Search result for

คืบ

(57 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คืบ-, *คืบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืบ[CLAS] a Thai unit of linear measure, Example: เขาสร้างพระพุทธรูปที่มีหน้าตักกว้าง 5 คืบ, Thai definition: มาตราวัดตามวิธีประเพณี 1 คืบ เท่ากับ 12 นิ้ว, อักษรย่อว่า ค
คืบ[V] move slowly, See also: inch, creep slowly, crawl slowly, Example: หนอนค่อยๆ คืบไปข้างหน้าอย่างช้าๆ, Thai definition: เขยิบตัวไปข้างหน้าอย่างหนอน
คืบ[N] palm span, Syn. ฝ่ามือ, Example: เขาวัดโดยการใช้คืบของมือแทนใช้ไม้บรรทัด, Thai definition: ระยะจากปลายหัวแม่มือไปจนถึงปลายนิ้วกลางเมือกลางออก
คืบคลาน[V] move slowly, See also: inch, creep slowly, crawl slowly, Ant. ถอยห่าง, Example: เทคโนโลยีดิสก์ระบบใหม่ที่กำลังคืบคลานเข้ามามีบทบาทอย่างมาก, Thai definition: เขยิบคลานไปทีละน้อย
คืบหน้า[V] progress, See also: advance, develop, proceed, increase, Syn. รุดหน้า, ก้าวหน้า, พัฒนา, Ant. ถดถอย, Example: งานก่อสร้างโครงการนี้ไม่คืบหน้าเลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คืบน. ช่วงระยะจากปลายนิ้วหัวแม่มือถึงปลายนิ้วก้อยเมื่อกางมือออกเต็มที่ เท่ากับ ๙ นิ้ว (มาตราชั่ง ตวง วัด), ช่วงระยะจากปลายนิ้วหัวแม่มือถึงปลายนิ้วกลางเมื่อกางมือออกเต็มที่ เท่ากับ ๙-๑๐ นิ้ว (ปรัดเล, แมคฟาแลนด์)
คืบมาตราวัดตามวิธีประเพณี ๑ คืบ เท่ากับ ๑๒ นิ้ว, อักษรย่อว่า ค.
คืบก. ทอดตัวบนพื้น เขยิบตัวหรือเสือกตัวไปข้างหน้าอย่างหนอน
คืบเคลื่อนอย่างช้า ๆ เช่น งานยังไม่คืบไปไหนเลย.
คืบน. ว่านชนิดหนึ่ง ใบเหมือนผักอีแปะ ก้านเขียวเล็ก มีเมล็ดที่ปลายใบ เมื่อเมล็ดแก่และหางตกถึงดินแล้ว เมล็ดงอกเป็นต้นขึ้นมา ในตำรากบิลว่านกล่าวว่าใช้เมล็ดห่อผ้าไว้ ตีฟันไม่เข้า.
คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเลออกทะเลอย่าประมาททะเล เพราะอาจเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ.
คืบหน้าก. ก้าวหน้า เช่น ข่าวคืบหน้า ทำงานไม่คืบหน้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Movement of Arm and Leg, Reciprocallyคืบหรือคลานโดยมีความสัมพันธ์ของแขนและขา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do I get a progress report?ไง ฉันอยากรู้ความคืบหน้า Chuck in Real Life (2008)
If that isn't progress...ถ้านั่นไม่คืบหน้า... Dying Changes Everything (2008)
The Separatists battleship Malevolence advances and apposes to Republic space, tearing apart any ship that stands on its path.ยานรบ Malevolence ของฝ่ายแบ่งแยกดินแดน ได้รุกคืบเข้าสู่ห้วงอวกาศของสาธารณรัฐ ทำลายล้างยานทุกลำที่ขวางหน้า Shadow of Malevolence (2008)
I'll call you as soon as I know anything.ชั้นจะรีบโทรหาเธอ เมื่อมีอะไรคืบหน้าละกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
People are writing in wondering about her.พวกคนในเนทต่างพากันไม่พอใจ เพราะเราไม่ยอมให้ความ คืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย Scandal Makers (2008)
I'm a HAM radio operator and I think I may be overhearing a robbery in progress.และผมคิดว่าผมบังเอิญได้ยิน เรื่องความคืบหน้าของการปล้น The Bank Job (2008)
What could have possibly happened?บางทีอาจจะมีความคืบหน้าก็ได้นะ? The Kingdom of the Winds (2008)
Growing up is a funny thing. Sneaks up on you.การเจริญเติบโตช่างเป็นเรื่องตลก ที่ค่อย ๆ คืบไปทีละนิด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Stick to your patients, and their progresses. That's it.แค่คุยกับคนไข้ของคุณ และหาความคืบหน้า แค่นั้นพอ Passengers (2008)
It was good, but there's nowhere for it to go.นั่นมันดี แต่ว่ามันจะไม่คืบหน้าไปกว่านี้ New York, I Love You (2008)
Is that I always got the feeling you were only sleeping with me, to get to General Medrano.เพราะฉันรู้สึกเสมอว่าที่เธอยอมนอนกับฉัน เพื่อคืบไปให้ถึงตัวนายพลเมดราโน่ Quantum of Solace (2008)
