Search result for

คำด่า

(28 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำด่า-, *คำด่า*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
คำต้องห้ามคำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า: อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย, ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย...(ตามด้วยคำลามก), อีดอกทอง ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099
ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย..., อีดอกทอง (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099
อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำด่า[N] abuse, See also: reproach, vilification, scolding, Example: หนังสือพิมพ์ใช้คำด่าในการเขียนข่าวแรงจนเกินไป, Count unit: คำ, Thai definition: ถ้อยคำหยาบคายชั่วช้าใช้ว่าผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
อ่อนคำด่าที่ไม่แรง [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No damn use to anyone.ไม่มีการใช้คำด่ากับทุกคน Revolutionary Road (2008)
I've always found that an inappropriate slur.ฉันว่านั่นเป็ฯคำด่าที่ไม่เข้าท่า The Jiminy Conjecture (2009)
Black piece of crap!Black piece of crap! (คำด่า=ไร้ค่า,ไม่มีประโยชน์) The Blind Side (2009)
Most of what I picked up was curse words, but...ส่วนมากแล้วผมจำมาแต่ คำด่าอ่ะนะ Unearthed (2010)
He's a wordsmith.เขาผู้เชี่ยวชาญการใช้คำด่าเสียดสี Face Off (2011)
The word is shit,ทีแต่คำด่า Deadfall (2012)
Blame, guilt. I get it, Stefan.คำด่า ความรู้สึกผิด ฉันได้มันหมด.. We'll Always Have Bourbon Street (2012)
I've got the best damn news team in the world.ฉันมีคำด่าที่ดีที่สุด ทีมข่าวในโลก Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Wait, ain't no damn "see you."รอไม่ได้เป็นคำด่า "เห็นคุณ." Grudge Match (2013)
I couldn't find my damn pipe, though.ฉันไม่สามารถหาคำด่าของฉัน ท่อแม้ว่า. RED 2 (2013)
Or the blame, I suppose, depending on your allegiance.ไม่ก็รับคำด่า แล้วแต่ว่าท่านอยู่ฝ่ายไหน Mhysa (2013)
♪ I done got so sick and filthy with Benjis, I can't spend it ♪# ฉันเบื่อคำด่าของนักวิจารณ์พวกนั้นแหละ ไม่อยากจะเสียเวลาไปฟัง# Diva (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำด่า[n.] (kham dā) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding   FR: juron [m] ; blasphème [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malison[N] คำสาปแช่ง, See also: คำด่า
dirty word[SL] คำหยาบ, See also: คำด่า, คำสบถ
son of a bitch[N] คำด่าหยาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invective(อินเวค'ทิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การประนามอย่างรุนแรง,การกล่าวดูหมิ่น,ผรุสวาท,การด่าว่าอย่างรุนแรง,คำประนาม,คำผรุสวาท,คำด่าว่า, See also: invectively adv. invectiveness n., Syn. abuse
rocket(รอค'คิท) n. จรวด,ขีปนาวุธ,พลุ,คำด่า,คำตำหนิ -v. ขับเคลื่อนด้วยจรวด, (นก) บินขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อตกใจ, Syn. severe reprimand

English-Thai: Nontri Dictionary
tirade(n) คำด่าว่า,คำพูดยืดยาว

German-Thai: Longdo Dictionary
Scheisse!(n slang) เป็นคำด่า หรือ คำบ่น เวลาอะไรไม่ดี คล้ายกับ shit ในภาษาอังกฤษ ความหมายตรงตัวคือ อุจจาระ
Verdammt noch mal!(phrase) เป็นคำด่า, สาบแช่ง (ค่อนข้างหยาบ) เทียบได้กับภาษาอังกฤษว่า Damn it!
verdammt(vi slang) สาบ, แช่ง (ค่อนข้างหยาบ, ใช้เป็นคำด่าได้)
Schimpfwort(n) |das, pl. Schimpfwörte| คำสบถ, คำด่าทอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top