Joon-Soo, I owe you man. I will do my best to raise Woo-Rahm.จูนซู ฉันเป็นหนี้บุญคุณนายอยู่ ฉันจะเลี้ยงอูแรมให้ดีที่สุด Baby and I (2008)
And mind your own business, Mrs Duprey.และอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นได้ไหม คุณนายดูเพรย์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
OK, Mrs Hollister, I'll be right with you. Go on back upstairs.เอาล่ะ คุณนายโฮลิสเตอร์ เดี๋ยวฉันจะไปหาคุณ กลับขึ้นข้างบนไปซะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They are right here, Mrs Hollister.สร้อยอยู่ตรงนี้ค่ะ คุณนายโฮลิสเตอร์.. The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Mrs Sybil Wagner, once an opera singer of some note, well, she sang Wagner.คุณนายซีบิล แว็กเนอร์ ซึ่งเคยป็น นักร้องโอเปร่าเสียงโน๊ตอะไรสักตัว เอ่อ เธอร้องเพลงแว็กเนอร์น่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณนาย[n.] (khunnāi) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs   FR: madame [f]
คุณนายตื่นสาย [n. exp.] (khunnāi teūn sāi) EN: Purslane ; Pussley ; Rose mose ; Sun plant ; Eleven-o'clock   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dame[N] นาง (คำไม่เป็นทางการ, คำไม่สุภาพ), See also: คุณนาย
madam[N] คุณนาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: มาดาม, คุณผู้หญิง, นายหญิง, Syn. matron, housemaster
madame[N] คุณนาย, See also: มาดาม
mesdames[N] คำนามพหูพจน์ของ madam, See also: คุณนาย, มาดาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
dame(เดม) n. คุณนาย,คุณหญิง,มาดาม,สตรี,ผู้สูงศักดิ์,ผู้หญิง,แม่บ้าน,นาง
dona(ดอ'นะ) n. คุณนาย
madam(แมด'เดิม) n. มาดาม,คำสุภาพที่ใช้เรียกผู้หญิง,คุณนาย,แม่เล้า
madame(แมด'เดิม) n. คุณนาย,ชื่อหรือคำให้เกียรติที่ใช้เรียกผู้หญิง
senora(เซนยอร์'ระ) n. ภาษาสเปนที่หมายถึง"Mrs.",คุณนาย,คุณผู้หญิง,นาง

English-Thai: Nontri Dictionary
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน
madam(n) คุณนาย,แหม่ม
madame(n) คุณนาย,แหม่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top