No developments, no leads, no progress, endless cups of bush tea.ไม่พัฒนาไม่นำไปสู่ ไม่มีความคืบหน้า ถ้วยชาบุซที่ไม่รู้จบ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืบ[n.] (kheūp) EN: palm span ; [Thai unit of linear measure equal to 25 cm]   FR: empan [m] ; [unité de longueur de 25 cm]
คืบ[v.] (kheūp) EN: move slowly ; inch ; creep slowly ; crawl slowly ; move inch by inch   FR: avancer difficilement
คืบคลาน[v.] (kheūpkhlān) EN: creep up on ; move slowly ; crawl   
คืบหน้า[v.] (kheūpnā) EN: progress   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advance[VI] คืบหน้า, See also: รุดหน้า, ล้ำหน้า, คืบหน้า, Syn. develop, improve
crawl[VI] คลาน, See also: คืบคลาน, Syn. creep
close about[PHRV] ใกล้เข้ามาทีละน้อย, See also: คืบคลานเข้ามา
close around[PHRV] ใกล้เข้ามาทีละน้อย, See also: คืบคลานเข้ามา
close on[PHRV] ใกล้เข้ามาทีละน้อย, See also: คืบคลานเข้ามา
close round[PHRV] ใกล้เข้ามาทีละน้อย, See also: คืบคลานเข้ามา, Syn. close about
close upon[PHRV] ใกล้เข้ามาทีละน้อย, See also: คืบคลานเข้ามา
creep in[PHRV] คืบคลานเข้ามา, See also: เล็ดลอดเข้ามา
creep into[PHRV] คืบคลานเข้ามา, See also: เล็ดลอดเข้ามา
creep on[PHRV] ค่อยๆ เข้ามา (เวลา), See also: คืบคลานเข้ามา (เวลา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gain(เกน) {gained,gaining,gains} vt. ได้มา,ได้รับ,กำไร,ชนะ,บรรลุ,ได้เปรียบ,มีภาษีดีกว่า,ได้เป็นพวก. vi. ก้าวหน้า,คืบหน้า, (นาฬิกา) เร็วไป,ใกล้เข้าไป. n. ผลกำไร,ผลประโยชน์,การมีชัย,การเพิ่ม,จำนวนที่เพิ่มขึ้น,การก้าวหน้า,ความคืบหน้า,การได้มาซึ่ง,ของที่ได้มา,ร่อง,
progress(โพร'เกรส) n. ความก้าวหน้า,การก้าวไปข้างหน้า,ความเจริญ,การเดินหน้า,การคืบหน้า -Phr. (in progress เดินหน้า คืบหน้า) vi. (โพรเกรส') ก้าวหน้า,เดินหน้า,คืบหน้า, Syn. advance
progressive(พรเกรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเจริญก้าวหน้า,เจริญ,ก้าวหน้า,รุดหน้า,คืบหน้า,เพิ่มขึ้น,ตามลำดับ,เป็นขั้นตอน,เกี่ยวกับการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า (เป็นร้อยละเพิ่มขึ้นเมื่อฐานภาษีเพิ่มขึ้น) ,ทวีความรุนแรง. n. นักปฏิรูป,ผู้ยึดถือลัทธิเจริญก้าวหน้า.
span(สแพน) n. ช่วงห่าง,กว้างหนึ่งคืบ (ประมาณ9นิ้ว) ,การขยายปีก,ระยะเวลา,ระยะกว้าง,ก้าว,สมัย,ชั่วอายุ vt. วัดเป็นคืบ,ประเมินค่า,วัดทอดข้าม,ก้าวข้าม, Syn. stretch
spanner(สแพน'เนอะ) n. ผู้วัดด้วยคืบ,ผู้ประเมิน,ผู้วัด,เครื่องวัด,กุญแจเลื่อน,กุญแจปากตาย,คีมปากตาย,ไม้ขวางค้ำยันช่วงห่างของตอม่อสะพาน,ตัวด้วง, Syn. wrench
wiggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)
wriggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)
wriggly(ริก'ลี) adj. ซึ่งบิดตัว,ซึ่งดิ้นไปมา,ซึ่งเลื่อย,ซึ่งคืบคลานไปข้างหน้า,ซึ่งหลบหลีก

English-Thai: Nontri Dictionary
forereach(vt) ได้เปรียบ,คืบหน้า,ก้าวหน้า,เดินหน้า
further(vt) ส่งเสริม,ทำให้คืบหน้า,ต่อไป,ทำให้ก้าวหน้า,ผลักดัน
furtherance(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน
headway(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,ความเจริญก้าวหน้า
progress(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความคืบหน้า,การเดินหน้า,ความรุดหน้า
progress(vi) ก้าวหน้า,เจริญ,คืบหน้า,เพิ่มขึ้น,เดินหน้า
progressive(adj) ซึ่งก้าวหน้า,ซึ่งเจริญ,ซึ่งคืบหน้า,เพิ่มขึ้น,ดีขึ้น
span(vt) ทอดข้าม,วัดเป็นคืบ,ก้าวข้าม,ประเมินค่า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
進む[すすむ, susumu] Thai: คืบหน้า English: to make progress (vi)

German-Thai: Longdo Dictionary
Prospekt(n) |der, pl. Prospekte| เอกสารหรือหนังสือหรือแผ่นพับแสดงรายละเอียดของโครงการและความคืบหน้า, See also: S. die Broschüre,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top