Search result for

คิดมาก

(33 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คิดมาก-, *คิดมาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดมาก[V] think over, See also: consider seriously, Example: เธออย่าคิดมากไปเลย ผู้จัดการไม่ได้ตั้งใจจะตำหนิเธอหรอก, Thai definition: คิดเกินกว่าเหตุ, รู้สึกสะเทือนใจง่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คิดมากก. คิดเกินกว่าเหตุ, รู้สึกสะเทือนใจง่าย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
no, I was just saying I don't think I ever realized how nate--เปล่า ฉันแค่จะบอกว่าฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าเนทจะ Pret-a-Poor-J (2008)
Well, no argument there. They're even more screwed up than yours.งั้น ไม่เถียงแล้วกัน พวกเขาคงมีอะไรให้คิดมากกว่าของเธอแหละ There Might be Blood (2008)
It'll be fine. Relax.อย่าคิดมาก Akai ito (2008)
They think too much and can't make big steps forward because of no confidence.พวกเขาคิดมากเกินไป และไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปได้เพราะพวกเขาไม่มีความมั่นใจ Beethoven Virus (2008)
Hey, isn't that too much wishful-thinking?เฮ นี่มันไม่คิดมากเกินไปเหรอ Heartbreak Library (2008)
Don't worry about it.โธ่ อย่าคิดมากไปเลย \ นายก็เป็นหมาธรรมดาไง Bolt (2008)
I saw it before, at the hospital, it's some kind of escort takes people away when they are dead.ตอนนี้ผมว่าคุณไม่ต้องคิดมาก กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น. คุณคิดว่า คุณดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน พิเศษมากขึ้น The Eye (2008)
I had no idea you were coming!ฉันไม่คิดมาก่อนนี่ว่าคุณจะมา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Stop being so dramatic about this.อย่าคิดมากกะเรื่องนี้เลยครับ Shutter (2008)
You're overthinking things.คุณคิดมากไป The Art of the Deal (2008)
But I always stop and think too much.แต่ แม่มักจะหยุดแล้วคิดมากเกินไป Hachi: A Dog's Tale (2009)
They think they know.คิดมากไปเองกว่ามั้ง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดมาก[v. exp.] (khit māk) EN: think over ; consider seriously ; think too much ; think too hard   FR: réfléchir abondamment ; se faire du souci

English-Thai: Longdo Dictionary
travel light(vt) พกของมาน้อย, ไม่เป็นภาระ, ไม่คิดมาก, S. take little baggage, be relatively free of responsibilities or deep thoughts, ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall on[PHRV] คิดหนักเกี่ยวกับ, See also: คิดมากเรื่อง
fall upon[PHRV] คิดหนักเกี่ยวกับ, See also: คิดมากเรื่อง
soft-boiled[ADJ] คิดมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง,ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum)
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy,dismal,gloom
offhand(ออฟ'แฮนดฺ) adv.,adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,ทันทีทันใด,ฉับพลัน,ไม่นาน,เฉพาะหน้า,เฉพาะกาล,ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ได้ยึดหรือพิง,ไม่มีมารยาท., See also: offhandedly adv. offhandness n., Syn. extemporaneous
soft-boiled(ซอฟทฺ'บอลดฺ) adj. (ไข่) ต้มไม่ให้แข็ง,คิดมาก,มีความรู้สึกไว,soft coal,=bituminous coal (ดู)
surprising(เซอไพร'ซิง) adj. ทำให้ประหลาดใจ,ไม่คาดคิดมาก่อน., See also: surprisingly adv. surprisingness n., Syn. astonishing
thought-outadj. ไตร่ตรองมาก,ครุ่นคิดมาก,คิดมาอย่างละเอียด
thunderbolt(-โบลทฺ) n. สายฟ้า,อัสนี,เรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน,เรื่องที่เกิดขึ้นกลางวันแสก ๆ
thunderclapn. ฟ้าผ่า,เสียงฟ้าผ่า,เรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน,เรื่องที่เกิดขึ้นกลางวันแสก ๆ
unaware(อันอะแวร์') adj. ไม่รู้ตัว,ไม่ได้คาด-คิดมาก่อน,ไม่รู้,ฉับพลัน,ไม่ได้เตือนมาก่อน., See also: unawarely adv. unawareness n.
unawares(อันอะแวรฺซ') adv. อย่างไม่รู้ตัว,อย่างไม่คาดคิดมาก่อน,อย่างไม่รู้,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่ได้เตือนมาก่อน, Syn. by surprise

English-Thai: Nontri Dictionary
unpremeditated(adj) ไม่ได้คาดคิดมาก่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
overthinking (adj ) คิดมาก

German-Thai: Longdo Dictionary
verblüffen(vi vt) |verblüffte, hat verblüfft| ทำให้ประหลาดใจ โดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่น Ich habe Mama und Papa mit Informationen über Länder und Leute in Afrika verblüfft. พ่อและแม่ประหลาดใจที่ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศและผู้คนในทวีปแอฟริกา, See also: S. überraschen,
bedenkenlos(adj adv) ที่ไม่ต้องคิดมาก, ที่ไม่ต้องสงสัย(ทำได้เลย) เช่น Das Medikament kannst du bedenkenlos einnehmen. Es hat keine Nebenwirkungen. ยานี้เธอกินเข้าไปได้เลยนะ มันไม่มีผลข้างเคียง, See also: S. ohne Zweifel,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top